NMT vraagt om snelle besluitvorming bij vervanging Walrus-klasse onderzeeboten

NMT herhaalt haar oproep om snel keuzes te maken in de verwerving van onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Juist nu duidelijk wordt dat de maritieme sector langdurig ernstige gevolgen ondervindt van de Corona crisis verwachten we dat de overheid het aanbestedingsproces aanpast en beslissingen daarin niet vooruitschuift. Het langdurig doorzetten van de concurrentiestelling is voor alle betrokken partijen nadelig. Het werkt vertragend en de kennis en expertise aanwezig bij de vele bedrijven en kennisinstellingen kunnen immers pas worden betrokken als de keuze voor één consortium is gemaakt. Op 13 maart plaatste NMT na uitkomst van Kamervragen over onderzoeksfase B-brief het bericht in onderstaande link in het kader van het Algemeen Overleg Materieel in de Tweede Kamer dat gepland was op 18 maart. Aanstaande donderdag zal de onderzoeksfase (b-brief) van de onderzeeboten alsnog besproken worden tijdens het uitgestelde Algemeen Overleg Materieel.

Lees verder op de website van NMT