Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Politiek (pagina 2 van 10)

Defensie Industrie Strategie (DIS) 2018

De markt voor de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie staat niet stil en ook de internationale veiligheidscontext is aan beweging onderhevig. Er moet een balans worden gevonden tussen het belang van internationale samenwerking en een level playing field op de defensiemarkt enerzijds en het borgen van de wezenlijke belangen van nationale veiligheid anderzijds. In de DIS 2018 is deze balans gevonden. De herziene DIS geeft aan welke kennis, technologie en industriële capaciteiten zoveel als mogelijk nationaal moeten worden verankerd om de wezenlijke belangen van nationale veiligheid te kunnen beschermen. Ook geeft deze DIS aan waar we internationaal kunnen samenwerken en op welke wijze Nederland een hoogwaardige bijdrage kan leveren aan de Europese veiligheid.

Download de DIS 2018

Defensie koopt materieel voortaan bij voorkeur in Nederland

Als de krijgsmacht nieuw materieel nodig heeft, moet dat bij voorkeur van Nederlandse bodem zijn. Dat is niet alleen goed voor de nationale veiligheid, maar ook voor de Nederlandse industrie, vindt het kabinet.

Minister Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken presenteren vandaag de nieuwe Defensie Industrie Strategie, waar dat in staat.

De tijd van bezuinigen bij Defensie is voorbij. De komende jaren worden er miljarden geïnvesteerd, vooral bij de marine. Dat geld moet vooral bij Nederlandse leveranciers terechtkomen, vinden de bewindsvrouwen.

Europese regels

De voorkeurspositie voor Nederlandse bedrijven is niet in strijd met de Europese regels voor aanbestedingen, zeggen Bijleveld en Keijzer. Soms kan het niet anders dat spullen uit het buitenland worden gehaald, maar dat gebeurt dan met zo veel mogelijk bijdrage van Nederlandse bedrijven.

Defensie wil zelf drones en satellieten laten ontwerpen voor spionage. Dat is volgens Bijleveld ook veiliger, want apparatuur uit het buitenland kan een ‘achterdeur’ hebben, waardoor die overgenomen kan worden door een kwaadwillende buitenlandse mogendheid.

Lees verder op NOS.nl

Defensie Industrie Strategie gepresenteerd: Maximaal inzetten van Nederlands bedrijfsleven

Vanochtend heeft minister Ank Bijleveld van Defensie de nieuwe Defensie Industrie Strategie gepresenteerd op het NIDV symposium te Rotterdam. Dit voor alle Defensie-investeringen belangrijke beleidskader moet volgens Bijleveld de eigen strategische industrie beschermen, maar vooral ook de betrokken specialistisch militair technologische kennis en techniek voor Nederland behouden. De wereld om ons heen wordt steeds onveiliger en dit vraagt om een nationale onafhankelijkheid op veiligheidsgebied. “Daarbij mikken we op waar we goed in zijn”, stelt Keijzer in een interview met haar en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in De Telegraaf (d.d. 15 november 2018). “De marinebouw dus.”

“We moeten in staat zijn om ons eigen grondgebied te beschermen”, zegt Bijleveld. “Daarvoor heb je ook een stabiele basis aan kennis nodig, aan technologie en aan industriële capaciteiten.” Jezelf beschermen betekent volgens de twee CDA-bestuurders ook dat je in staat bent zelf het benodigde materieel daarvoor te regelen om klaar te zijn voor inzet.

Defensie doet de komende jaren gigantische investeringen, vooral bij de marine. Alleen al de vervanging van de onderzeeboten zal zo’n 3 à 4 miljard euro kosten. Het uitgangspunt blijft: het beste wapensysteem voor de beste prijs. Maar, zegt Keijzer: “We hebben afgesproken dat vanaf nu met zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid te doen.” We mikken op waar we sterk in zijn, omdat het in het belang is van de nationale veiligheid. Andere dingen kunnen we beter uit het buitenland halen.

