Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Datum: 26/03/2018 (pagina 1 van 2)

Bijleveld: ‘Bij dit budget kan ik nu gewoon niet meer doen’

‘We hebben het anders aangepakt,’ zegt CDA-minister Ank Bijleveld van Defensie. ‘We redeneren niet meer vanuit het zogenoemde “ambitieniveau” van de krijgsmacht, maar vanuit de Grondwet die militaire verdediging vastlegt als een noodzakelijke taak. We willen echt moderniseren en hebben lange lijnen uitgezet voor de komende 15 jaar. Nederland krijgt een informatiegestuurde krijgsmacht. Wij zijn goed in inlichtingen en informatica. Daarom investeren we extra in IT-infrastructuur, cyberdefensie en nieuwe onderzeeboten.’

Nederland zit met zijn militaire uitgaven (1,29 procent van het nationaal inkomen) ver onder de NAVO-norm van 2 procent. De komende jaren zakt dat nog ietsje verder naar 1,25 procent. Bijleveld wijst echter op een passage in de Defensienota waarin staat dat het kabinet over twee jaar het beleid zal ‘herijken’ in het licht van een ‘stapsgewijze groei’ van het budget. De anderhalve miljard die defensie er in het Regeerakkoord bij kreeg, volstaat dus niet. Er zit meer in het vat. Alleen voorlopig nog niet.

Lees verder op elsevierweekblad.nl

Defensienota: Nederlandse industrie staat klaar voor Defensie

Goed dat Defensie kiest voor samenwerking met de industrie. Zo reageert ondernemersorganisatie FME op de vandaag gepresenteerde Defensienota. Met de keuze voor de adaptieve krijgsmacht waarin bedrijfsleven en Defensie elkaar versterken, ziet FME in deze nota een essentiële rol voor de Nederlandse industrie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “De industrie staat klaar om samen met Defensie deze uitdaging op te pakken. Er is geen tijd te verliezen, laten we snel samen aan de slag gaan.”

Vandaag is de Defensienota ‘Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’ gepresenteerd. Na jaren van bezuinigingen kan Defensie de komende jaren eindelijk weer investeren. De extra middelen zijn een eerste stap naar de noodzakelijke investeringen voor de versterking van de krijgsmacht. De internationale veiligheidssituatie vraagt daar ook om, zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.

Lees verder op FME.nl

Extra miljarden voor marine bieden grote kansen voor Thales Hengelo

HENGELO – Thales Hengelo profiteert mee van miljardeninvesteringen voor de Nederlandse defensie. Technologiebedrijf werkt al aan moderne systemen voor nieuwe fregatten en mijnenjagers.

Voor het eerst in jaren kan de krijgsmacht weer fors extra geld uitgeven. Bijna 9,5 miljard euro wordt tot 2033 geïnvesteerd in nieuwe spullen voor marine, landmacht en luchtmacht, maakte minister Ank Bijleveld maandag in haar Defensienota bekend.

Versterking

Een deel van het geld dat de bewindsvrouw uit Goor uittrekt voor versterking van de Nederlandse defensie, daalt neer bij Thales in Hengelo. Dit technologiebedrijf heeft vorig jaar al een voorschot genomen op de nu aangekondigde vervanging van fregatten, onderzeeërs en mijnenjagers. Op verzoek van het ministerie van Defensie is Thales aan de slag gegaan met ontwikkeling van nieuwe (radar)systemen voor deze schepen.

Fregatten

Voor de Zeestrijdkrachten komt zo’n 6,4 miljard euro beschikbaar. Nederland koopt onder andere samen met België nieuwe M-fregatten en mijnenjagers. Verder worden de Luchtverdediging- en Commando-fregatten gemoderniseerd. Bij Thales in Hengelo is dan ook verheugd gereageerd op de voorstellen van minister Bijleveld van Defensie.

Lees verder op tubantia.nl

Marine mag weer investeren

Den Helder – De krijgsmacht mag weer geld uitgeven. Alle militairen gaan daar iets van merken, maar de marine profiteert het meest, zo blijkt uit de Defensienota die maandag is gepresenteerd.

