Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Innovatie & Techniek (pagina 1 van 4)

Innovation Expo bij RDM trekt 6000 bezoekers

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voer donderdag 4 oktober mee op de op afstand bestuurde sleepboot van Kotug tijdens de Innovation Expo 2018. De kapitein van het schip bestuurde het vaartuig vanaf de wal. Het schip was één van de 200 nieuwe uitvindingen die tijdens IE2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam te zien waren. Meer dan 6.000 nationale en internationale bezoekers bezochten de Innovation Expo.

Global challenges, Dutch solutions’, luidde het thema van IE2018. Nederlandse uitvindingen kunnen een oplossing bieden voor wereldwijde uitdagingen als urbanisatie, digitalisering en verduurzaming. Met onder meer een op afstand bestuurbaar schip, aquatic drones en onderwater WiFi was de maritieme sector ruim vertegenwoordigd op de expo. Ook was er een smart shipping-bijeenkomst en een workshop over de rol van zeehavens bij klimaatvriendelijke scheepvaart.

Vanaf walstation
Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht een aantal maritieme innovaties en keek vanaf het walstation naar het op afstand bestuurbare schip van Kotug. De kapitein bestuurde het schip daarna vanaf de wal, terwijl de minister aan boord was. Ze werd daarbij vergezeld door Vera van Ewijk en Marijn van Giesen, de maritieme jongerenambassadeurs van Nederland Maritiem Land. Vera en Marijn brachten verslag uit van de Expo via Facebook en Instagram.

Kotug demonstreerde vervolgens hoe de sleepboot van dichtbij veilig een brand kan blussen. Volgens Kotug is het op afstand bestuurbare schip de eerste stap naar onbemande, autonome scheepvaart.

Autonoom varen
Om de haven van Rotterdam voor te bereiden op de komst van autonoom varen, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een patrouillevaartuig omgebouwd tot een drijvend laboratorium waar data wordt verzameld, onder andere over de bediening en het vermogen van het vaartuig.

Door deze data beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven en onderwijs kan verder onderzoek gedaan worden naar de komst van autonoom varen en kan de Rotterdamse haven zich verder voorbereiden op de komst ervan.

Nog veel meer maritieme innovatie
Ondertussen konden bezoekers op de expo-vloer andere innovatieve oplossingen bekijken, bijvoorbeeld de floating farm en drijvende mega eilanden van het Marin. Op een drijvend platform, de Koorenterminal, waren de meeste maritieme uitvindingen geclusterd. ‘De maritieme sector had een mooie eigen plek met een drijvende terminal’, zegt Arjen Uytendaal, directeur van Nederland Maritiem Land.

‘Hier waren verschillende voorbeelden van autonoom varen te zien, toepassingen van dronetechnieken voor boven en onder water en tientallen andere maritieme uitvindingen. In de keynote speeches werd gesproken over een duurzamere en schonere economie. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf, noemde hier een aantal mooie maritieme voorbeelden van.’

Lees verder op Schuttevaer.nl

Letten op energie door marine leidt tot navolging

Een proef met energiebeheersing op de Nieuwe Haven is zodanig goed uitgepakt dat Defensie het systeem nu ook op drie andere kazernes in den lande gaat toepassen.

Op de marinehaven is als proef een Energiemanagementsysteem opgezet. Dat heeft nu al tot energie- en kostenbesparingen van €130.000 per jaar geleid. Met een Energiemanagementsysteem wordt het gebruik van gas, water en elektriciteit geregistreerd en gemonitord. Naast het slimmer maken van apparaten zoals verwarming en installaties heeft de directie van de Nieuwe Haven de bedrijfsvoering onder de loep genomen om het energieverbruik terug te brengen.Behalve maatregelen voor de organisatie en de techniek wordt ook gestuurd op het gedrag van medewerkers. Marinemensen die structurele aandacht voor energie hebben, verbeteren voortdurend en houden die verbeteringen ook vast, zo luidt de theorie achter de bedenkers van het systeem. In Den Helder levert het een concrete bezuiniging op.

