Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Politiek (pagina 1 van 11)

Dutch keep Walrus submarine race going for a bit longer

COLOGNE, Germany — The Dutch government has postponed a supplier decision to replace its four Walrus submarines, telling parliament that further study of the issue is needed until the summer.

The development, announced in a letter late last month by State Secretary for Defence Barbara Visser, comes as some expected a decision this spring. Government officials now say they need more time to study the competitors’ latest offers related to domestic industry participation in their proposals.

The companies vying for the multibillion-dollar Walrus contract are Naval Group of France, Navantia of Spain, Saab’s Kockums of Sweden, and ThyssenKrupp Marine Systems of Germany.

The additional study follows attempts by competitors to tweak their proposals in light of a new Dutch defense industry strategy released in November. That document prescribes that the production of maritime platforms remain mostly a national affair, with roughly 25 percent of projects sourced from international collaborations.

“The Netherlands has the ambition to design and produce certain military capabilities itself,” reads a summary of the strategy document. “In doing so, we will take into account the industries that are already present in the Netherlands as well as the country’s capacity and possible limitations. What does this mean in concrete terms? We want to preserve and strengthen our naval shipbuilding industry, for example.”

Lees verder bij Defense News

Geen ’kenniswerk’ nodig voor nieuwe mijnenjagers

Premium

Geen ’kenniswerk’ nodig voor nieuwe mijnenjagers

Dat Nederlandse bedrijven als Damen buiten de boot zijn gevallen in de aanbesteding van nieuwe mijnenjagers was al bekend, maar nu blijken ook kennisinstituten als Marin en TNO in het geheel niet nodig te zijn.

Dat blijkt uit het antwoord van de bewindslieden van Defensie op een reeks van Kamervragen die gesteld zijn naar aanleiding van het gunnen van de miljardenorder aan een Frans-Belgische combinatie die geleid wordt door het Franse staatsbedrijf Naval Group.

Diverse Kamerleden wezen de politieke leiding van het ministerie op de Letter of Intent met België uit 2016, waarin gekozen werd voor gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en verwerving van zowel fregatten als de mijnenbestrijdingscapaciteit. In dat stuk staat expliciet verwoord dat partijen voor beide projecten zo spoedig mogelijk initiatieven zullen starten om tot overeenstemming te komen over onder meer ‘het deelnemen aan en financieren van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling voor de nieuwe schepen’.

Hoekstra biedt opening voor eurozonebudget

Hanzegroep – Minister Hoekstra ziet toch „meerwaarde” in een eurozonebudget. Mits aan enkele voorwaarden van de zeven kleine ‘Hanzelanden’ wordt voldaan.

Het dreigement van minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) om Nederland niet mee te laten doen aan het nieuwe eurozonebudget is voorlopig van tafel. In plaats daarvan heeft hij nu met zes andere kleinere noordelijke EU-landen een voorstel gedaan om het budget meer naar hun voorkeur in te richten.

De informele club van zeven, bekend als de Hanzegroep, verzet zich tegen onder meer Franse ideeën om eurolanden extra – boven hun reguliere EU-afdracht – te laten bijdragen via bijvoorbeeld specifieke eurozone-belastingen. Ook willen ze vastleggen dat eurolanden zeggenschap blijven houden over de besteding van het geld. Dinsdag hebben de zeven (Nederland, Denemarken, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Zweden) hun voorstel naar Eurogroepvoorzitter Mário Centeno gestuurd.

Lees verder bij NRC

NMT vindt antwoorden Defensie op Kamervragen over mijnenbestrijdingsvaartuigen geen steun in de rug voor Nederlandse bedrijven

NMT is teleurgesteld over de antwoorden op de Kamervragen, die gesteld zijn naar aanleiding van de gunning van de order voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen aan het consortium onder leiding van het Franse Naval Group. De staatssecretaris van Defensie geeft aan dat de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om te participeren in het project beperkt zijn. Het Ministerie van Defensie heeft er destijds voor gekozen om de verwerving, de bouw en het onderhoud van deze schepen volledig in handen van de Belgische overheid te leggen. NMT concludeert dat, behalve het mede organiseren van matchmaking events, het kabinet geen concrete acties zal ondernemen om Nederlandse maritieme toeleveranciers een positie te geven in de bouw van de schepen.

