Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Algemeen Maritiem nieuws (pagina 1 van 5)

CRUISEBUSINESS EN DEFENSIE BEPALEN TOEKOMST DAMEN SHIPYARDS

Damen Shipyards staat nog altijd aan de top van de Nederlandse scheepsbouw. Maar om daar te blijven moet er voortdurend worden geïnvesteerd in de toekomst, zegt CEO René Berkvens in BNR Zakendoen.

Die investering is vooral gericht op twee zaken, vertelt Berkvens. Allereerst is daar de snel groeiende markt van de pleziervaart, de cruisebusiness. Daarnaast is defensie een belangrijke opdrachtgever, zeker nu het kabinet daar weer meer geld voor uittrekt. Berkvens hoopt dat er voor nieuwe opdrachten gekozen wordt een Nederlands bedrijf, te weten Damen. De opdracht voor de fregatten is al binnen, maar die voor de onderzeeërs is nog onzeker. En dan is er nog de, volgens Berkvens eenmalige, kans om iets te gaan bouwen voor de Duitse overheid. Die kans is letterlijk fifty-fifty: Damen Shiyards is daarvoor nog met één concurrent in de race. De beslissing valt uiterlijk begin volgend jaar.

beluister het interview op BNR.nl

Nieuw boek over de historie van Nederlandse onderzeeërs

Rotterdam, 6 september 2018 – Luctor et Emergo, de onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde 1905 -1958, is een nieuw boek over de geschiedenis van de Nederlandse onderzeeboten. Schrijver Tobias van Gent reikte het eerste exemplaar van het boek vandaag uit aan Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer op de jaarlijkse Johan de Witt Conferentie in Rotterdam.

Historicus Dr. Tobias van Gent en archivaris Ron van Maanen publiceren dit luxe koffietafelboek over de Nederlandse geschiedenis van haar onderzeeërs. “Een boek van niet te onderschatten historisch belang. Er zijn immers niet veel mensen die nog weten dat De Schelde tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onderzeeboten heeft gebouwd”, vindt Hein van Ameijden, algemeen directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding. Dit boek is vernoemd naar de eerste Nederlandse onderzeeboot van scheepsbouwer De Schelde: Luctor et Emergo.

David tegen Goliath
Auteur Dr. Tobias van Gent schreef samen met co-auteur Ron van Maanen van het Gemeentearchief Vlissingen de interessante en spannende maritieme geschiedenis op. Van Gent is als docent geschiedenis en politicologie verbonden aan de University College Roosevelt in Middelburg, werkte daarvoor onder andere als reserveofficier op het Koninklijk Instituut voor de Marine als docent maritieme geschiedenis en is sinds deze week ook kersvers lid van de Tweede Kamer. “Nederland heeft een imposante maritieme geschiedenis, waar het onderzeebootwapen een bijzonder onderdeel van uitmaakt. Een indrukwekkend verhaal is bijvoorbeeld hoe de eerste onderzeeboot van Vlissingen naar Nederlands Indië is gevaren en overal ter wereld veel bekijks trok. Het fascineert me wat de boten in oorlogs- en vredestijd betekend hebben. Men noemt ze wel eens het wapen van David tegen Goliath, omdat ze het als klein schip opnemen tegen veel grotere vijanden.”

Drijvende doodskisten
Het luxe koffietafelboek vertelt een geschiedenis over technische hoogstandjes, gedurfd ondernemerschap, belangrijke politieke beslissingen, maar ook over kartelafspraken, verdwenen wrakken, noodlottige ongelukken en succesvolle aanvallen. “Het is heel ingewikkeld om zo’n geavanceerde machine te bouwen, maar ik heb in het boek ook vooral over de mensen op het schip verteld. De bemanning van deze ‘drijvende doodskisten’, die enorme risico’s durfden te nemen. Dat is een heel bijzonder slag mens ”, vertelt Van Gent.

