Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Pagina 3 van 51

Mijnenbestrijding: Nederlandse industrie voor 30 jaar buitenspel

Onbegrip, ergenis en frustratie voerden de boventoon in de reacties na de bekendmaking van het Franse consortium als winnaar. Dat was te verwachten, maar of het terecht is is een tweede. Naval Group en consorten kwam volgens Defensie op alle fronten als beste uit de vergelijking. Toch ligt het allemaal wat gecompliceerder dan alleen het verlies van de aanbesteding. Marineschepen.nl heeft sinds de bekendmaking geen contact gehad met de Nederlandse industrie of vertegenwoordigers ervan, noch met winnaars Naval Group, maar de eerste prangende vragen kunnen al wel beantwoord worden. 

1. Waarom worden die mijnenjagers niet gewoon in Nederland gebouwd?
Omdat is besloten dat dit project Europees werd aanbesteed. Dat is niet verplicht bij militaire projecten, want hier is een uitzondering voor gemaakt. Een van de redenen om dat toch te doen is dat België daar eerder positieve ervaringen mee had (patrouillevaartuigen Pollux en Castor) en dat Nederland met de vervanging van de fregatten en onderzeeboten bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) onvoldoende capaciteit had om een ontwerp te maken en een werf te selecteren. Daarnaast heeft België geen nieuwbouwwerf meer die dit had kunnen oppakken en zou België dan voor de vraag komen of zij de opdracht dan rechtstreeks aan het Nederlandse Damen zouden gunnen.

De aanbesteding werd eind november 2017 bekend gemaakt op het symposium van de belangenbehartiger van de Nederlandse defensie industrie, NIDV. Toen werd tijdens een half uur durende presentatie direct duidelijk gemaakt dat de opdracht niet zomaar aan een Nederlandse werf gegund zou worden. Dat was dus het moment geweest om te ageren, al werd destijds op social media en in de reactie onder het artikel van Marineschepen.nl al de nodige onvrede geuit.

Dan nog is de vraag: waarom heeft Nederland in deze aanbesteding niet alsnog de opdracht aan een Nederlandse werf gegund? Tja, zo werkt dat niet. België had de leiding, Nederland had ingestemd met een Europese aanbesteding, dus dan moet je de regels volgen. Volgens staatssecretaris Barbara Visser is er een hele scoringsmethode gebruikt om de aanbiedingen te kunnen vergelijken en kwam Naval Group als beste uit de bus. Je kan de EU er de schuld niet van geven en het is maar de vraag hoeveel invloed Nederlandse politici hebben gehad op dit besluit. Je kan de Nederlandse politiek hooguit verwijten dat niet veel eerder begonnen is met de vervanging van de mijnenjagers, al stond de periode t/m 2013 in het teken van bezuinigingen. 

Lees verder op Marineschepen.nl


NMT zwaar teleurgesteld over besluit voor gunning mijnenbestrijdingsvaartuigen aan Frankrijk en België

Het besluit van de Nederlandse en Belgische overheid om 12 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine te gunnen aan een consortium onder leiding van het Franse bedrijf Naval Group is slecht gevallen bij de Nederlandse maritiem-technologische industrie. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is zwaar teleurgesteld dat zo kort nadat de regering de Defensie Industrie Strategie heeft vastgesteld, deze order in handen is gegeven aan een consortium onder leiding van het Franse staatsbedrijf Naval Group.

De order betreft een investering van € 2 miljard en is daarmee de grootste marinebouw-order die het ministerie van Defensie ooit heeft geplaatst. In het gekozen consortium is voor de zelfscheppende Nederlandse industrie vrijwel geen rol weggelegd. De Defensie Industrie Strategie stelde echter dat juist het Nederlandse marinebouwcluster van strategisch veiligheidsbelang voor Nederland is en daarom de vele bedrijven in het cluster ingeschakeld moeten worden in de vervangingsprogramma’s.

Het besluit reikt verder dan de nieuwbouw van de schepen; het heeft ook tot gevolg dat de Nederlandse bedrijven een minimale rol krijgen in de instandhouding gedurende de gehele levensduur van de vloot mijnenbestrijdingsvaartuigen. Het verzwakt bovendien de samenwerking in de gouden driehoek tussen bedrijfsleven, overheid en de kennisinstellingen. Met dit besluit laat het kabinet de Nederlandse maritiem-technologische industrie ernstig in de kou staan.

Lees meer op De website van Netherlands Maritime technology.