Nauwelijks kennisontwikkeling in Nederland
Het ministerie geeft desgevraagd aan dat het door het Belgische aanbestedingsproces niet mogelijk is om te pleiten voor inzet van Nederlandse kennisinstituten. Immers, doordat ervoor is gekozen om deze aanbesteding aan de Belgen over te laten, is de huidige Defensie Industrie Strategie (DIS) niet van toepassing. In de DIS wordt het nut en de noodzaak van inbreng van hoogwaardige technologie door Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het vervangingsprogramma van de Koninklijke Marine benadrukt. NMT was ondanks de manier van aanbesteden hoopvol over de inbreng van Nederlandse maritieme toeleveranciers en kennisinstellingen bij de reeds gegunde order voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Helaas werd in de schriftelijke beantwoording van de vragen bevestigd dat er zelfs geen mogelijkheid is voor inzet van Nederlandse kennisinstituten. Bovendien is benadrukt dat systemen vooral van de plank worden gekocht.

Op vragen van Kamerleden, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Materieel Defensie op 25 april, gaf de staatssecretaris aan wel te willen bekijken hoe Nederlandse kennisinstellingen alsnog kunnen worden betrokken bij de bouw van de mijnenjagers. NMT concludeert dat de kennisontwikkeling minimaal lijkt. Nederlandse bedrijven die een specialisme in mijnenbestrijdingstechnologie hebben en daarmee de Nederlandse veiligheidsbelangen dienen, profiteren niet van enige kennisontwikkeling.

Matchmaking events
Om een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de maatschappelijke return te bewerkstelligen, worden coördinatievergaderingen en Industriedagen (matchmaking events) georganiseerd. Volgens Defensie ‘biedt dit de Nederlandse industrie derhalve goede kansen’. NMT vind deze inspanning minimaal, maar zal zich actief inzetten voor deelname van haar leden aan dergelijke events.

Hoopvol voor toekomstige projecten
NMT rekent er op dat het kabinet de nationale Defensie Industrie Strategie (DIS) voor eventuele toekomstige projecten als een belangrijk afwegingkader zal toepassen. De staatssecretaris van Defensie benadrukte tijdens het Algemeen Overleg Materieel Defensie op 25 april dat de DIS leidend is bij toekomstige projecten. Wij gaan er daarom van uit dat de betrokkenheid van de Nederlandse strategische kennis en kunde bij andere marinebouwprojecten groot zal zijn.

Lees verder bij NMT

Nederlandse aanschaf van nieuwe onderzeeboten vertraagd

Het ministerie van Defensie wil graag zaken doen met Saab, andere ministeries zouden vinden dat er te veel tunnelvisie is in de aanbesteding.

De aanschaf van nieuwe onderzeeboten door Nederland laat langer op zich wachten. De miljardenaankoop is nog in de aanbestedingsfase. De volgende stap zou aanvankelijk eind 2018 al worden gezet, maar het proces is vertraagd. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Als belangrijkste reden noemt Visser de Defensie Industrie Strategie, die de ministeries van Defensie en Economische Zaken in november samen presenteerden. Daarin namen zij zich voor de eigen, Nederlandse industrie voortaan voorrang te geven bij grote Defensie-uitgaven, zoals andere Europese landen ook doen.

De vier partijen die dingen naar de aanbesteding hebben op grond van de strategie nieuwe of aangepaste plannen ingediend „over de industriële aspecten” van de onderzeebootvervanging. „Op grond hiervan is besloten een aanvullend onderzoek te doen waarin alle vier de genoemde werven worden betrokken.” Het gaat om de consortia Naval Group (Frankrijk), Navantia (Spanje), Saab Kockums (Zweden) en TKMS (Duitsland).