Aruba
Dat meldt staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw reageert op vragen van Kamerlid Salima Belhaj (D66). Zij stelde vragen naar aanleiding van de poging van de commandant van de marinierskazerne op Aruba om de eerste energieneutrale kazerne ter wereld te worden. Deze krant berichtte daar vorige maand over. In haar antwoord stelt de staatssecretaris dat Defensie sinds 2009 bezig met de verduurzaming van haar vastgoed: ’Er loopt een programma om bij het bestaande vastgoed energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Lees verder op Noordhollandsdagblad.nl

Alles tussen boeg- en hekgolf.

De Nederlandse maritieme sector heeft Defensie onlangs aangeboden te helpen met het verminderen van het brandstofgebruik. Opportuun omdat Nederland aan de vooravond staat van investeringen in fregatten, mijnenbestrijdingsvaartuigen en onderzeeboten. En omdat Defensie minder afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen. Maar hoe ga je de nieuwe marineschepen energie-efficiënter maken en waar begin je?

In State-of-the-art technologies, measures, and potential for reducing GHG emissions from shipping – A review (2017) hebben E.A.Bouman e.a. een groot aantal studies om de uitstoot van CO2 te verminderen, doorgenomen. Op basis daarvan hebben ze per maatregel de potentiële reducties in kaart gebracht (zie bovenstaande figuur). De resultaten laten zien dat vessel size, biofuels en speed optimization het meeste kunnen bijdragen. Daar moet bij het ontwerp van de nieuwe fregatten dus goed naar worden gekeken.

Biofuels

Het gebruik van (duurzame) biobrandstoffen heeft nauwelijks gevolgen voor het ontwerp van nieuwe schepen. Biobrandstoffen kunnen voldoen aan de door de NATO gestelde specificaties en hebben nagenoeg dezelfde fysische eigenschappen als fossiele brandstoffen: het zijn daarmee ideale drop-in fuels. Maritieme biobrandstoffen zijn nu nog duurder dan fossiele brandstoffen maar het verschil is overbrugbaar en zal steeds kleiner worden. De Marine doet momenteel beproevingen met het gebruik van biobrandstoffen aan boord van varende eenheden. Hopelijk leidt dat tot een vlootbrede invoering van een mengsel van biobrandstoffen en fossiele brandstoffen.

Vessel size

Wat is de ideale grootte voor de vervanger van het M-fregat? Omdat de taken niet wezenlijk anders zijn, kan in principe worden volstaan met ongeveer dezelfde waterverplaatsing. Echter, Defensie heeft mogelijk voorkeur voor één type platform voor de vervanger M-fregat (nu 3300 ton) en de later te bouwen vervanger LCF (nu 6050 ton). In theorie drukt de zogenaamde “familievorming” inderdaad de ontwerp- en instandhoudingskosten.

Lees verder op Energievoorinzet.nl

Vliegtuigen en subs kunnen communiceren

Een aan het MIT ontwikkeld systeem laat vliegtuigen en onderzeeboten met elkaar communiceren. En dat is zeer welkom.

Tot op heden kunnen onderzeeboten onder water niet goed gegevens uitwisselen met vliegtuigen, aangezien beide verschillende signalen gebruiken. Radiosignalen, uitgezonden door vliegtuigen, dringen niet in water door. Daarom maken onderzeeboten onder het wateroppervlak gebruik van sonar. Maar die akoestische signalen breken dan weer niet door het wateroppervlak heen de lucht in.

Een systeem dat vliegtuigen en onderzeeboten met elkaar draadloos laat communiceren, ontbreekt dus nog. Daar denken onderzoekers van het MIT iets op te hebben gevonden. Ze ontwikkelden een systeem genaamd translational accoustic-radio frequency (TARF).

TARF maakt gebruik van een onderwaterluidspreker die sonarsignalen direct op het wateroppervlak richt. De sonarsignalen reizen als drukgolven door het water op verschillende frequenties die overeenkomen met verschillende databits; 100 hertz komt bijvoorbeeld overeen met 0, en een 200 hertzgolf met 1.

Lees verder op Kijkmagazine.nl

Skoon Energy versnelt volledig elektrische scheepvaart

Start-up Skoon Energy en Damen Shipyards Group zijn een samenwerking aangegaan om de energietransitie in de scheepvaartindustrie verder te brengen. De partijen willen elektrisch aangedreven schepen op grote schaal verwezenlijken.