De onderzeebootlobby

Het gerenommeerde Amerikaanse defensietijdschrift DefenseNews heeft abrupt een opinieartikel over Nederlandse onderzeeboten teruggetrokken. Aanleiding waren vragen over de auteur Günther Hoffman en diens vermeende status als oud-marineofficier en adviseur voor het Nederlandse ministerie van Defensie. Deze mysterieuze, in het wereldje onbekende man, speelt een wel heel aparte rol in de keiharde onderzeebootlobby.

In het artikel, getiteld ‘Dutch sub program in bed with the Swedes’, (cache) maakt de auteur korte metten met een aantal scheepsbouwers. Er wordt door een aantal partijen geaasd op een miljardenorder voor de nieuwe Nederlandse onderzeevloot – ter vervanging van de huidige Walrusklasse. De auteur suggereert dat deze zou worden binnengehaald door de Nederlandse bouwer Damen Shipyards in samenwerking met het Zweedse Kockum. Deze schepenbouwers zijn, aldus Hoffman, ongeschikt om de Nederlandse Walrusklasse te vervangen wegens een ‘gebrek aan technologische kennis’. De Duitse concurrent TKMS (ook in de race) zou helemaal een ramp worden, ‘aangezien deze onderzeeboten verkocht en niet bijtijds leverden aan een bankroet Griekenland’.

Dergelijke statements en openlijke aanvallen op internationale schepenbouwers zijn opvallend en ongekend voor een oud-marineofficier en adviseur van het Nederlandse ministerie van Defensie. De harde uitspraken over concurrerende partijen door een (binnen het marinewereldje) onbekende marineofficier deed de wenkbrauwen fronsen. Even zo opvallend was het gegeven dat een derde concurrent – het Franse Naval –  een kritische lezing bespaard bleef.

Op zoek naar deze Günther Hoffman belandde De Groene al snel op een doodlopend spoor: naast een presentator van de ZDF-hitparade, een fiscaal adviseur uit Oosterhout en een Duitse kolonel in het Ardennenoffensief was er geen digitale voetafdruk te vinden van meneer Hoffman. Zowel de Marine als het Ministerie van Defensie keken op verzoek van De Groene naar het personeelsbestand, het medewerkerssysteem en het e-mailsysteem maar konden geen Günther Hoffman ‘of iets wat daarop moet lijken’ vinden. Ook liet de Marine weten dat het ‘niet gebruikelijk is’ om deeltijd ambtenaren in te huren voor advies in deze fase. Navraag bij DefenseNews en een verzoek om met de heer Hoffman in contact te komen resulteerde in het terugtrekken van het artikel: ‘we now believe the commentary author is a fraud.

Lees verder op De groene Amsterdammer.

The new expeditionary submarine

Saab and Damen offer to build submarines for the Royal Dutch Navy, to replace the Walrus class, in balanced cooperation between the Netherlands and Sweden. This is what the project would look like – and how it would benefit the naval industry of the Netherlands.

Franse marine-chef wil meer samenwerken met Den Helder

De Koninklijke Marine gaat intensiever samenwerken met de Franse Marine. Nederlandse fregatten zullen de komende jaren in de Indische Oceaan onder meer het vliegdekschip Charles de Gaulle escorteren. De Franse marine-chef zegt dit aan de vooravond van een kabinetsbeslissing over nieuwe onderzeeboten.

Admiraal Rob Kramer (57) en zijn Franse collega admiraal Christophe Prazuck (58) spraken afgelopen week in Den Haag over nauwere samenwerking. Prazuck vertelde na afloop aan Elsevier Weekblad dat een Nederlands fregat ‘ten oosten van Suez’ zal meegaan in het eskader rond de Charles de Gaulle. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marine zijn er nog geen concrete toezeggingen gedaan. In de tweede helft van 2021 treden Nederlandse oorlogsbodems op in de Indische Oceaan ter bescherming van het Britse vliegdekschip ‘Queen Elizabeth’. Voorafgaande daaraan zou de Koninklijke Marine eerder dat jaar kunnen optrekken met de Charles de Gaulle.

