Triarii rapport over marinebouwcluster gepubliceerd

Op 31 augustus 2017 hebben de leden Ziengs en Van den Bosch (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken en van Defensie vragen gesteld over het bericht «Laat een prachtig huwelijk niet op de klippen lopen». Hierop hebben de toenmalige minister van Economische Zaken en de toenmalige minister van Defensie op 12 oktober 2017 geantwoord.

In de antwoorden is door de minister van Economische Zaken onder andere het voornemen uitgesproken om de directe en indirecte economische waarde en het kennisontwikkelende effect van het Nederlandse marinebouwcluster nader te laten onderzoeken. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Het rapport, uitgevoerd door Triarii, verschaft inzicht in de samenstelling en economische waarde van het marinebouwcluster. Triarii doet ook aanbevelingen voor een actie-agenda, en noemt als mogelijke elementen onder andere het versterken van de goudendriehoekaanpak, het versterken van de Europese positionering en de verwerving van technologische kennis. De minister zal deze aanbevelingen betrekken bij de herijking van de Defensie Industrie Strategie, die de Kamer dit najaar zal ontvangen.

Het rapport geeft inzicht in de Nederlandse marinebouwcluster en aanbevelingen voor versterking daarvan. Daarmee wordt het strategisch belang gediend van een zelfscheppende Nederlandse marinebouw die in staat is om innovatieve complexe marinesystemen te ontwikkelen en te produceren. In de komende jaren zijn onder meer de vervanging van onderzeeboten, fregatten, mijnenjagers en de bouw van het Combat Support Ship aan de orde.

U kunt het rapport hier downloaden