Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Commissie adviseert nieuw overleg Defensie over verhuizing marinierskazerne

De geschillencommissie die zich over het conflict tussen de leiding en het Korps Mariniers heeft gebogen, adviseert het ministerie van Defensie om opnieuw met het personeel om de tafel te gaan over de voorgenomen verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen.

Een onafhankelijke derde partij moet het nieuwe overleg begeleiden, luidt het advies van de commissie. Het besluit om te verhuizen werd in 2012 genomen, maar is sindsdien fel bekritiseerd door het personeel. Zelfs de commandant van het Korps keerde zich onlangs in een column tegen de verhuizing en legde een verband tussen de voorgenomen verhuizing en de leegloop bij het Korps Mariniers.

De geschillencommissie vindt dat de partijen opnieuw om tafel moeten om de meningsverschillen op een rij te zetten. Ze stelt voor deze gesprekken onder begeleiding van een derde partij te voeren en suggereert daarbij iemand van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht te betrekken.

Lees verder op Nu.nl

Nederlandse maritieme sector doet aanbod aan Defensie voor samenwerking in ontwikkeling duurzame technologie voor vlootvervanging

Het ministerie van Defensie heeft ambitieuze vervangingsplannen voor de vloot van de Koninklijke Marine. In de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Barbara Visser aangegeven dat zij hoge prioriteit geeft aan duurzame oplossingen voor de vervanging van de vloot en daarin de daad bij het woord wil voegen. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu. De voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) hebben daarom een brief gestuurd aan de staatssecretaris met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging.

Duurzame technologie
De Nederlandse Maritieme sector kan haar kennis en ervaring op een aantal gebieden inzetten. De uitstoot van  CO2 kan onder andere gereduceerd worden door optimalisatie van de scheepsromp en voortstuwingsinstallatie en door optimalisatie van de energiehuishouding aan boord van de schepen. De overige schadelijke luchtemissies naar de lucht zijn te verminderen door selectief alternatieve brandstoffen toe te passen, zoals Methanol, LNG en CNG. Aanvullend daarop is technologie beschikbaar voor nabehandeling van uitlaatgassen. De ultieme oplossing voor het elimineren van emissie naar de lucht betreft de toepassing van brandstofcellen, gevoed met waterstof. Deze technologie is nog in ontwikkeling. Ook voor het beperken van schadelijke emissies naar het zeewater zijn diverse behandelingsmethoden beschikbaar.

Toekomstbestendige oplossingen
De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame technologie maken het aantrekkelijk om de nieuw te bouwen schepen zo te ontwerpen dat tijdens de levensduur de toekomstige duurzame oplossingen zonder ingrijpende aanpassingen bestaande oplossingen kunnen vervangen. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de scheepsontwerpen. De maritieme sector denkt graag mee met het identificeren van kansrijke technieken en de benodigde voorzieningen daarvoor op de schepen met het oog op duurzaam gebruik en onderhoud van de schepen.

Lees verder op de website van Netherlands maritime technology ( NMT)

Skoon Energy versnelt volledig elektrische scheepvaart

Start-up Skoon Energy en Damen Shipyards Group zijn een samenwerking aangegaan om de energietransitie in de scheepvaartindustrie verder te brengen. De partijen willen elektrisch aangedreven schepen op grote schaal verwezenlijken.

De Delftse start-up Skoon Energy werd pas in 2017 opgericht maar wordt in de maritieme sector als een veelbelovende start-up gezien. Tijdens het Start-up Funding Event won de start-up enkele maanden terug een Innovation Funding Award en eerder werd het al beloond met een prijs op het Maritime Energy Transition Event.

Grootschalige elektrificatie scheepvaart
Oprichters Daan Geldermans en Peter Paul van Voorst willen met een netwerk van verwisselbare batterijen en strategisch geplaatste oplaadpunten met 100 procent schone energievoorziening grootschalige elektrificatie van scheepsaandrijvingen mogelijk maken. Het concept wordt later dit jaar getest met verwisselbare accu’s aan boord van een binnenvaartschip.

Mede door de samenwerking met Damen wordt het mogelijk om hiermee een grote impact op de maritieme industrie te maken. Skoon kan namelijk profiteren van de uitgebreide kennis en ervaring van Damen in complexe, internationale scheepsbouwprojecten en het wereldwijde commerciële netwerk.

“We weten uit ervaring dat samenwerking en het delen van kennis en ideeën een cruciale factor is als het gaat om het stimuleren van innovatie en het bevorderen van duurzaamheid”, zegt Arnout Damen, COO bij Damen. “Het idee van Skoon Energy sprak direct tot de verbeelding binnen onze industrie. Hun focus op het verbeteren van de milieupresentaties van de scheepvaartindustrie sluit volledig aan op onze eigen ambities.”