De marine kan tot 2033 in totaal 6,4 miljard euro investeren in nieuwe spullen, waaronder nieuwe, bemande onderzeeboten. Die moeten in 2027 in de vaart worden genomen. Ook koopt Nederland samen met België nieuwe M-fregatten en mijnenjagers en worden de Luchtverdediging- en Commando-fregatten gemoderniseerd.

Lees verder denhelderactueel.nl

Defensienota 2018, kan een positieve Impact hebben op de industrie.

Directeur Ron Nulkes van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid1, juicht de vandaag gepubliceerde Defensienota 2018 toe en is overtuigd van de positieve impact die de nota op niet alleen de krijgsmacht zal hebben, maar ook op de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie. Het investeringsprogramma van Defensie is ambitieus; de 38 grotere behoeftestellingen in 2018 en 2019 vergen van Defensie en van het Nederlandse bedrijfsleven een grote opgave. “Wij willen graag die betrouwbare partner zijn die Defensie wenst om mede verder vorm te geven aan de toekomstige robuuste en wendbare krijgsmacht, die veelzijdig inzetbaar is.”, aldus Nulkes.

Dat de regering inzet op lange lijnen naar de toekomst, waarbij wordt gestreefd naar verdere (kwalitatieve) versterkingen van de slagkracht en uitbreiding van gevechtseenheden (conform de Navo-doelstelling), schept duidelijkheid, waaraan ook het bedrijfsleven behoefte heeft. Daarbij gaat de NIDV ervan uit dat een verhoging van het defensiebudget naar 2% van het BNP doelstelling is en blijft.

De NIDV onderschrijft de noodzaak, de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de materieelbegroting te vergroten, door met investeringsprogramma’s te werken met een tijdshorizon van 15 jaren.

Defensie en Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken met de NIDV aan goede positionering van het Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese ontwikkelingen, zoals Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) en het Europese Defensie Fonds (EDF). Dat draagt bij aan een open Europese Defensiemarkt met een gelijk speelveld. De NIDV zet die samenwerking graag voort.

De NIDV is blij met de in de Defensienota 2018 beschreven ruimhartige interpretatie van artikel 346 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie, waarbij met een beroep op het nationaal veiligheidsbelang het Nederlandse bedrijfsleven nadrukkelijk bij materieelverwerving wordt betrokken. Bij projecten die in internationaal verband in het belang van Nederland worden opgepakt, staat de NIDV voor een goede afweging van de belangen van de Nederlandse industrie. Een actieve rol van Defensie als launching customer, ondersteund door EZK, van Nederlandse producten betaalt zich terug.

Lees verder op linkmagazine.nl

Reactie KVMO op nieuwe Defensienota

Minister legt terecht aandacht bij het personeel maar schuift een innovatieve krijgsmacht voor zich uit

De KVMO constateert dat er de komende jaren niet in extra slagkracht wordt geïnvesteerd, niet bij de Koninklijke Marine en ook niet bij de andere operationele commando’s. De huidige krijgsmacht wordt gemoderniseerd en daar waar nodig hersteld. Het kabinet laat in de nieuwe Defensienota doorschemeren dat er vanaf 2020 extra geld richting Defensie stroomt maar in het ‘vergezicht’ tot 2033 is dit niet zichtbaar.

In de nota staat dat de M-fregatten (2) en mijnenjagers vanaf 2024 worden vervangen en de onderzeeboten vanaf 2027. Naast de vervangingsprojecten wordt het kanon van de LCF’s vervangen en torpedo’s en missiles gemoderniseerd. De KVMO is blij dat er eindelijk een besluit is genomen over de vervanging. Het geeft duidelijkheid aan het personeel en het signaal dat er eindelijk weer wordt geïnvesteerd in onze Koninklijke Marine. Een belangrijk signaal, in het kader van het werven en behouden van marinepersoneel.

