Beleidsdoorlichting Marinestudie-2005: wijziging samenstelling Koninklijke marine – Beleidsdoorlichting Defensie

De Koninklijke marine is overal ter wereld met vloot en mariniers inzetbaar voor veiligheid op en vanuit zee. In de Marinestudie-2005 werd een pakket aan maatregelen geïntroduceerd met het doel de samenstelling en de middelen van de marine beter op haar taken af te stemmen. Centraal in de Marine studie stonden drie belangrijke maritieme ontwikkelingen: het toenemende belang van ondersteuning van landoperaties van uit zee, de toename van taken op lagere geweldsniveaus en de afnemende omvang van de klassieke sea control en sea denial taken.

Download het rapport Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005.