Lees verder op Duurzaambedrijfsleven.nl

Zr.Ms.: Winst in financiële veldslag

Na een kwarteeuw bezuinigen krijgt de krijgsmacht weer geld. In de Defensienota 2018 van minister Bijlveld en staatssecre­taris Visser staan investeringen over een periode van 15 jaar. Wat betekent dat voor de krijgsmacht? Vandaag deel 1 in een ­serie van 4: de Koninklijke Marine.

In Den Helder ging de vlag uit na het verschijnen van de Defensienota: de marine was de absolute winnaar van de financiële veldslag. De zeestrijdkrachten mogen tot 2033 een slordige 6,4 miljard euro investeren in nieuwe spullen. Voor de landmacht is in diezelfde periode 2 miljard gereserveerd.

Lees verder op Nederlandsdagblad.nl

Damen en Skoon: elektrische aandrijving moet norm worden

Damen Shipyards Group en startup Skoon Energy gaan samenwerken om de energietransitie in de maritieme sector een boost te geven. Eerste vrucht van de samenwerking is een proef met zogenoemde ‘Skoonboxes’ aan boord van een dieselelektrisch aangedreven binnenvaartschip.

Als startup richt Skoon zich op optimaal gebruik van opgewekte schone energie. Door pieken in de energieproductie van windmolens en zonnepanelen op te vangen, deze groene energie op te slaan in Skoonboxes (uitwisselbare accu’s ter grootte van één TEU) en beschikbaar te stellen voor diverse toepassingen in de scheepvaart.

Dankzij het nieuwe partnerschap kan Skoon profiteren van Damen’s ervaring met complexe scheepsbouwsprojecten en het haar wereldwijde commerciële netwerk.

Nieuwe norm

“Met deze samenwerking toont Damen zijn engagement om duurzame oplossingen mogelijk te maken binnen de maritieme sector. We kijken er naar uit om samen met Damen volledig elektrische aandrijving de norm te maken”, aldus Peter Paul van Voorst, oprichter van Skoon Energy.

“Onze ervaring is dat het delen van kennis en ideeën cruciaal is bij het stimuleren van innovatie en het aanmoedigen van duurzaamheid”, zegt Arnout Damen, commercieel directeur van Damen. “Het idee van Skoon Energy heeft snel de aandacht getrokken. Hun focus op het verbeteren van de milieuprestaties van de maritieme industrie is volledig in lijn met onze eigen ambities. We verwachten een vruchtbare samenwerking om grootschalige elektrische aandrijving van schepen mogelijk te maken.”

Lees verder op Technischweekblad.nl

Nieuw probleem voor Spaanse onderzeeboten

Een oplossing voor een blunder uit 2013 levert weer een geheel andere uitdaging op.

Op de Spaanse marinebasis Cartagena, in zuidoost Spanje, wordt al sinds 1999 gewerkt aan een nieuw type onderzeeboot. Nadat de bouw van de S-80 in 2013 al een heel eind gevorderd was, kwamen de ingenieurs van het project er tot hun grote schrik achter dat er een foutje in de berekeningen zat. Een verkeerd geplaatste komma had ertoe geleid dat de onderzeeboot veel te zwaar werd en dus helemaal niet zou kunnen drijven. En da’s lastig varen met zo’n ding. Nu dat probleem na vijf jaar is opgelost, duikt er een nieuwe hobbel op.

Een oplossing voor een blunder uit 2013 levert weer een geheel andere uitdaging op.

Op de Spaanse marinebasis Cartagena, in zuidoost Spanje, wordt al sinds 1999 gewerkt aan een nieuw type onderzeeboot. Nadat de bouw van de S-80 in 2013 al een heel eind gevorderd was, kwamen de ingenieurs van het project er tot hun grote schrik achter dat er een foutje in de berekeningen zat. Een verkeerd geplaatste komma had ertoe geleid dat de onderzeeboot veel te zwaar werd en dus helemaal niet zou kunnen drijven. En da’s lastig varen met zo’n ding. Nu dat probleem na vijf jaar is opgelost, duikt er een nieuwe hobbel op.

lees verder op Kijkmagazine.nl

PROEFTUIN VOOR TESTEN EN DEMONSTREREN MARITIEME INNOVATIES OP ZEE

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, werken gemeente Den Haag, KPN, TU Delft, TNO, Sailing Innovation Centre, Svašek Hydraulics en het Watersportverbond aan een geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. De uitzonderlijke omgevingsfactoren van water, wind en stroming maken dit ‘slimste stukje Noordzee’ uniek in de wereld. In deze ‘proeftuin’ op de Noordzee kunnen bedrijven, met name startups en mkb-ers uit de maritieme sector en de watersport, onder zware omstandigheden testen uitvoeren. Denk onder meer aan boeien en sensoren voor het meten van wind, stroming en golven en bewegingen van schepen. Met de aanwezigheid van een netwerk, servers en computers wordt data real time naar de wal gestuurd en verwerkt.