In de nota staat verder dat onze nationale kennis- en maakindustrie, De Gouden Driehoek, bij de aanbestedingstrajecten een voorkeurspositie kunnen krijgen, net zoals in ons omringende landen, om zo het nationale veiligheidsbelang te laten meewegen. De KVMO ziet kansen dat Nederland met zijn unieke Gouden Driehoek als ‘launching customer’ weer een topproduct in de markt kan zetten, in de lijn van onze Walrusklasse, M-fregatten, LCF-fregatten en OPV’s . Hollands Glorie-producten die voor een innovatieve boost zullen zorgen in Nederland en ervoor zorgdragen dat door middel van inverdieneffecten de investeringen ruim kunnen worden terugverdiend.

Lees verder op kvmo.nl

Kritische vragen op Facebook aan Defensieminister Ank Bijleveld

De sessie begint om 16.30 uur op de Facebookpagina van het ministerie.

Op Facebook worden bij de aankondiging al heel wat zeer kritische vragen gesteld. Zo wil Koos de Roo weten: “Waarom laat de politieke leiding constant de militairen in de kou staan zodat er een leegloop is bij defensie, geen vertrouwen is in de politieke en militaire leiding? Ze zien alleen maar dat u lintjes opspelden, dienstreizen maken en promo-filmpjes maken.”

Lees verder op  tubantia.nl

Marine grote winnaar in defensienota: ruim 6 miljard voor nieuwe schepen

De Zeestrijdkrachten mogen tot 2033 maar liefst 6,4 miljard euro investeren in nieuwe spullen. Voor de landmacht is in diezelfde periode 2 miljard gereserveerd. De luchtmacht moet het doen met 1 miljard.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) kiest in eerste instantie niet voor nog meer nieuwe F-35 straaljagers dan de huidige 37 – zoals de Luchtmacht graag wil – maar besteedt het geld liever aan nieuwe, bemande onderzeeboten. Die moeten in 2027 in de vaart worden genomen. Ook koopt Nederland samen met België nieuwe M-fregatten en mijnenjagers en worden de Luchtverdediging- en Commando-fregatten gemoderniseerd.

Lees verder op Algemeen Dagblad

Defensienota 2018

”Wij bieden u een realistische en toekomstgerichte Defensienota aan. Een nota die, naar onze vaste overtuiging, een startpunt is van het versterken van het vertrouwen in Defensie. Vertrouwen bij onze mensen, vertrouwen in onze organisatie, maar ook vertrouwen van de samenleving in Defensie. Na decennia van bezuinigen is er weer toekomstperspectief voor Defensie; met een realistische blik zetten we stappen vooruit! In de gesprekken die door de staatssecretaris en mijzelf zijn gevoerd, hebben we aan den lijve gevoeld hoe belangrijk dit is. We hebben gesproken met mensen van laag tot hoog en van binnen en buiten onze organisatie. Die gesprekken zetten we voort. Juist onze mensen zijn de kracht van Defensie! We willen transparant en betrouwbaar zijn in wat we doen en wat we bereiken. We willen een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever zijn. En we werken aan een stevige verankering van Defensie in de samenleving.”

Download hier de Defensienota van 2018 of bekijk de video op Defensie.nl

Er komt 1,5 miljard euro bij, maar de inzetbaarheid van het Nederlandse leger wordt niet groter

De slagkracht blijft beperkt tot twee middelgrote stabilisatie- of trainingsmissies in het buitenland (zoals nu in Mali en Irak) en de inzet van maximaal vier jachtvliegtuigen (zoals nu in Irak en de Baltische Staten). De marine komt nog niet verder dan het langdurig inzetten van twee oppervlakteschepen.

Dit blijkt uit de conceptversie van de Defensienota. Vandaag presenteert het kabinet het definitieve vierjarenplan van minister Ank Bijleveld (CDA) en staatssecretaris Barbara Visser (VVD). Het plan is vrijdag goedgekeurd in de ministerraad.

Lees verder op Volkskrant.nl

Oudere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