Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Maand: juni 2016

US Navy wil zwaarder lasersysteem

Admiraal Bill Moran heeft aangekondigd dat de Amerikaanse marine de proef op de som gaat nemen met een behoorlijk krachtig lasersysteem.

Sinds kort heeft de USS Ponce, een amfibisch transportschip, een lasersysteem van 30 kilowatt aan boord. Het wapen wordt operationeel gebruikt in de Perzische Golf. Maar bigger is better en dus gaat de Amerikaanse marine volgens Bill Moran “in de nabije toekomst” een test doen met een 150-kilowatt laserwapen.

Lees verder op Kijkmagazine.nl

Kabinet trekt toch miljarden uit voor vervanging

DEN HAAG – Nederland heeft onderzeeërs nodig. Met die vaststelling lost het kabinet het startschot voor de vervanging van de huidige vier onderzeeërs, een miljardenproject.

Naar verwachting komt minister Hennis (Defensie) vandaag met een schets van de behoefte zoals Defensie die ziet. Volgens ingewijden moeten ook de nieuwe onderzeeërs ’expeditionair’ zijn, dus geschikt voor operaties over lange afstanden. Ook moeten ze niet alleen bruikbaar zijn voor het verzamelen van inlichtingen, maar ook voor tactische operaties van elitetroepen en afschrikking

Lees verder op De Telegraaf

A brief vervanging onderzeeboten

Zoals bekend komt het einde van de levensduur van de Nederlandse onderzeeboten in zicht. Een besluit of, en zo ja op welke wijze, de onderzeebootcapaciteit vervangen wordt, is in de volgende kabinetspe-riode aan de orde. De komende tijd zal Defensie de mogelijkheden voor vervanging nauwgezet in kaart brengen. De buitenlandse en veiligheids-politieke ontwikkelingen, de belangen van Nederland en de prioriteiten binnen de Navo en de EU zijn hierbij belangrijke overwegingen. Veel dreigingen, spanningen en conflicten zullen ook in de komende decennia een maritieme dimensie kennen. De inzetbaarheid van de krijgsmacht is essentieel. Het kan daarbij gaan om de inzet in bijvoorbeeld Navo, EU en VN-verband. De beperking of ontwrichting van het interna-tionale scheepvaartverkeer, ook op grote afstand van Nederland, kan onze veiligheid en welvaart onmiddellijk treffen. Voorts kampt de Navo met een aantal capaciteitstekorten waaraan de bondgenoten met prioriteit werken. De Nederlandse onderzeeboten van de huidige Walrusklasse leveren een belangrijke bijdrage op gebieden waar zich tekorten voordoen. Zij behoren tot de effectiefste wapensys-temen op zee. Vier militaire functionaliteiten zijn van belang voor een mogelijke vervangende onderzeebootcapaciteit: Strategische beïnvloeding; Grote en precieze maritieme slagkracht; Wereldwijd verzamelen, analyseren en delen van inlichtingen en Speciale operaties. Daarnaast spelen operati-onele en financiële duurzaamheid een rol. In overeenstemming met het Defensie Materieelproces (DMP) informeer ik u met deze brief over de functionele eisen die Defensie aan een vervan-gende capaciteit stelt. Daarmee is de eerste fase van het DMP voltooid en vangt de tweede fase aan waarin Defensie onderzoekt op welke wijze aan de functionele eisen kan worden voldaan. In deze zogenoemde B-fase wordt indringend aandacht besteed aan internationale samenwerking, onder meer om te bezien of de total cost of ownership kan worden beperkt. Daar wordt bijvoorbeeld gekeken naar ontwikkelingen in Australië, Duitsland, Noorwegen en Zweden. Het onderzoek moet halverwege 2018 gereed zijn. Hiermee wordt een besluit later dat jaar mogelijk en kan de B-brief aan de Kamer worden voorgelegd. Het investeringsplan van Defensie bevat een reservering voor de vervanging van de onderzeebootcapaciteit, uitgaande van de huidige financiële kaders en de plannen voor andere hoofdwapensystemen. Een verdere financiële precisering volgt aan het einde van de onderzoeksfase. In de A-fase valt dit project in de bandbreedte van € 2,5 miljard of meer. Mede vanwege ervaringen met eerdere grote materieelprojecten, zoals de vervanging van het F-16 gevechtsvliegtuig, is de inrichting van de projectbesturing direct vanaf de behoeftestellingsfase ter hand genomen. Onderdelen daarvan zijn de instelling van een klankbordgroep, interdepar-tementaal overleg en vroegtijdige inschakeling van de Auditdienst Rijk. Deze behoeftestelling is de eerste stap in het DMP.

Lees hier de volledige tekst het A-document en gerelateerde brieven die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

 

‘Innovaties zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van de maritieme sector’

Innovatie en de maritieme sector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Weet de buitenwereld dit voldoende? Vinden partijen elkaar vaak voor slimme samenwerkingen en kennisuitwisseling? Is innovatie onmisbaar om Nederland aan de top te houden op maritiem gebied? Moeten er meer icoonprojecten komen?

Over deze en andere vraagstukken spraken Ron Vaz Dias, directeur iTanks, Ralph Dazert, marktanalist bij Netherlands Maritime Technology, Edward Gilding, business developer bij InnovationQuarter, Astrid Kee, lid van het College van Bestuur STC Group, Marco Kirsenstein, business development manager bij FME, Martin Bloem, directeur van DEAL! en Jasper Noldus, research & development manager bij Van Dam tijdens een rondetafelgesprek bij hotel Port of Moerdijk. ‘Wat is een innovatie eigenlijk?’, zo luidde de openingsvraag.

Lees verder op portofbusiness.nl

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