Innovatievermogen en duurzaamheid
De investeringsgolf van de Koninklijke Marine is van enorme betekenis voor het innovatievermogen van de Nederlandse maritieme industrie, óók dat in de civiele markt. Vrijwel alle bedrijven in deze sectoren werken zowel voor militaire als voor civiele projecten, waardoor de kennisontwikkeling voor de grote ontwikkel- en bouwprojecten voor de Koninklijke Marine breed neerdaalt in de hele sector. Zeker met de komende ontwikkelingen voor nieuwe onderzeeboten liggen hier ook op het terrein van duurzaamheid grote kansen. Zowel voor het realiseren van lage emissies als voor lang onder water varen zonder enige waarneembaarheid wordt gebruik gemaakt van technologie voor emissievrij varen.

In de vorige kabinetsperiode werd onvoldoende beargumenteerd waarom bepaalde sectoren van wezenlijk belang zijn voor de nationale veiligheid. Juist doordat deze nota dit besef goed zichtbaar maakt en onderschrijft, kan Defensie vaker de ruimte benutten die de Europese regels voor openbare aanbestedingen hiervoor bieden. Defensie kan zo direct Nederlandse bedrijven inschakelen, is de gedachte.

Lees verder op Maritimetechnology.nl

Bijleveld: ‘Meer geld naar defensie’

Er moeten nieuwe, forse stappen worden gezet om de defensie-uitgaven te verhogen, teneinde in 2024 te voldoen aan de afgesproken NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product.

“Nederland bungelt nu nog onderaan het lijstje van NAVO-lidstaten.” Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld woensdag in Brussel, waar de defensieministers van de NAVO bijeen zijn.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg riep de lidstaten nogmaals op om serieus werk te maken van het verhogen van hun defensie-uitgaven. Bijleveld zei die urgentie te delen, voor onze eigen veiligheid. “We zijn nu bijna halverwege op weg naar 2024. Maar we komen ondanks de extra investeringen nog lang niet in de buurt van die 2 procent.’’

Lees verder op WNL.nl

Drie consortia over in strijd om nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen

Van de vijf aanbieders die in de race waren om de bouw van de twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor België en Nederland, zijn er nu nog drie over. Het Spaanse Navantia is van deelname uitgesloten en Saab heeft zich teruggetrokken uit de aanbesteding. De keuze moet nu worden gemaakt uit consortia waar alleen Nederlandse, Belgische en Franse werven nog deel van uitmaken.

Er is publiekelijk weinig bekend over de aanbesteding van de twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen en hun toolboxen (mijnenbestrijdingsmiddelen). Eind vorige week publiceerde het Belgische dagblad De Tijd wat over het programma. Dat is ook aanleiding voor Marineschepen.nl om aandacht te besteden aan deze aanbesteding. Want het project van de nieuwe MCMV’s, zoals ze in de wandelgangen worden genoemd, is een van de meest interessante projecten. Het is natuurlijk een bijzonder project omdat voor het eerst België de leiding heeft over toekomstige Belgisch-Nederlandse schepen, er is ontzettend veel tijdsdruk, het is complex door de combinatie platform en toolbox, en het is de eerste Europese aanbesteding voor Nederlandse marineschepen (met alle gevolgen voor familievorming van dien). Met andere woorden, het is geen eenvoudige opgave.

Aanvankelijk was de verwachting dat de projectleiding zou kunnen kiezen uit zo’n negen aanbieders. Dat werden er vijf en nadat Navantia moest afvallen omdat zij hun financiële cijfers niet op orde hadden en Saab hun voorstel terugtrok (volgens De Tijd omdat ze “de termijnen te kort zou hebben gevonden”), zijn het er nog drie. Dat zijn in willekeurige volgorde:
1. Naval Group (FR, platform) plus ECA Group (FR, tools)
2. Damen (NL, platform) plus Atlas Elektronik (DU) en Elbit (Israel) voor de tools
3. Chantiers de l’Atlantique, Socarenam (FR) en EDR (BE) voor het platform, en Thales Belgium voor de tools