Aanvallen op IS

Het Franse vliegdekschip speelde enkele jaren geleden een rol bij aanvallen op Islamitische Staat in Syrië. Franse bommenwerpers vertrokken in het Oostelijke deel van de Middellandse Zee vanaf de Charles de Gaulle om militaire doelen in het kalifaat uit te schakelen. Het reusachtige schip onderging het afgelopen jaar in Toulon een grote onderhouds- en vernieuwingsbeurt. Het zet dit voorjaar koers richting de Indische Oceaan. Vliegdekschepen zijn machtige wapenplatforms, maar zijn zelf ook kwetsbaar. Vaak is de overgrote meerderheid van de vliegtuigen nodig om het schip zelf te beschermen. Slechts een klein deel is beschikbaar voor offensieve operaties. Een vliegdekschip wordt altijd vergezeld door mijnenjagers, fregatten en onderzeeboten. Zelfs de Franse marine – tien nucleaire onderzeeboten; 23 kanonneerboten en fregatten – heeft niet altijd genoeg schepen om het vliegdekschip te begeleiden. Prazuck zei tegen Elsevier Weekblad dat de samenwerking tussen beide marines een positieve impuls krijgt, indien Den Haag kiest voor Franse onderzeeboten als opvolger van de dertig jaar oude Walrusklasse.

Lees verder op Elservierweekblad.nl

Stealth bij onderzeeboten

Zo’n honderd jaar geleden wilde Groot-Britannië de onderzeeboot verbieden, omdat het een laf wapen zou zijn in een oorlog. Want met zo’n onderzeeboot kon je veel grotere schepen tot zinken brengen, terwijl de onderzeeboot zich niet liet zien. Stealth (in combinatie met de torpedo) is nog altijd de kracht van een onderzeeboot, al is er sindsdien veel veranderd. Er is een voortdurende strijd gaande om enerzijds een onderzeeboot zo goed mogelijk te kunnen verstoppen en anderzijds om onderzeeboten zo goed mogelijk te detecteren. Nederland zal over een jaar of tien over nieuwe onderzeeboten beschikken. Hoe denken de aanbieders eigenlijk over deze cruciale eigenschappen van onderzeeboten?

Signaturen
Aan de hand van de signatuur kunnen schepen en onderzeeboten worden waargenomen of zelfs geïdentificeerd. Onderzeeboten worden geholpen door de eigenschappen van het water. Geluid gaat veel sneller door het water dan door lucht. Daardoor kunnen onderzeeboten, die zelf stil zijn, anderen goed horen. Bovendien kan geluid onder water afbuigen, weerkaatsen of geabsorbeerd worden waardoor je een contact op grote afstand soms wel hoort, maar dichtbij niet. Zelf kunnen ze nauwelijks gezien worden, onder water is het zicht immers beperkt. Er is echter nog veel meer. Onderzeeboten kunnen gedetecteerd worden op verschillende manieren. Een mooie bron van informatie is het boekje Zien en gezien worden van het Maritiem Doctrine en Tactieken Centrum, geschreven door Ir. J. Bas Kreijger. Dit zijn een paar belangrijke onderwatersignaturen voor onderzeeboten, mede gebaseerd op Zien en gezien worden

1. Akoestische signatuur
Het geruis dat de onderzeeboot zelf uitstraalt, door bijvoorbeeld diesels (als de batterijen worden opgeladen) en pompen. Maar ook water dat langs de romp stroomt maakt geluid, de schroef en eenmalige geluiden zoals een mast die omhoog gaat of de deksels van torpedobuizen die open gaan, zorgen ervoor dat de onderzeeboot gehoord kan worden.

2. Target echo strength of doelechosterkte
Oppervlakteschepen zoeken onderzeeboten o.a. met hun actieve sonar: ze zenden een ping uit en de ontvangen weerkaatsing wordt geanalyseerd. Voor onderzeeboten is het natuurlijk cruciaal dat ze zo min mogelijk terugkaatsen. In het verleden werkten die sonars vooral op medium en hoge frequentie, maar tegenwoordig gaat het om lage frequentes. Voor lage frequenties is de doelechosterkte alleen te verminderden door de onderzeeboot kleiner te maken. Sonarabsorberende coating werkt alleen voor de medium en hogere frequenties.

3. Elektrische signatuur
Schepen en onderzeeboten wekken een elektrisch veld op in zeewater. Bijvoorbeeld door de bewegingen van een metalen schroef in het water en elektrische systemen. Zoals in In het diepste geheim werd beschreven, konden Nederlandse onderzeeboten Sovjetonderzeeboten eenheden volgen op hun elektrische signatuur.

