Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Innovatie & Techniek (pagina 2 van 5)

PROEFTUIN VOOR TESTEN EN DEMONSTREREN MARITIEME INNOVATIES OP ZEE

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, werken gemeente Den Haag, KPN, TU Delft, TNO, Sailing Innovation Centre, Svašek Hydraulics en het Watersportverbond aan een geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. De uitzonderlijke omgevingsfactoren van water, wind en stroming maken dit ‘slimste stukje Noordzee’ uniek in de wereld. In deze ‘proeftuin’ op de Noordzee kunnen bedrijven, met name startups en mkb-ers uit de maritieme sector en de watersport, onder zware omstandigheden testen uitvoeren. Denk onder meer aan boeien en sensoren voor het meten van wind, stroming en golven en bewegingen van schepen. Met de aanwezigheid van een netwerk, servers en computers wordt data real time naar de wal gestuurd en verwerkt.

Lees verder op TNO.nl

Deze coating laat schepen zuiniger varen

De Amerikaanse marine heeft geïnvesteerd in een coating waarmee schepen verder en zuiniger kunnen varen.

De coating is ‘omniphobic‘, oftewel alles afstotend. Daarmee wordt bedoeld dat er geen enkele vloeistof hecht aan het materiaal. De coating werkt zelfs zo goed, dat schepen volgens de wetenschappers door ‘een zee van pindakaas’ zouden kunnen varen.

Door deze coating op schepen te spuiten, moeten ze met veel minder weerstand zichzelf door het water verplaatsen. Hierdoor hebben ze minder brandstof nodig. Extra voordeel is dat de coating makkelijk aan te brengen is, bijvoorbeeld met een spuitbus, en dat de coating zelfs blijft werken als er een paar krassen op het schip zitten.

Lees verder op Bright.nl

Jonge TNO-onderzoeker wint NATO prijs

Laura Anitori, Research Scientist bij TNO, heeft als eerste de NATO STO (Science & Technology Organization) Early Career Award gewonnen. De award werd op 16 mei aan Laura uitgereikt tijdens het NATO SET Panel (Sensing and Electronic Technology) in Boekarest. De prijs dient als erkenning voor het werk van jonge professionals binnen de NATO onderzoeksprogramma’s, en is bedoeld om anderen binnen en buiten NATO te stimuleren en te enthousiasmeren voor het defensietechnologie vakgebied. Dit jaar werd de NATO STO Early Career Award voor het eerst uitgereikt. Randvoorwaarden voor deelname zijn dat de kandidaten jonger dan 40 jaar zijn en een bewezen staat van dienst hebben, in het proactief ondersteunen en initiëren van NATO.

Excellent werk
Laura Anitori is oprichter en voorzitter van de NATO SET werkgroep voor Compressive Sensing. Dit is een speciale signaalverwerkingstechniek die het mogelijk maakt de eigenschappen van sensoren aanzienlijk te verbeteren. Het betreft een samenwerking tussen 11 NATO landen. Henk Geveke, managing director Defensie & Veiligheid van TNO: “Met het winnen van deze prestigieuze award geeft Laura zichtbaarheid aan Nederland, TNO en de Nederlandse defensieorganisatie, als belangrijke spelers binnen het technologie werkveld van NATO. Als gevolg van haar voorzitterschap en haar excellente werk heeft Laura drie andere nieuwe internationale onderzoeksactiviteiten cq werkgroepen geïnitieerd bij NATO. We zijn als TNO erg trots op onze young professional.”

Laura Anitori werkt aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve radartechnologieën voor de Koninklijke Marine en de nationale industrie. “Ik ben trots om dit werk te doen in een team van wetenschappers die dezelfde passie en ambitie delen.

Lees verder op TNO.nl

Innovatiesteun voor topsectoren vooral met de mond beleden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zegt innovatie zowel met generieke als met specifieke maatregelen te ondersteunen. Maar in de praktijk gaat er steeds meer geld naar algemene belastingvoordelen voor innovatie. Tegelijkertijd dalen de uitgaven voor gerichte steun aan vernieuwingen in bijzondere sectoren.

Tot die conclusie komt docent en onderzoeker Evert-Jan Velzing van de Hogeschool Utrecht in het economenblad ESB. Hij wijst op de discrepantie tussen wat EZK met de mond belijdt en waaraan het departement zijn geld uitgeeft. De editie van ESB die deze woensdag verschijnt, bevat een themadeel over de Nederlandse industriepolitiek. Nut en noodzaak van het huidige topsectorenbeleid zijn omstreden.

Winnaars steunen

Na kostbare en vruchteloze pogingen om onder meer de scheepsbouw en de textielindustrie voor Nederland te behouden, richtte het industriebeleid van opeenvolgende regeringen zich vanaf de jaren tachtig hoofdzakelijk op generieke bevordering van innovatie. In 2004 leek opnieuw sprake van een kentering, schrijft Velzing. Economische Zaken (EZ) wees sleutelgebieden aan en later, in 2012, topsectoren, vanuit de gedachte dat de overheid vooral bewezen winnaars een extra steuntje in de rug moet geven.

Lees verder op FD.nl

TNO TEKENT RAAMOVEREENKOMST MARITIEME INNOVATIE MET DMO

Al ruim 70 jaar werken we samen met DMO (Defensie Materiaal Organisatie). Om onze goede samenwerkingen in stand te houden heeft TNO een nieuwe Raamovereenkomst Maritieme Innovatie (ROMI) met DMO ondertekend. Sneller uitvoeren van Maritiem gerelateerde onderzoeksopdrachten, is hierdoor weer mogelijk.