De Delftse start-up Skoon Energy werd pas in 2017 opgericht maar wordt in de maritieme sector als een veelbelovende start-up gezien. Tijdens het Start-up Funding Event won de start-up enkele maanden terug een Innovation Funding Award en eerder werd het al beloond met een prijs op het Maritime Energy Transition Event.

Grootschalige elektrificatie scheepvaart
Oprichters Daan Geldermans en Peter Paul van Voorst willen met een netwerk van verwisselbare batterijen en strategisch geplaatste oplaadpunten met 100 procent schone energievoorziening grootschalige elektrificatie van scheepsaandrijvingen mogelijk maken. Het concept wordt later dit jaar getest met verwisselbare accu’s aan boord van een binnenvaartschip.

Mede door de samenwerking met Damen wordt het mogelijk om hiermee een grote impact op de maritieme industrie te maken. Skoon kan namelijk profiteren van de uitgebreide kennis en ervaring van Damen in complexe, internationale scheepsbouwprojecten en het wereldwijde commerciële netwerk.

“We weten uit ervaring dat samenwerking en het delen van kennis en ideeën een cruciale factor is als het gaat om het stimuleren van innovatie en het bevorderen van duurzaamheid”, zegt Arnout Damen, COO bij Damen. “Het idee van Skoon Energy sprak direct tot de verbeelding binnen onze industrie. Hun focus op het verbeteren van de milieupresentaties van de scheepvaartindustrie sluit volledig aan op onze eigen ambities.”

Lees verder op Duurzaambedrijfsleven.nl

Damen en Skoon: elektrische aandrijving moet norm worden

Damen Shipyards Group en startup Skoon Energy gaan samenwerken om de energietransitie in de maritieme sector een boost te geven. Eerste vrucht van de samenwerking is een proef met zogenoemde ‘Skoonboxes’ aan boord van een dieselelektrisch aangedreven binnenvaartschip.

Als startup richt Skoon zich op optimaal gebruik van opgewekte schone energie. Door pieken in de energieproductie van windmolens en zonnepanelen op te vangen, deze groene energie op te slaan in Skoonboxes (uitwisselbare accu’s ter grootte van één TEU) en beschikbaar te stellen voor diverse toepassingen in de scheepvaart.

Dankzij het nieuwe partnerschap kan Skoon profiteren van Damen’s ervaring met complexe scheepsbouwsprojecten en het haar wereldwijde commerciële netwerk.

Nieuwe norm

“Met deze samenwerking toont Damen zijn engagement om duurzame oplossingen mogelijk te maken binnen de maritieme sector. We kijken er naar uit om samen met Damen volledig elektrische aandrijving de norm te maken”, aldus Peter Paul van Voorst, oprichter van Skoon Energy.

“Onze ervaring is dat het delen van kennis en ideeën cruciaal is bij het stimuleren van innovatie en het aanmoedigen van duurzaamheid”, zegt Arnout Damen, commercieel directeur van Damen. “Het idee van Skoon Energy heeft snel de aandacht getrokken. Hun focus op het verbeteren van de milieuprestaties van de maritieme industrie is volledig in lijn met onze eigen ambities. We verwachten een vruchtbare samenwerking om grootschalige elektrische aandrijving van schepen mogelijk te maken.”

Lees verder op Technischweekblad.nl

PROEFTUIN VOOR TESTEN EN DEMONSTREREN MARITIEME INNOVATIES OP ZEE

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, werken gemeente Den Haag, KPN, TU Delft, TNO, Sailing Innovation Centre, Svašek Hydraulics en het Watersportverbond aan een geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. De uitzonderlijke omgevingsfactoren van water, wind en stroming maken dit ‘slimste stukje Noordzee’ uniek in de wereld. In deze ‘proeftuin’ op de Noordzee kunnen bedrijven, met name startups en mkb-ers uit de maritieme sector en de watersport, onder zware omstandigheden testen uitvoeren. Denk onder meer aan boeien en sensoren voor het meten van wind, stroming en golven en bewegingen van schepen. Met de aanwezigheid van een netwerk, servers en computers wordt data real time naar de wal gestuurd en verwerkt.

