Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Handige Rapporten

A Balancing Act The Role of Middle Powers in Contemporary Diplomacy

The notion of Middle Powers is well established in academic literature, but not always used with success in practice. In a volatile world, there is much value in seeking partners that can help to uphold the current international order. In this paper, we develop criteria to define middle powers, and distinguish between ‘established’ middle powers (which share a liberal-democratic outlook) and ‘emerging’ middle powers (which can go either way). Secondly, the paper identifies specific middle power partners for the Netherlands across a number of relevant policy domains in the area of peace and security. Finally, the geopolitical ramifications of the ‘power shift to the East’, away from the US to China, are considered for middle powers, with a suggestion to create a global alliance of like-minded middle powers that is willing to uphold liberal-democratic values.

It is time for an informal alliance of middle-sized powers that are interested in supporting a global rules-based order. … [C]ollectively, they have a chance of working together to preserve a world based around rules and rights, rather than power and force.”
– Gideon Rachman, Financial Times, May 28, 2018

Lees verder op de website van HCSS

Defensie Industrie Strategie (DIS) 2018

De markt voor de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie staat niet stil en ook de internationale veiligheidscontext is aan beweging onderhevig. Er moet een balans worden gevonden tussen het belang van internationale samenwerking en een level playing field op de defensiemarkt enerzijds en het borgen van de wezenlijke belangen van nationale veiligheid anderzijds. In de DIS 2018 is deze balans gevonden. De herziene DIS geeft aan welke kennis, technologie en industriële capaciteiten zoveel als mogelijk nationaal moeten worden verankerd om de wezenlijke belangen van nationale veiligheid te kunnen beschermen. Ook geeft deze DIS aan waar we internationaal kunnen samenwerken en op welke wijze Nederland een hoogwaardige bijdrage kan leveren aan de Europese veiligheid.

Download de DIS 2018

Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Aanpassing Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Sinds september 2007 wordt jaarlijks het MPO samengesteld om te voorzien in de behoefte van de Kamer aan meer strategische, beter samenhangende en minder technische en versnipperde informatie over materieelprojecten. In het regeerakkoord geeft het kabinet aan te zullen komen met voorstellen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensiematerieelbegroting te vergroten. Hieraan geeft Defensie invulling door het instellen van een Defensiematerieelbegrotingsfonds, waarin uitgaven aan de investeringen en de instandhouding daarvan worden opgenomen.

Vooruitlopend hierop is het MPO aangepast en geeft het met ingang van dit jaar de stand van zaken weer van de materieel-, vastgoed- en IT-projecten van meer dan € 25 miljoen, waarvoor in de komende vijftien jaar uitgaven zijn geraamd. Tevens is informatie opgenomen die tot voorheen onderdeel was van de voortgangsrapportage Helikopters en Vervanging Pantservoertuigen. In het MPO wordt onder meer uiteengezet hoe Defensie in staat is een bijdrage te leveren aan de inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 2018 en met welke andere in het MPO opgenomen projecten het project samenhangt.

Download Nieuwe MOP defensie 2018 en lees verder.

Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017

Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017 Dit rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017 is het éénentwintigste rapport dat conform de ‘Notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen’ is opgesteld.

Download het rapport hier.

Beleidsdoorlichting Marinestudie-2005: wijziging samenstelling Koninklijke marine – Beleidsdoorlichting Defensie

De Koninklijke marine is overal ter wereld met vloot en mariniers inzetbaar voor veiligheid op en vanuit zee. In de Marinestudie-2005 werd een pakket aan maatregelen geïntroduceerd met het doel de samenstelling en de middelen van de marine beter op haar taken af te stemmen. Centraal in de Marine studie stonden drie belangrijke maritieme ontwikkelingen: het toenemende belang van ondersteuning van landoperaties van uit zee, de toename van taken op lagere geweldsniveaus en de afnemende omvang van de klassieke sea control en sea denial taken.

Download het rapport Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005. 

Rapport DUKC: The Capabilities and Participation Objectives of Industries in the Netherlands

In September 2013, the Ministry of Defense (MoD)1 announced plans to replace the Walrus Class submarines in the coming twenties. These plans included the explicit desire to collaborate with European partners. In response to the announcement the members of the Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) felt the need to put forward their ambition to become an integral partner in this programme and to discuss this with MoD. Subsequently it triggered this report on Participation Objectives which is based on an earlier DUKC report “Onderzeebootkennis” that was presented to MoD on 16 November 2012.

Download het rapport DUKC: The Capabilities and Participation Objectives of Industries in the Netherlands  hier

Defensie Industrie Strategie (DIS)

In 2007 is de eerste Defensie Industrie Strategie (DIS) verschenen. De ministeries van Defensie en van Economische Zaken hebben deze in 2012 en 2013 geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd. In de bijlage is een kort verslag van de evaluatie opgenomen.

Download  hier de geactualiseerde DIS.

 

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