Boek verkrijgbaar
Luctor et Emergo, de onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde 1905 -1958 is vanaf vrijdag 7 september verkrijgbaar via www.hetboekenschap.nl/schelde en www.hetboekenschap.nl/luctor en via www.bol.com voor 29,95 euro.

‘Damen Schelde is dé kandidaat om nieuwe onderzeeboten te bouwen’

VLISSINGEN – De geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen als bouwer van onderzeeërs is geboekstaafd: ‘Luctor et Emergo’. Een verleden dat naar meer smaakt. Momenteel is Damen Schelde Naval Shipbuilding in de race voor een miljardenorder: in 2025 moet de huidige Walrusklasse worden vervangen.

Het ziet eruit als het zoveelste gelikte geschiedenisplaatjesboek. Kijk eens wat een prachtige onderzeeboten de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen in de periode 1907-1940 bouwde. Maar deze uitgave, die vandaag in Rotterdam wordt overhandigd aan Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer, is veel meer.

De Vlissingse werf – nu Damen Schelde Naval Shipbuilding (Marinebouw) – is momenteel volop in de race voor de bouw van nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Er zal nog heel wat water door de Schelde vloeien voor het zover is. Maar dit boek laat in elk geval zien waartoe de werf in staat was.

Succesvol
Onder de titel ‘Luctor en Emergo’ laten schrijvers Tobias van Gent en Ron van Maanen zien, zien hoe succesvol De Schelde was in de bouw van onderzeeërs. Tot de Tweede Wereldoorlog werden er in Vlissingen twintig te water gelaten. Daarna werden de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) en Wilton-Fijenoord de uitverkoren bouwers. Nu die er niet meer zijn is de marinetak van Damen Schelde Naval Shipbuilding in Nederland de meest voor de hand liggende werf voor de bouw van de boten, die de huidige vier onderzeeërs in de Walrusklasse rond 2025 moeten vervangen. Een miljardenorder, goed voor honderden banen.

Tobias van Gent (1967) is als docent geschiedenis verbonden aan de University College Roosevelt in Middelburg. Hij is lid van Provinciale Staten voor de VVD. Gisteren werd hij voor die partij als lid van de Tweede Kamer beëdigd, na het vertrek van Han ten Broeke. Medeauteur Ron van Maanen (1958) is archivaris in Vlissingen en is specialist als het om het archief van scheepswerf De Schelde gaat.

Lees verder op PZC.nl

Eerste schepen Wereldhavendagen varen Rotterdam binnen

Rotterdam – Met nog vier dagen te gaan tot de 41e editie van de Wereldhavendagen, zullen de komende dagen veel van de deelnemende schepen te zien zijn als ze de haven van Rotterdam binnenvaren.

Het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland is dit jaar groter dan ooit met 134 deelnemers, waarvan een aanzienlijk deel over het water zal arriveren. De Wereldhavendagen staat dit jaar in het teken van het thema ‘Energize’. Als een van de grootste havens ter wereld wil Rotterdam een voortrekkersrol vervullen in de energietransitie. Veel van de deelnemende schepen en bedrijven spelen deze Wereldhavendagen dan ook een rol in het mogelijk maken van schone energie.

Binnenkomst schepen

De indrukwekkende 102 meter hoge hefschip Svanen van het Rotterdamse baggerbedrijf Van Oord bouwt mee aan windmolenparken op zee, en vaart op woensdag 5 september tussen 12:00 en 13:00 uur als een van de eerste deelnemers de haven binnen. Ook de Olympic Electra met daarop de Safeway van de Van Aalst Group is met zijn tachtig meter lang een indrukwekkend schip, dat wordt ingezet voor de bevoorrading van offshore windmolenparken. Het schip is te bezoeken in de Rijnhaven en zal donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur door de doorgang van de Rijnhavenbrug zal manoeuvreren.