In de voorwaarden van de aanbesteding stond dat het platform samen met de toolbox zou worden aanbesteed. De reden is dat het projectteam wil voorkomen dat er straks een platform en een toolbox is, maar dat die niet goed op elkaar zijn aangesloten. De verantwoordelijkheid is door het projectteam bij de industrie gelegd: zoek partners en zorg dat het geheel werkt (al is dat bij het aanwijzen van een winnaar nog niet te zien). Deze methode heeft ook een nadeel: het concept is gebaseerd op een platform dat heel lang meekan en tools die veel vaker gemoderniseerd worden. Door nu al tools te kiezen, bestaat de kans dat het projectteam zich vastlegt op tools uit 2018 (of ouder) terwijl die MCMV’s nog lang niet varen en er dus al snel sprake van veroudering is.

Lees verder op Marineschepen.nl

Verduurzaming van Defensie stap dichterbij

Tweede Kamerlid Salima Belhaj heeft met haar initiatiefnota grote stappen gezet voor meer duurzaamheid bij Defensie. Het ministerie gaat de eigen organisatie, gebouwen en haar aankopen verduurzamen. De plannen zijn met ruime steun in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Met deze voorstellen van Salima Belhaj gaat de staatssecretaris concreet aan de slag:

 • Plan van aanpak
  In het voorjaar van 2019 ontvangt de Tweede Kamer een concreet plan van aanpak hoe de staatssecretaris de doelstellingen voor de overgang naar schone energie bij Defensie gaat realiseren.
 • Stand van zaken
  In de jaarverslagen van Defensie zal voor het eerst inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van deze duurzame doelstellingen. Zo kan de Tweede Kamer goed controleren wat er terecht is gekomen van de gemaakte afspraken.
 • Aanbestedingseis
  Duurzaamheid zal voortaan een onderdeel zijn van de eisen die gesteld worden bij de aankoop van materieel.
 • Koploper
  Energiereductie is op dit moment geen prioriteit bij de innovatiestrategie van Defensie. Dit gaat veranderen. Defensie zal een leidende rol spelen in het stimuleren van duurzame samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten, zoals TNO.

Veiligheid vergroten

Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, is een ander belangrijk doel van Belhaj de veiligheid op missies te vergroten, door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Staatssecretaris Visser gaf tijdens het notaoverleg op 21 september 2018 aan deze doelstelling volledig te ondersteunen: “Wij hebben het nodig om ervoor te zorgen dat wij ons fossiele verbruik wat terugdringen, vooral bij de missie-inzet, omdat je daarmee risico’s beperkt — dat onderschrijf ik dus volledig — en bij de gewone vredesbedrijfsvoering om de kosten naar beneden te krijgen.”

Risico’s beperken

Alleen al bij het transport van brandstof zijn de risico’s groot. Van eenvoudig tanken zoals in Nederland is geen sprake. Voordat een soldaat op missie dit kan doen, gaat een groot en kostbaar proces aan vooraf. De brandstof moet van een haven naar een legerbasis vervoerd worden. Onderweg nemen de  risico’s op aanvallen van vijandige  groepen toe. Hierdoor is het noodzakelijk brandstoftransporten te beschermen.

Lees verder op D66.nl

Rutte geeft weinig hoop op snel herstel defensie

DEN HAAG – Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO. Premier Rutte gaf tijdens de algemene beschouwingen weinig hoop dat ons land voor 2024 z’n afspraken nakomt om minstens twee procent van het bruto binnenlands product uit de geven aan de krijgsmacht.

De twee procent is een norm die binnen het militaire bondgenootschap is afgesproken. Tijdens de NAVO-top van 2014 in Wales heeft premier Rutte nog eens persoonlijk de belofte gedaan om binnen tien jaar die norm te halen. Ondanks het extra geld – komend jaar 1,2 miljard – haalt Nederland dat percentage met 1,23 procent bij lange na niet. Het zou zo’n 5 miljard euro extra vergen, zo hield Rutte de Kamer voor. Nederland is daarmee samen met België, Luxemburg en Slovenië hekkensluiter van het bondgenootschap.

