De kracht van de Nederlandse marinebouw

Een veilige wereld vraagt om investeringen in defensie, ook in Nederland. Zo worden in de komende jaren de onderzeeboten  en fregatten vervangen. Die orders raken veel meer belangen dan alleen militaire. Complexe aspecten op het gebied van de Europese en internationale politiek tellen zwaar, evenals industriële en andere economische overwegingen. Een goed overzicht op al deze aspecten valt zelfs voor insiders niet mee. Laten meewegen van alle componenten naar hun maat, doorgronden van wat belanghebbenden aanvoeren, de feitelijke informatie paraat hebben, dat alles heeft de Nederlandse overheid in de brede zin van het woord nodig om een goed besluit te nemen. En de tijd dringt. Het is niet verantwoord om onze marinemannen en -vrouwen over tien jaar nog in de huidige onderzeeboten en fregatten op pad te sturen; voor hen, en voor Nederland als geheel is vervanging cruciaal.

Nederland heeft een lange en rijke geschiedenis als zeevarende natie, die voor een deel onze identiteit bepaalt. Dat komt op allerlei manieren terug: koopvaardij, wereldhavens, zeestrijdkrachten. Het is gunstig als iets waar je al goed in bent aan belang wint. En het is logisch om daarop in te spelen en zoveel mogelijk gebruik van te maken. Een zelfbewust land dat de ambitie heeft om internationaal mee te tellen móét ook op bepaalde gebieden tot de besten behoren. Je kunt en wilt niet zonder een bepaalde mate van soevereiniteit. Tegelijk hoort een internationale oriëntatie ook heel duidelijk bij Nederland. Aan supranationale organisaties doen we als open maatschappij voluit mee. Dat komt deels voort uit een welbegrepen eigenbelang: we zijn geen dominante mogendheid meer, hebben allianties nodig om bepaalde posities te behouden en samen de wereld een stuk veiliger te maken. En wie wil meetellen in die samenwerkingsverbanden, moet iets te bieden hebben. Je kunt alleen ruilen als je over iets beschikt dat voor andere partijen nuttig is. In dat ingewikkelde, vooral politieke krachtenveld heb je meer aan zelfbewustheid dan aan naïviteit. 

In geen enkel groot en actueel veiligheidsdossier komen al deze zaken meer samen dan bij de vervangen van de huidige Walrus-onderzeeboten, maar later ook bij de vervanging van fregatten. Nog steeds zijn die onderzeeboten Nederlands en van wereldklasse, nog altijd is onze maritieme industrie internationaal befaamd, nog nooit heeft Nederland bij een dergelijke aanschaf zijn leidende rol uit handen gegeven.

Voorop staat dat onze marinemannen en –vrouwen hun belangrijke werk met het beste materiaal moeten kunnen uitvoeren. Maar de rol van Nederland binnen de Europese samenwerking en binnen NAVO-verband weegt óók zwaar, net als het behouden en versterken van de kennis en technologische capaciteiten, waarin het industriële maritieme cluster nu uitblinkt. Het gaat niet om een momentopname. Nu een weloverwogen keuze maken, betekent dat we daar met z’n allen decennialang tevreden en zelfs met gepaste trots op terug kunnen kijken. Deze website zet ten behoeve van die keuze de feiten op een rij, om wat complex is, overzichtelijk te maken.