TNO heeft een nieuwe Raamovereenkomst Maritieme Innovatie (ROMI) met DMO (Defensie Materieel Organisatie) getekend. Ambities en verwachtingen zijn hoog, zoals de tweet van de DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard aangeeft:
[Vandaag nieuwe raamovereenkomst #maritieme #innovatie getekend met TNO @HenkGeveke. Hiermee is snel schakelen met @TNO_nieuws mogelijk. Smaakt naar meer: gaan bezien of we dit ook voor land, lucht en IT moeten doen!]

De overeenkomst is bedoeld om verdere samenwerking te bevorderen tussen Maritieme Systemen van de DMO en TNO. Een dergelijke overeenkomst bestond al, maar het maximum aan opdrachten onder die overeenkomst was bereikt. Door de nieuwe overeenkomst is het weer mogelijk om snel Maritiem gerelateerde onderzoeksopdrachten bij TNO uit te laten uitvoeren.

Lees verder op TNO.nl

Komende jaren meer richting techniek

Marineschepen voorzien van laserkanonnen. Het klinkt als Star Wars, maar is in de VS al realiteit. Het is een voorbode van de gedaanteverwisseling die de krijgsmacht de komende jaren ondergaat. Defensie gaat mensenwerk automatiseren en laat klassieke technieken achter zich.

Neem het scheepsgeschut. In essentie zijn de kogels en granaten die oorlogsbodems verschieten niet wezenlijk anders dan wat er dik een eeuw terug op het slagveld werd gebruikt. Gezien de nadelen – gewicht en explosiegevaar – is het logisch dat er tot het hoogste marineniveau reikhalzend wordt uitgekeken naar een moderne opvolger als laser. Hetzelfde geldt voor het vergaren van

inlichtingen. Ja, er zijn drones, onderzeeboten en satellieten die elektronisch strategisch belangrijke informatie vergaren. Maar het zijn vaak nog verkenners of leden van elite-eenheden die op de grond het doorslaggevende verschil moeten maken.

Lees verder op Telegraaf.nl

Marine wacht niet op reservedelen, maar print ze

De Koninklijke Marine is aan het experimenteren met 3D-printers. En de eerste testen wijzen uit dat prima op volle zee kan worden geprint. Defensie ziet voordelen voor de operationele inzetbaarheid van de marinevloot als aan boord vervangingsonderdelen kunnen worden geprint.

Lees verder op schuttevaer.nl

Maritieme sector lokt scholieren met wedstrijd

Het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw (Niss) wil scholieren inspireren om voor hun eindexamen aan de slag te gaan met een maritiem vraagstuk. Zo kunnen de leerlingen de sector leren kennen.

‘Een flinke instroom van jongeren met een maritieme of technische opleiding is noodzakelijk om de continuïteit van de Nederlandse maritieme sector te waarborgen’, stelt het instituut. ‘Het is van het grootste belang dat scholieren hun weg naar de sector weten te vinden en na de middelbare school kiezen voor een maritieme vervolgopleiding.’

Lees verder op engineersonline.nl

IS DE VOLGENDE GENERATIE ACCU’S VAN GLAS?

Glas zou een grote doorbraak kunnen betekenen in de wereld van de accu’s. Amerikaanse onderzoekers, onder wie de uitvinder van de lithium-ion-accu, presenteren een nieuw type accu met een elektrolyt van glas. De voordelen: sneller opladen, goedkope materialen en geen risico op ontploffen.

Toen hoogleraar John Goodenough van de University of Texas, Austin, in de jaren tachtig van de vorige eeuw samen met collega’s de lithium-ion-accu uitvond, nam eigenlijk niemand hem serieus. En kijk nu eens: we lopen massaal rond met telefoons en tablets op basis van juist dit type accu en de beste elektrische auto’s halen er een bereik mee van meer dan 300 km.

Reden genoeg dus om de nieuwste vinding van Goodenough – 94 jaar oud, met emeritaat maar nog steeds aan het werk als onderzoeker (zie de foto hierboven) – serieus te nemen. Samen met collega dr. Maria Helena Braga uit Porto, Portugal beschrijft hij in het vakblad Energy & Environmental Science een geheel nieuw type accu.

Het grootste verschil met de bestaande accu’s is dat de elektrolyt hierin van vaste stof is. Glas, om precies te zijn. Dit glas heeft toevoegingen in zich van lithium of natrium, twee metalen die vaak uitwisselbaar zijn. Dat geeft het glas een hoge permittiviteit, waardoor de nieuwe accu meer energie kan opslaan in het elektrische veld. ‘In die zin gedraagt de accu zich meer als een snelle supercondensator dan als een batterij’, zegt Braga tegenover IEEE Spectrum.

Lees dit artikel verder in de Ingenieur

Nederlands instituut deed in stilte onderzoek naar Koreaanse scheepsramp

Onderzoeksinstituut Marin is bijna klaar met het onderzoek naar de ramp met de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol uit 2014. Die kostte 304 mensen het leven, voornamelijk kinderen op schoolreis. De kapitein en enkele bemanningsleden zijn veroordeeld voor nalatigheid en omdat ze het schip verlieten.

Nog steeds roept deze nationale ramp veel vragen en emoties op in Zuid-Korea. Het land gaf het Marin (Maritime Research Institute Netherlands) de opdracht om te onderzoeken hoe de boot kon kapseizen en zo snel kon zinken. In testbassins in Wageningen worden vandaag de laatste proeven uitgevoerd en getoond aan de pers.

“Van grote scheepsrampen zoals die met de Estonia, Herald of Free Enterprise of Sewol moet je begrijpen wat er precies is gebeurd, ook om te kunnen bepalen hoe dit in de toekomst is te voorkomen”, zegt onderzoeksleider Henk van den Boom. “Omdat er bij de Sewol geen zwarte doos aanwezig was, is het al die tijd onduidelijk gebleven.”

Lees verder op NOS.nl

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