„We zetten ons er allemaal voor in”, zei Rutte, maar zo’n investering vergt ’additionele besluiten’. Die moeten nu eenmaal worden genomen ’in een weging’ met andere zaken die geld kosten, hield hij de boot af. „Het is uiteindelijk aan de coalitie.”

CDA-leider Buma wil dat Rutte duidelijk is: „Óf we zeggen tegen de NAVO: sorry jongens, maar het lukt niet om onze belofte na te komen. Of we zorgen ervoor dat er flink meer geld naar defensie gaat.” Buma legt de verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van de ’belofte van Wales’ bij het vorige kabinet. „Toen is die belofte gedaan, zonder dat er stappen zijn gezet om de belofte waar te kunnen maken.”

Defensie moet ook laten zien hoe ze met de extra gelden omgaat en waarom het maar niet lukt om al het geld volgens plan te besteden. D66-leider Pechtold had daarop aangedrongen. Hij wees om de 1,2 miljard euro die bij Defensie nog steeds op de plank ligt. „We willen dat het geld op een zinvolle manier aan materieel, mensen en missies wordt besteed.

Lees verder op Telegraaf.nl

Nederland gaat voorlopig weinig doen om de NAVO-norm te halen

In 2014 sprak Nederland in Wales af dat het toe zou werken naar de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Vier jaar later is het Defensiebudget weliswaar iets verhoogd, maar is het percentage dat Nederland besteed aan Defensie niet gestegen. In de toekomst zal Nederland zelfs nog verder afraken van de NAVO-norm. Uit de woorden van premier Mark Rutte bleek weinig urgentie om er iets aan te doen. Rutte zei dat een extra investering “additionele besluiten” vergt. 

Volgend jaar stijgt het percentage dat Nederland uitgeeft aan Defensie naar 1,3%. Dat is gelijk aan het percentage in 2010, maar nog ver weg van de 2% en zelfs de 1,45% (het Europese gemiddelde) dat ooit werd gezien als tussenstap naar de norm. Na een lichte stijging in het volgende decennium zal het percentage weer zakken richting 1,23%. En daar zit het probleem, want in 2024 zou Nederland op 2% moeten zitten. Met 1,23% blijft Nederland procentueel minder investeren dan ooit, zelfs minder dan in de jaren ’20 van de vorige eeuw.

Er is nu echter meer druk van buitenaf. De Amerikaanse president Trump heeft, nog steviger dan zijn voorganger Obama, zijn ongenoegen geuit. Ook zijn er in 2014 afspraken gemaakt en later zijn die toezeggingen ook bevestigd. Toch liet Rutte vandaag blijken dat er geen snelle verandering komt. De premier gaf vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen toe dat de norm “bij lange na” niet wordt gehaald. “We bungelen onderaan,” zei hij.

Lees verder op Marineschepen.nl

Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen hoognodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen.

Zowel minister Ank Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser noemen het personeel de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom investeren in het personeel en het vertrouwen herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen tot stand komen als we er samen de schouders onder zetten, als één team Defensie.

Werving

Defensie staat voor de grote uitdaging voldoende personeel aan te nemen. Daarom wordt er geïnvesteerd in behoud en werving. Er komen bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor loopbanen en opleidingen. Er komen flexibelere arbeidscontracten en militairen kunnen vanaf 2019 langer op een functie blijven.

Veiligheid

Veiligheid binnen de Defensieorganisatie is essentieel voor het personeel en het functioneren van de krijgsmacht. Er komen extra medewerkers die zich richten op de veiligheid en de controle daarop. Ook komt er in opleidingen meer aandacht voor veiligheid. Hiervoor gebruikt Defensie een deel van de € 75 miljoen die is toegezegd voor deze kabinetsperiode.

Begrotingsfonds

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit maakt Defensie minder afhankelijk  van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Modernisering

Defensie versterkt de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van afgelopen maart maakte Defensie dat al bekend. In het begrotingsjaar 2019 wordt een en ander zichtbaar.