Lees verder bij het NRC

Volgende fase nieuwe onderzeeboten uitgesteld tot ‘rond deze zomer’

De zogenaamde B-brief waarmee de B-fase (onderzoeksfase) wordt afgerond, zou eind 2018 verschijnen. Na eerder uitstel, is de verschijning van die brief nu uitgesteld tot ‘rond deze zomer’. Dat schrijft staatssecretaris van Defensie Barbara Visser vanmiddag aan de Tweede Kamer.  

In november verscheen de Defensie Industrie Strategie (DIS), waarin stond dat de Nederlandse industrie de voorkeur zou krijgen bij aanschaffing van nieuw materieel. Dat document leek de deur open te zetten voor Saab en Damen voor de vervaning onderzeeboten. De B-brief was immers uitgesteld tot na de verschijning van de DIS. 

Lees verder bij marineschepen.nl

Dossier onderzeeboten dobbert nog

DEN HAAG – Defensie durft het nog niet aan om te kiezen voor een werf die de nieuwe onderzeeboten gaat bouwen. De komende tijd gaat het ministerie nog eens rustig kijken naar informatie die de bouwers hebben aangeleverd over kosten en capaciteiten van hun boten.

Hiermee loopt de vervanging van de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse opnieuw vertraging op. Een besluit over met welke aanbieder of aanbieders Defensie verder zou gaan, had eigenlijk eind vorig jaar al genomen moeten zijn.

Staatssecretaris Visser meldt dat de vier spelers, het Franse Naval Group, Navatia uit Spanje, TKMS uit Duitsland de Zweeds-Nederlandse combinatie Saab/Damen nog geen offertes hebben ingeleverd. Wel hebben vooral Naval en TKMS uitgebreid in de pers gemeld hoe ze de Nederlandse industrie bij de ontwikkeling en bouw gaan betrekken. Die mogelijkheden zijn ’in kaart gebracht’, de de industriële aspecten onderzocht.

Lees verder bij de Telegraaf

Defensie wil Nederlandse onderzeeboten kopen, maar andere ministeries aarzelen

Het kabinet is verwikkeld in een steekspel over een miljardenorder voor nieuwe onderzeeboten. Het gaat erom of Nederland Frankrijk voor het hoofd durft te stoten en de eigen defensie-industrie beschermt.

Het ministerie van defensie wil in zee met de Nederlandse scheepswerf Damen. Andere ministeries zijn erop tegen buitenlandse concurrenten nu al de deur te wijzen, zo zeggen bronnen rond de aanbesteding. Niemand wil openlijk uitweiden over de grootste order sinds de F35-straaljager, die een flinke vertraging dreigt op te lopen.

Diplomatieke aanvaring

Met een keuze voor Damen heeft Nederland diplomatiek wat uit te leggen. Duitsland lobbyt fanatiek voor TKMS uit Kiel. Frankrijk doet hetzelfde voor zijn staatsbedrijf Naval Group. Beiden zijn ervaren onderzeebootbouwers. Naval Group gaat bijvoorbeeld twaalf exemplaren voor de Australische marine bouwen. Zo’n groot bedrijf ‘nee’ verkopen zou na de aandelenkoop bij Air France-KLM een nieuwe diplomatieke aanvaring met Parijs kunnen betekenen.

De ministeries van financiën en economische zaken hebben nog een ander bezwaar tegen een vroegtijdige keuze voor Damen. Zij denken dat als Defensie langer meerdere bedrijven met offertes en ontwerpplannen laat concurreren, de prijs omlaag gaat.

Ook willen ze nog eens goed kijken naar verbeterde aanbiedingen die TKMS en Naval Group begin dit jaar deden. Daarbij beloven zij flinke aantallen banen in Nederland. Defensie is sceptisch dat beide bedrijven hun beloftes waar kunnen maken.

Complex project

De band tussen Damen en de Nederlandse marine is hecht. Het bedrijf heeft sinds de jaren negentig alle grote oppervlakteschepen van de marine gebouwd. Damen is geen grote speler in de onderzeebootwereld, maar voerde enkele jaren geleden wel met succes een modernisering van de huidige Walrus-klasse uit. Die vier boten zijn begin jaren negentig gebouwd door een inmiddels failliete Nederlandse werf. In 2015 sloot Damen een verbond met de Zweedse onderzeebootwerf Saab-Kockums voor toegang tot de ontbrekende kennis om zelf onderzeeboten te bouwen.