4. Magnetische signatuur
Een onderzeeboot is een groot stuk metaal met daarin nog meer metaal. Onderzeeboten die van ferro-magnetisch staal zijn gemaakt hebben een eigen magnetisch veld en er is een afwijking waar te nemen in het aardmagnetisch veld. Het reduceren van deze signatuur kan door het demagnetiseren van de onderzeeboot, of het gebruiken van a-magnetisch staal. In beide gevallen in combinatie met een degaussing systeem. Al decennia kunnen vliegtuigen en helikopters naar onderzeeboten zoeken met behulp van magneetsensoren (MAD’s). Dat ging echter om hele korte afstanden, momenteel wordt echter gewerkt aan SQUID-sensoren waardoor onderzeeboten van magnetisch staal volgens onderzoekers op grote afstanden gedetecteerd kunnen worden.

Lees op Marineschepen.nl wat de aanbieders van onderzeeboten er zelf over zeggen.

Thales levert vuurleidingsysteem voor nieuwe M-fregatten

Thales Nederland gaat een state-of-the-art vuurleidingsysteem leveren voor de vier nieuwe multipurpose fregatten voor de Nederlandse en Belgische Marine. Het ‘Above Water Warfare System’ (AWWS) wordt uitgerust met radartechnologie van Thales om bovenwaterdreigingen te detecteren en te volgen.

Gerben Edelijn, ceo van Thales Nederland, en vice-admiraal Arie-Jan de Waard, directeur van de Defensie Materieel Organisatie, maakten dit op 28 februari bekend. Thales Nederland en DMO zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de radar- en afweersystemen van de nieuwe generatie multipurpose fregatten.

In juni 2018 werd bekend dat Nederland en België samen optrekken bij het vervangen van hun M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. België neemt het voortouw bij de aanschaf van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen, Nederland heeft de leiding bij het vervangingsprogramma van de M-fregatten. De opdracht voor de bouw van vier nieuwe fregatten is gegund aan Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales Nederland.

Onderzeebootbestrijding

De fregatten zullen gespecialiseerd zijn in onderzeebootbestrijding, maar moeten zichzelf – en andere marineschepen – kunnen verdedigen tegen lucht- en oppervlaktedreigingen door middel van een state-of-the-art vuurleidingsysteem. 

Op dit moment gaan anti-scheeps raketten tot drie keer zo snel als de snelheid van het geluid en in 2020 mogelijk al tot vijf keer zo snel. Om deze dreigingen te kunnen pareren, maakt het AWWS optimaal gebruik van nieuwe sensor- en wapensystemen. 

In een situatie waarbij meerdere dreigingen met extreem hoge snelheid tegelijk op het schip afkomen, is een menselijke operator steeds minder in staat de juiste middelen op tijd in te zetten om de bemanning en het schip te beschermen. AWWS biedt de operator informatie om binnen enkele seconden de juiste beslissing te kunnen nemen. Hierdoor is het schip beter beschermd en kan ze verder gaan met haar missies.

Slimme combinatie van sensoren

AWWS bestaat uit een combinatie van een nieuwe generatie sensoren en intelligente software die continu de afweging maakt welke methodes het best geschikt zijn om iedere dreiging op een juiste manier aan te pakken. Uiteraard houdt de bemanning hierbij de controle.

Om alle bovenwaterdreigingen te detecteren en te volgen maakt het syteem gebruik van de nieuwste radartechnologie van Thales, waaronder de volgende generatie digitale dual band X/S radar suite, een combinatie van een Active Phased Array Radar (APAR) en de Sea Master 400 radar.

Lees verder op Technischweekblad.nl

Thales to build 3 new frigates for Netherlands, Belgium

Feb. 28 (UPI) — With multipurpose frigates for the Royal Netherlands and Belgian navies reaching the end of their life cycles, Thales has been awarded a contract for three frigates by 2024.

France-based Thales will replace two Dutch and two Belgian M-class frigates with an Above Water Warfare System, according to news release Thursday.The contract amount wasn’t specified. Although they will be primarily anti-submarine, the new frigates will defend themselves as well as nearby units against air and surface threats. The frigates will be designed to handle threats of increasing complexity, coordination and speed, the company said.

“Missiles go up to three times faster than the speed of sound, and possibly even up to five times faster in 2020,” the company said in a news release. “Currently used technologies are insufficient to make use of all the new sensor and weapon systems to counter these threats in the future. The system doesn’t exclusively rely on a human operator. AWWS will consist of sensors and artificial intelligence software “that continuously calculates which actions are best suited to tackle each threat detected by radar and other sensors in the right manner. This maximizes the chance of survival, while the crew stays in control.”