Lees verder op TNO.nl

Deze coating laat schepen zuiniger varen

De Amerikaanse marine heeft geïnvesteerd in een coating waarmee schepen verder en zuiniger kunnen varen.

De coating is ‘omniphobic‘, oftewel alles afstotend. Daarmee wordt bedoeld dat er geen enkele vloeistof hecht aan het materiaal. De coating werkt zelfs zo goed, dat schepen volgens de wetenschappers door ‘een zee van pindakaas’ zouden kunnen varen.

Door deze coating op schepen te spuiten, moeten ze met veel minder weerstand zichzelf door het water verplaatsen. Hierdoor hebben ze minder brandstof nodig. Extra voordeel is dat de coating makkelijk aan te brengen is, bijvoorbeeld met een spuitbus, en dat de coating zelfs blijft werken als er een paar krassen op het schip zitten.

Lees verder op Bright.nl

Jonge TNO-onderzoeker wint NATO prijs

Laura Anitori, Research Scientist bij TNO, heeft als eerste de NATO STO (Science & Technology Organization) Early Career Award gewonnen. De award werd op 16 mei aan Laura uitgereikt tijdens het NATO SET Panel (Sensing and Electronic Technology) in Boekarest. De prijs dient als erkenning voor het werk van jonge professionals binnen de NATO onderzoeksprogramma’s, en is bedoeld om anderen binnen en buiten NATO te stimuleren en te enthousiasmeren voor het defensietechnologie vakgebied. Dit jaar werd de NATO STO Early Career Award voor het eerst uitgereikt. Randvoorwaarden voor deelname zijn dat de kandidaten jonger dan 40 jaar zijn en een bewezen staat van dienst hebben, in het proactief ondersteunen en initiëren van NATO.

Excellent werk
Laura Anitori is oprichter en voorzitter van de NATO SET werkgroep voor Compressive Sensing. Dit is een speciale signaalverwerkingstechniek die het mogelijk maakt de eigenschappen van sensoren aanzienlijk te verbeteren. Het betreft een samenwerking tussen 11 NATO landen. Henk Geveke, managing director Defensie & Veiligheid van TNO: “Met het winnen van deze prestigieuze award geeft Laura zichtbaarheid aan Nederland, TNO en de Nederlandse defensieorganisatie, als belangrijke spelers binnen het technologie werkveld van NATO. Als gevolg van haar voorzitterschap en haar excellente werk heeft Laura drie andere nieuwe internationale onderzoeksactiviteiten cq werkgroepen geïnitieerd bij NATO. We zijn als TNO erg trots op onze young professional.”

Laura Anitori werkt aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve radartechnologieën voor de Koninklijke Marine en de nationale industrie. “Ik ben trots om dit werk te doen in een team van wetenschappers die dezelfde passie en ambitie delen.

Lees verder op TNO.nl

Innovatiesteun voor topsectoren vooral met de mond beleden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zegt innovatie zowel met generieke als met specifieke maatregelen te ondersteunen. Maar in de praktijk gaat er steeds meer geld naar algemene belastingvoordelen voor innovatie. Tegelijkertijd dalen de uitgaven voor gerichte steun aan vernieuwingen in bijzondere sectoren.

Tot die conclusie komt docent en onderzoeker Evert-Jan Velzing van de Hogeschool Utrecht in het economenblad ESB. Hij wijst op de discrepantie tussen wat EZK met de mond belijdt en waaraan het departement zijn geld uitgeeft. De editie van ESB die deze woensdag verschijnt, bevat een themadeel over de Nederlandse industriepolitiek. Nut en noodzaak van het huidige topsectorenbeleid zijn omstreden.

Winnaars steunen

Na kostbare en vruchteloze pogingen om onder meer de scheepsbouw en de textielindustrie voor Nederland te behouden, richtte het industriebeleid van opeenvolgende regeringen zich vanaf de jaren tachtig hoofdzakelijk op generieke bevordering van innovatie. In 2004 leek opnieuw sprake van een kentering, schrijft Velzing. Economische Zaken (EZ) wees sleutelgebieden aan en later, in 2012, topsectoren, vanuit de gedachte dat de overheid vooral bewezen winnaars een extra steuntje in de rug moet geven.

Lees verder op FD.nl

Oudere berichten

© 2018 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