Meer geld voor Defensie

Investering nog niet genoeg om NAVO-norm te halen

DEN HAAG – Defensie krijgt er circa 160 miljoen euro per jaar bij. Het geld gaat naar verwachting naar een extra quadron F-35’s, personeel en extra vuurkracht.

Dat melden Haagse ingewijden over de onderhandelingen over de zogenoemde Voorjaarsnota, de tussentijdse aanpassing van de begroting van het Rijk.

Het bedrag van 160 miljoen euro voor de krijgsmacht is structureel. Dat betekent dat Defensie het voorlopig elk jaar krijgt, ook na deze kabinetsperiode.

Daar bovenop komt ook nog budget dat in Haags jargon incidenteel geld heet. De komende jaren gaat er een paar keer op rij eenmalig geld naar de krijgsmacht. In het piekjaar betekent dit in de praktijk dat er in totaal 425 miljoen euro extra bij komt voor investeringen.

NAVO

Het extra geld betekent nog lang niet dat Nederland aan zijn afspraken binnen de NAVO voldoet en dus 2 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie uitgeeft. Ons land zit met deze investering zelfs nog lang niet op koers om de belofte van premier Rutte bij de NAVO-top in Wales – binnen 10 jaar op de 2 procent – waar te maken. Toch vallen de munten ook weer niet in een echoput.

De wens van de luchtmacht en de NAVO om een extra squadron F-35’s (vijftien vliegtuigen) te kopen, komt met het extra geld een stuk dichterbij. Ook biedt de investering minister Bijleveld en staatssecretaris Visser extra armslag om de arbeidsvoorwaarden voor personeel te verbeteren. Dat is nodig ook, aangezien afgelopen week het cao-overleg met de defensiebonden opnieuw strandde.

Moderniseren

Verder wil Defensie beter toegerust zijn op moderne oorlogvoering en geld steken in cyber- en informatietechnologie. Ook wordt er geïnvesteerd in vuurkracht op land, verdediging tegen ballistische raketten op land en op zee en in special forces.

In Den Haag was er wel wat weerstand tegen extra investeringen in Defensie. Het departement krijgt het geld nu namelijk al niet op en pot het daarom maar op voor toekomstige investeringen in materieel. 

Lees verder op Telegraaf.nl