De Koninklijke Marine is traditioneel met een grote afvaardiging aanwezig op de Wereldhavendagen. Het fregat Zr. Ms. Evertsen vaart woensdag tussen 16:00 en 18:00 uur als eerste de haven binnen. Op donderdag zal om 09:00 uur het ‘Standing NATO’-verband van de Koninklijke Marine met zes mijnenjagers binnenvaren, gevolgd door de Homburg (10:00 uur), de Hr. Ms. Zeefakkel en De Gouwe op donderdagavond (18:00 uur en later) en de Zr. Ms. Makkum op vrijdagochtend (08:00 uur).

Op donderdag (tussen 17:00 en 19:00) komt ook de Ecolution de Rijnhaven binnen. Dit luxe zeilschip werd ontwikkeld door wijlen astronaut Wubbo Ockels en is geschikt voor het opslaan van waterstof. Op vrijdagmiddag (tussen 13:00 en 14:00 uur) vaart de Zeearend van de Kustwacht binnen. Dit razendsnelle, veertig meter lange patrouillevaartuig wordt op de Noordzee ingezet voor het bewaken van de Nederlandse wateren en is tijdens de Wereldhavendagen te vinden op de Wilhelminapier.

Lees verder op blikopnieuws.nl

Koolmees moet kleur bekennen in cruiseruzie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zit met zijn handen in het haar. Door een ruzie met een van de grootste scheepsreders ter wereld moet hij kiezen tussen bescherming van de maritieme industrie en bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht.

Al enkele jaren is er achter de schermen een ruzie gaande over een boete die de Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW) heeft opgelegd aan de eigenaar van het grootste cruiseschip ter wereld.

Geen vergunning

De Amerikaanse rederij Royal Caribbean koos vier jaar geleden een droogdok in Rotterdam om zijn pronkstuk, The Oasis of the Seas, een flinke opknapbeurt te geven. Vol trots werd het schip onthaald in de Rotterdamse haven.

Om kosten te besparen, moest de renovatie in twee weken tijd gebeuren. Het personeel regelde de Amerikaanse reder samen met het UWV. Alles verliep in goed overleg en in korte tijd stelde het UWV 1350 tijdelijke werkvergunningen beschikbaar.

Boete

Maar het tij keerde toen de Arbeidsinspectie besloot een kijkje te nemen op het schip. Inspecteurs vonden nog eens 124 mensen, afkomstig uit de Filipijnen, die zonder werkvergunning druk waren met de interne verbouwing van het schip. Ze legden nieuwe vloerbedekkingen, schilderden de hutten en knapten de douches op.

Lees verder op NOS.nl

Zr.Ms. Rotterdam rondt eerste deel instandhouding af en is op weg naar Den Helder

Vanochtend heeft Zr.Ms. Rotterdam het dok van Damen Shipyard in Amsterdam verlaten en naar Den Helder gesleept. Het is een mijlpaal in het onderhoud en instandhoudingsprogramma van het LPD. 

Met drie sleepboten werd het 166 meter lange marineschip uit het dok in Amsterdam-Noord getrokken en naar Den Helder gesleept. Het transport is in handen van de Dienst Materiële instandhouding (DMI). De hele voortstuwingstrein van het LPD is aan boord, maar wordt niet opgestart omdat daar een geoefende bemanning voor nodig is. Op dit moment wordt de RDAM bemand door slechts een twintigtal personen.

Met het vertrek van de Rotterdam is een einde gekomen aan een intensieve eerste helft van de midlife-update. De Rotterdam arriveerde in februari in Amsterdam, toen was het projectteam van DMI al een jaar bezig. Overigens was men bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) al veel langer bezig. Dat betrof echter de modificaties die benodigd waren voor het instandhoudingsprogramma.

Lees verder op Marineschepen.nl

Volgende week van start; SMM 2018 in Hamburg

Nog maar een paar dagen en dan is het zover! ’s Werelds grootste maritieme beurs, SMM, vindt van 4 t/m 7 september 2018 plaats in Hamburg. Tussen de 2.200 exposanten presenteren maar liefst 143 Nederlandse bedrijven zich op deze beurs, waarvan 50 bedrijven via het Holland Paviljoen in Hal B7. Het Holland Paviljoen beslaat een oppervlakte van bijna 1000 m2. Op woensdag 5 september bundelt Nederland haar maritieme krachten nog verder. Onder de naam ‘Smart Holland Day’ vinden diverse activiteiten plaats.