Lees verder op TNO.nl

UDT 2018: Intelligence operations key for future Dutch submarine

Saab and Damen this month unveiled a design for the replacement of the Royal Netherlands Navy’s (RNLN) ageing Walrus class submarines, with a focus on capabilities for intelligence operations. The core design is based on the A26, currently being developed for the Swedish Navy, and will leverage Saab Kockum’s experience with the Australian Collins class submarines.

‘It is a new boat building on the strength of the Walrus; taping on the experience of the Collins class submarine in Australia and integrating new capabilities developed for the A26,’ a Saab spokesperson told Shephard.’

Emphasising the increasing role that submarine play in intelligence options the new submarine design will house a multi mission portal (MMP).

‘The [MMP] and the large mission bay are improving the working conditions for special forces and therefore improves greatly the scope of missions. The MMP can also be used to launch and recover a range of ROV, AUV and SF vehicles with diameters beyond the size of a standard torpedo tube,’ the spokesperson added.

The propulsion system will be diesel electric with a Stirling engine. It is comparable to the propulsion in use on HMS Gotland, a Swedish attack submarine, and A26 according to Saab. The submarine has been designed with the capacity of operating the submarine far away from its home base in all kind of climate and seas in mind. This includes the capacity to sustain a large crew for a long period of time with the relevant supplies and weapons.

‘It is to be fully equipped to sail with a mixed crew,’ said the spokesperson, ‘The full life cycle management and future upgrades are to be accommodated in the Netherlands, working with the Ministry of Defence/Royal Netherlands Navy to sustain operational and industrial capability.’

Saab and Damen announced its teaming to explore future opportunities in the submarine market in 2015, with focus on the replacement of the Walrus-class.

Lees verder op Shephardmedia.com

Nederland streeft naar ’eigen’ Europese defensie

BRUSSEL – Nederland gaat samen met Frankrijk en een handjevol andere Europese landen intensiever samenwerken op defensiegebied. Opmerkelijk genoeg gaat dit ’Europese Interventie Initiatief’ buiten NAVO- en EU-verband om.

Het betreft een plan van de Franse president Macron. Minister Bijleveld (Defensie) ondertekent vandaag in de marge van een vergadering met EU-collega’s in Luxemburg een intentieverklaring. Naast Frankrijk en Nederland sluiten het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Denemarken, België en Estland en wellicht nog Spanje zich aan bij het Franse initiatief.

Het gaat om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke defensiecultuur en het delen van analyses en inlichtingen. Snelle interventies moeten mogelijk zijn. Frankrijk is gefrustreerd dat het in 2013 alleen moest ingrijpen in Mali als gevolg van trage Europese besluitvormingsprocessen en hoopt met gelijkgestemde landen tot betere afspraken te komen.

Zonder Britten
Volgens ingewijden in Brussel gaat de samenwerking in EU-verband Macron te langzaam. De nieuwste samenwerking biedt Macron de mogelijkheid na de Brexit het VK (net als Frankrijk een kernmacht) aan zich te binden. „Macron realiseert zich dat zonder de Britten van een serieuze Europese defensie geen sprake kan zijn”, aldus een Brusselse bron.Ook Denemarken doet in EU-verband niet mee aan defensiesamenwerking en kan op deze manier toch aansluiten. Maar Nederland is juist een voortrekker van samenwerking in EU-verband en vooral van de NAVO. Een woordvoerder van Defensie stelt dat de NAVO de hoeksteen blijft voor het Nederlandse veiligheidsbeleid.

Lees verder op Telegraaf.nl

NATO and EU Senior Military Officials deepen military EU-NATO cooperation

On 19 June 2018, Lieutenant General Jan Broeks, Director General of the NATO International Military Staff (DGIMS) hosted Lieutenant General Esa Pulkkinen, Director General of the European Union Military Staff (DGEUMS) for the bi-annual IMS-EUMS Director Generals’ Conference at the new NATO Headquarters in Brussels.

The IMS-EUMS Director Generals’ (DGs’) Conference is a biannual forum enabling deeper cooperation between EU and NATO military staffs. Lieutenant General Broeks opened this iteration by stating that “this conference event is not only important to guide both our staffs, it is part of a larger effort to increase the overall NATO-EU cooperation, which is one of the five lines of effort for the upcoming NATO summit.”. Lieutenant General Pulkkinen, while sharing DGIMS’ considerations, underlined how the implementation process of the EU-NATO Joint Declaration has become a major focus of both Organisations.

Lees verder op Nato.int

« Oudere berichten

© 2018 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