Over ons

 

Marinebouw.nl is een initiatief van de Nederlandse marinebouw, om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rond de vervangingsdossiers. De huidige geopolitieke, militaire en technologische trends laten een toenemend en vooral wereldwijd dreigingsbeeld zien, ook rechtstreeks gericht op de zeeroutes waar onze economie en logistiek zeer van afhankelijk is. Deze trends maken gerichte investeringen in onze Koninklijke Marine noodzakelijk om ook in de toekomst de taakuitvoering naar behoren te kunnen vervullen.

Onze Koninklijke marine kon zich tot een kosteneffectieve en tegelijkertijd geavanceerde topmarine ontwikkelen dankzij een sterk launching customership. Daarin participeren marine, kennisinstellingen en een brede Nederlandse innovatieve industrie als elkaar versterkende partners. Dit gebeurt vanaf de eerste ideevorming tot aan de oplevering van het schip en haar installaties. Het zo optimaal functionerende cluster is een nationale motor van hoogwaardige werkgelegenheid en levert relatief goedkope maar uiterst hoogwaardige schepen en systemen. Het stimuleert bovendien brede kennisontwikkeling binnen de industrie en instellingen. Dankzij deze verkregen voorsprong kent de industrie een uitstekende exportpositie met aantoonbare resultaten.

Nederland dient voortvarend een ambitieuzer investeringsprogramma in te zetten dan alleen vervanging van schepen en systemen. Het dient die investeringen binnen ons maritieme cluster te realiseren. Nederland moet haar eigen zelfscheppende industrie voorts actief positioneren binnen de groeiende en gewenste internationale samenwerking op materieelgebied. Daarbij gebruikmakend van de kracht van het cluster en de ruimte die de Europese Unie biedt om een dergelijke cluster-aanpak voor defensie-opdrachten te realiseren. Om hierin de essentiële rol van launching customer van Defensie stevig te kunnen blijven oppakken, dient de Koninklijke Marine voldoende kennis en know how in stand te houden.