Thema Smart Holland

Internationaal staat Nederland bekend om haar experimenteergedrag, flexibiliteit en het samenwerken in wisselende coalities. Nederlandse bedrijven pionieren in autonoom varen, installatie en onderhoud van offshore windparken, alternatieve brandstoffen en big data. Nederland gaat slimme combinaties aan en geeft de jeugd de ruimte. Juist die dynamiek wordt getoond tijdens de Smart Holland Day. Ook digitalisering en smart maintenance hebben in Duitsland prioriteit bij klanten en samenwerkingspartners. Nederlandse deelnemers worden aangemoedigd hun nieuwste oplossingen op deze gebieden in de etalage te zetten.

Voor meer informatie over  het Holland Paviljoen en de overige activiteiten verwijzen wij u naar de website van Netherlands Maritiem Technology (NMT) 

Zorgen over uitstroom bij Marine

Er zijn zorgen over de uitstroom van personeel bij de Koninklijke Marine. Dat zegt Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer op BNR. ‘Er zijn altijd mensen die Defensie verlaten. Maar op dit moment is er vooral onder de onderofficieren in bepaalde rangen, de korporaals en de sergeanten, een toegenomen verloop. Dat is ervaring die we node missen en dat heb je ook niet zomaar teruggebouwd. Daar maak ik mij oprecht zorgen over.’

Het persoonsverloop is volgens Kramer nog altijd veel te groot. Zo groot zelfs, dat de inzetbaarheid van de mariniers op termijn in gevaar zou kunnen komen. ‘Ik maak mij daar wel zorgen over.’ Vooral onder techneuten en mariniers ziet Kramer uitstroom. ‘Uit allebei die groepen gaan teveel mensen weg, ze zijn zeer gewenst in de maatschappij. De economie is booming, dus de trek naar buiten is makkelijk. En mijn mensen zijn zeer gewenst. Het zijn uitstekende mannen en vrouwen’, zegt Kramer. De verhuizing van de Marine van Doorn naar Vlissingen staat volgens Kramer los van de leegloop. ‘Ik ben mij zeer bewust van de onvrede. Op dit moment staat de verhuizing gepland en ik ga er vanuit dat het ook gaat gebeuren. Op dit moment wordt er wel gekeken waarom de mariniers weggaan.’

Nieuwe onderzeeërs zijn hard nodig

De Marine heeft de goedkeuring gekregen voor de aanschaf van vier nieuwe onderzeeërs. Het moet de grootste militaire order worden na de JSF en dat is volgens Kramer ook hard nodig. ‘China, Rusland en ook andere landen zijn heftig aan het investeren in bemande onderzeeboten. Het meest effectieve wapen tegen een onderzeeboot, is een eigen onderzeeboot. Het is echt belangrijk dat we onze vloot op peil houden’, zegt hij

De fabrikant voor de nieuwe onderzeeërs is nog niet gevonden, want de opdracht moet nog vergeven worden. ‘In de Tweede Kamer is ingestemd met de vervanging. Dat is de eerste stap in het proces’, zegt Kramer. ‘Er zijn vier mogelijke kandidaten. Er is een werving in Spanje, Frankrijk, Duitsland en een Nederland-Zweedse combinatie’, noemt Kramer als kanshebbers.

Luister het interview met Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer op BNR.

Wie mag de grootste militaire aankoop sinds de JSF gaan bouwen?

Wie gaat de vier Nederlandse Walrus-onderzeeërs vervangen? Een Nederlands bedrijf is favoriet voor de grootste militaire aankoop sinds de JSF. Maar ervaren buitenlandse werven azen ook op de miljardenorder.