Lees hier verder bij Trouw

Kabinet schuift besluit onderzeeboten voor zich uit

Het kabinet-Rutte schuift de beslissing over vier nieuwe onderzeeboten al wekenlang voor zich uit en gaat een keuze tussen Nederlandse of Franse boten uit de weg. Eind vorig jaar nam het kabinet zich in de Defensie Industrie Strategie voor om voortaan de eigen industrie voorrang te geven, net zoals andere Europese landen dat doen. Maar nu het aankomt op daadwerkelijke beslissingen, durven de ministers Parijs niet voor het hoofd te stoten.

Bij de vervanging van de huidige Walrusklasse-onderzeeboten gaat het om groot geld. ‘Meer dan 2,5 miljard,’ heet het officieel. Bronnen rond het ministerie van Defensie hebben het over 3,5 miljard. Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat ‘we gewoon de beste spullen voor de beste prijs kopen’. Maar zo simpel ligt het niet. Ook hier spelen nationale belangen: technologische voorsprong; het voortbestaan van een eigen marinebouw en een koninklijke marine die niet afhankelijk is van wat buitenlandse wapenproducenten mogen leveren.

De nieuwe onderzeeboten zijn niet van een bestaand type, maar moeten nog worden ontwikkeld. Een Duitse en een Spaanse werf dingen mee naar de order, maar volgens ingewijden is het een strijd tussen de Franse Naval Groep (in samenwerking met het Nederlandse Royal IHC) en Damen Schelde (in combinatie met het Zweedse Saab).

De verwachting was dat VVD-staatssecretaris Barbara Visser al in maart een zogenoemde B-brief naar het parlement zou sturen met de aankondiging van het industriële project en vooral welk aanbod defensie had uitverkoren. Maar de zaak kwam in de vertraging. In een ambtelijk voorportaal van de ministerraad koersten defensieambtenaren onlangs aan op een beslissing ten gunste van Damen, maar volgens bronnen lagen ambtenaren van andere ministeries dwars. Als een manier om de prijs te drukken, werd geopperd Damen en Naval nog een paar jaar met elkaar te laten concurreren. En sowieso was het diplomatiek lastig om de Franse werf te passeren, na alle ophef over de aandelen Air France/KLM.

Lees verder op Elsevierweekblad.nl

NMT pleit voor Nederlandse inbreng bij mijnenbestrijdingsvaartuigen

Het persbericht van 15 maart jl., waarin Netherlands Maritime Technology (NMT) haar teleurstelling uitspreekt over het besluit van de Nederlandse en de Belgische overheid over de aanbesteding van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen, heeft veel reacties losgemaakt. De order voor 12 mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine is gegund aan een Belgisch-Frans consortium, onder leiding van het Franse bedrijf Naval Group.

Uit de meeste reacties sprak verontwaardiging over de zeer beperkte omvang van de Nederlandse toelevering aan het consortium. In meerdere reacties werd genoemd dat de Nederlandse maritiem-technologische industrie juist heeft bewezen vele systemen en componenten van hoge kwaliteit te kunnen leveren voor de bouw van marineschepen.

Gesteund door deze reacties zet NMT zich in om de mogelijkheden voor de Nederlandse inbreng te vergroten. NMT is in contact met verschillende Kamerleden en de Ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat over concrete acties om de Nederlandse toeleveranciers een kans te geven in de aanbestedingen.

Hier vind je de link naar de D-brief project ‘Vervanging mijnbestrijdingscapaciteit’, waarin het kabinet de Tweede Kamer informeert over gunning van de aanbesteding aan een consortium onder leiding van het Franse bedrijf Naval Group. Naar aanleiding van deze brief zijn door verschillende Kamerleden feitelijke vragen ingediend, die je kan raadplegen via deze link.

Lees meer op de website van Netherlands Maritime Technology

Oudere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