Militairen die worden uitgezonden krijgen inmiddels nieuwe gevechtskleding. In 2019 komen er nieuwe helmen. Ook komen er nieuwe warmtekijkers. In 2019 krijgt Nederland de volgende F-35-gevechtsvliegtuigen. Het gaat om 8 toestellen; 6 in de Verenigde Staten voor het trainen van vliegers en 2 voor inzet vanuit Nederland. Daarnaast start Defensie met de vervanging van de M-fregatten. Een deel van de Pantserhouwitsers die in de verkoop zou gaan wordt behouden.

Cyber en inlichtingen

Defensie versterkt het  informatiegestuurd optreden om gerichter en efficiënter te opereren. Verder investeert Defensie fors in de IT-infrastructuur en de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit. Dit gebeurt onder meer door de aanschaf van onbemande vliegtuigen, de Reaper. Defensie breidt de cybercapaciteit verder uit om Nederland te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging, in eigen land.

Download Rijksbegroting Defensie 2019. 

Prinsjesdag 2018: een uitdagend jaar voor de maritieme sector

Rotterdam, 17 september 2018 – Verduurzaming, investeringen in de marinebouw en ontwikkelingen in de goederencorridors. Het belooft een jaar vol nieuwe uitdagingen te worden voor de maritieme sector, blijkt uit de miljoenennota van Prinsjesdag 2018. Nederland Maritiem Land is verheugd over de toezegging voor meer onderzoek naar een toekomstbestendige infrastructuur, maar vraagt extra aandacht voor eerlijke concurrentie en innovatie.

In de miljoenennota staat dat de regering het komende jaar werk maakt van het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 – 2021. Daarin zijn tal van verduurzamingsmaatregelen opgenomen, die samen met het klimaatakkoord worden uitgewerkt in een Green Deal voor de verduurzaming van zeevaart, binnenvaart en havens. De maritieme sector vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een gelijk mondiaal en Europees speelveld voor onze achterban. “Verduurzaming van de zeescheepvaart is cruciaal, maar moet gelijkmatig worden opgepakt binnen de mondiale maritieme sector, zodat geen onnodige concurrentieverschillen ontstaan”, aldus Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Gouden driehoek

In de defensieparagraaf staan de investeringen in de Koninklijke Marine beschreven. Een gelijk speelveld is daarbij ook cruciaal bij de aanbesteding van de vervangingstrajecten voor de Koninklijke Marine. Een recent rapport van Economische Zaken toont aan hoe belangrijk deze zelfscheppende industrie voor Nederland is. Nederland Maritiem Land vraagt aandacht voor de rol van de Nederlandse gouden driehoek – het maritieme bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheid – en voor de verdere ontwikkeling van de marinebouwsector in Nederland. We staan namelijk aan de vooravond van een aantal cruciale besluiten over de vervanging van Onderzeeboten, Fregatten en Mijnenjagers voor de Nederlandse marine.

Groeien

Nederland Maritiem Land hecht veel waarde aan de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) voor de maritieme sector. Daarnaast is NML verheugd met de toezegging van het kabinet om onder andere te onderzoeken hoe we onze infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken voor schepen die autonoom kunnen varen. Met de komst van zulke schepen is een aanpassing in de verkeersleiding op het water nodig. De maritieme sector vraagt ruimte voor meer innovatie en ontwikkeling, zodat we als sector mee kunnen groeien binnen de uitdagingen van deze tijd.

Toekomstgericht rivierensysteem

Het kabinet werkt bestuurlijk acties uit op de goederencorridors. Bijvoorbeeld een betere benutting en uitbreiding van ligplaatsen en onderzoek naar de modal shift van weg naar water. Een belangrijke ontwikkeling van groot belang voor onze maritieme sector. Van Sluis: “De toezegging om binnen de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) te werken aan een toekomstgericht rivierensysteem en te komen tot een meer integraal afgewogen aanpak voor waterveiligheid- en scheepvaartopgaven op de rivieren juichen wij dan ook toe.”

Lees verder op maritiemland.nl

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