De bouw van nieuwe onderzeeboten voor de Nederlandse marine belooft uit te draaien op een felle concurrentiestrijd. Dit jaar moet Defensie meer duidelijkheid geven over de koopplannen. Het draait om meer dan simpelweg een paar nieuwe schepen. Wil Nederland bijvoorbeeld eigen bedrijven de leiding geven, of met een ervaren buitenlandse werf in zee gaan? Kiest Defensie in dat geval voor verdieping van de al nauwe militaire samenwerking met Duitsland, of knoopt men juist banden met Frankrijk aan? Het Franse bedrijf Naval Group probeert zich namelijk als outsider in de kijker te spelen. Om zich voor te stellen, organiseerde het bedrijf zelfs een reis voor Nederlandse journalisten naar de eigen werf in Cherbourg en de thuisbasis van de Franse marine in Toulon. “Ons probleem is dat we niet bekend zijn in Nederland, dat proberen we te veranderen”, zegt Eric Chaplet. De voormalig admiraal en onderzeebootkapitein is tegenwoordig adviseur van de CEO van Naval Group en belast met de internationale verkoop van schepen.

De gedoodverfde favoriet om de order binnen te halen is het Nederlandse Damen. Dat bedrijf bouwt alle oppervlakteschepen voor de Nederlandse marine. Het voerde de afgelopen jaren ook groot onderhoud uit aan de huidige vier onderzeeboten van de Walrusklasse. Maar omdat de bouwer daarvan, de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, medio jaren negentig failliet ging, ontbreekt bepaalde kennis in Nederland. Damen heeft hulp van het Zweedse Saab nodig om bijvoorbeeld de dikke stalen drukhuid te produceren die een onderzeeboot op een diepte van honderden meters beschermt tegen de hoge waterdruk.

De naam van een tweede bedrijf dat vaak valt, is het Duitse TKMS. Dat heeft samen met Naval Group het grootste deel van de Europese exportmarkt voor onderzeeboten in handen. Maar TKMS en de Duitse marine zitten momenteel in zwaar weer. Vorig jaar lagen alle zes de Duitse onderzeeboten tegelijkertijd met technische problemen aan de kade. Een nieuw fregat van TKMS had zoveel mankementen dat de Duitse marine weigerde het in de vaart te nemen. Het bedrijf is zelfs uitgesloten van een volgende order voor fregatten.

Lees verder Trouw.nl

Maersk CEO kritisch over staatshulp

Maersk CEO Søren Skou heeft felle kritiek geuit op de financiële staatshulp die sommige rederijen genieten. Indirect verwijst hij daarmee naar de cashinjectie die alliantiepartner Hyundai Merchant Marine krijgt om nieuwe megacarriers te bouwen.

Skou greep zijn keynote speech tijdens Singapore Maritime Week aan om zijn beklag te doen. ‘Er is geen enkele reden voor overheden om deel te nemen in de containervaart’, zei hij volgens Shippingwatch, dat bij het evenement aanwezig was.

In het bijzonder laakt hij de financiële fondsen die overheden beschikbaar stellen om schepen te bouwen. ‘Er is geen gegronde reden voor overheden om onze sector te subsidiëren, maar desondanks blijven sommige landen onnodige schepen bouwen voor bedrijven die net winstgevend zijn en ook geen winstgevend verdienmodel hebben.’

Hij verwijst daarmee op opzichtige wijze naar partner Hyundai Merchant Marine, die zojuist een flinke som geld heeft gekregen van Seoul om grote schepen te bouwen. De Zuid-Koreaanse rederij laat twintig nieuwe schepen bouwen, waarvan er twaalf meer dan 20.000 teu kunnen vervoeren. De overige acht hebben een capaciteit van 14.000 teu. Seoul wil daarmee niet alleen de nationale scheepvaartsector terug in het zadel helpen, maar ook de worstelende scheepsbouwers ondersteunen. HMM is overigens niet de enige Aziatische rederij die directe staatshulp krijgt. Rederijen zoals Cosco en Yang Ming ontvangen ook directe steun van hun overheden.

Lees verder op nieuwsbladtransport.nl

Oudere berichten

© 2018 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