Lees verder op UPI.com


Submarine deal shows France-Australia ties in ‘new phase’

giant submarine deal between France and Australia is the latest sign of deepening relations between the two countries, which are being driven together by mutual concern about China and Britain’s changing role in the world, analysts say. Australia announced last week that it had finalised an Aus$50 billion ($35 billion) deal to buy 12 Attack-class submarines from the Naval Group consortium, partly owned by the French state.

The contract had been under discussion for years – a preliminary deal was signed in 2016 – but the final signature capped a period of intense diplomatic activity propelled by French President Emmanuel Macron. ‘France and Australia have entered a completely new phase. We’ve never been this close,’ Australia’s ambassador to France, Brendan Berne, told AFP.

‘It’s more than a contract; it’s a partnership based on trust. Through this project the French are entrusting us with key elements of sovereignty.’ Although ties between Paris and Canberra were improving even before Macron’s election in 2017, Berne said the 41-year-old leader ‘sees Australia through new eyes’.

Macron made his first official visit to Australia in May last year, when he proposed strengthening the axis of democracies between India, Australia and France in what was billed as a major foreign policy speech.Underpinning the relationship is a concern about the future of the Indo-Pacific region which stretches from the east coast of Africa to the west coast of the Americas, and includes the disputed territories of the East and South China Seas. As Admiral Phil Davidson, commander of the US Indo-Pacific Command, said in January during a speech in India, ‘the future for prosperity – not only for the United States, but all nations of the region – is resident in the Indo-Pacific.’ It hosts vital international trade routes and abundant natural resources, which many nations have an interest in claiming — above all regional superpower China. France has a major stake through its colonial-era Pacific territories — French Polynesia, New Caledonia, Reunion, Mayotte, and Wallis and Futuna — which are home to more than 1.6 million citizens. Because of the scattered territories, France possesses the world’s largest Exclusive Economic Zone (EZZ) of nearly nine million square kilometres (3.5 million square miles). As Berne points out, France’s biggest maritime border in the world is with Australia, and the capital of New Caledonia can be reached by just a two-hour flight from Brisbane. Both nations have also been alarmed by increased Chinese assertiveness, particularly in the South China Sea, where Beijing is building up its military presence in a bid to claim the strategic seaway as its own, analysts say.

‘For France, because it has the largest Exclusive Economic Zone in the world, respect for the law of the sea isn’t an abstract concept,’ said Philippe Errera, an advisor at the French foreign ministry.

Lees verder op Shepardmedia.com

Nieuwsbrief: Nederlandse marinebouw strategisch stil

Sinds afgelopen week buitelen de buitenlandse aanbieders op het onderzeebootdossier over elkaar heen, om te vertellen dat hun product het beste is voor de Nederlandse markt. Media en Kamerleden worden deze dagen zeer agressief benaderd door buitenlandse lobbyisten en PR-bureaus, om uit te leggen dat de Nederlandse zelfscheppende marinebouw niet in staat is om zo’n complex project uit te voeren. Daarbij wordt werkelijk alles uit de kast gehaald, om de Nederlandse marinebouw zwart te maken. Gelukkig staan wij 100% voor ons eigen verhaal en zijn we prima in staat om, samen met internationale partners, de beste operationele boot te leveren voor de beste prijs. Zoals de Nederlandse regering dat van ons gewend is en ook blijkt uit het rapport: Gewijzigde Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005

Oude verhalen als de Walrus-affaire worden opgerakeld, terwijl de Nederlandse onderzeeboten en de overige projecten van de Nederlandse marinebouw de laatste decennia altijd op tijd en binnen budget zijn afgeleverd. Mocht u dus iets over de Walrusaffaire lezen de komende tijd, waar onze concurrent graag naar refereert, dan kunt u hier het eerlijke verhaal terugvinden. Ondertussen is in Europa een behoorlijke beweging gaande op het gebied van verruiming van de exportregels langs de Frans Duitse as: France, Germany aim to unify their clashing weapons-export rules.  Iets om in de gaten te houden, binnen de kaders van de Nederlandse Defensie Industrie Strategie.

Wij blijven de komende periode even strategisch stil op het onderzeebootdossier, tot de B-brief door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarbij gaan we uit van de kracht van de eigen maritieme sector die uitstekend in staat is om een complex project als een onderzeeboot, in exclusieve samenwerking met Zweden, te maken. Mocht u daar nog aan twijfelen, dan raden we u aan om het verhaal te lezen van Carel Prins. Hij weet prima te verwoorden, waarom de keuze voor één partij, momenteel de beste keuze is.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