Uitstel van keuze onderzeeboten compliceert de besluitvorming

NIDV: Uitstel van keuze onderzeeboten compliceert de besluitvorming; betekent vooral een uitnodiging aan partijen om de druk op Nederland en op dit dossier op te voeren

DEN HAAG – Met de keuze voor drie consortia als (door-)ontwikkelaar en bouwer van de nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine is de langverwachte volgende stap gezet. Toch is de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), de belangenbehartiger van de Nederlandse veiligheidsindustrie, bezorgd. “Met uitstel laat het kabinet zien dat het niet hardop durft te kiezen voor Nederlandse industriële innovatie en Nederlandse banen ”, aldus NIDV-directeur Ron Nulkes.

Met het stellen van internationale concurrentie voor de onderzeeboten zet het kabinet de Nederlandse industriepositie op de Europese defensiemarkt onder druk. Grote Europese landen met onderzeeboten hebben nog nooit buitenlandse partijen mee laten dingen bij de aanschaf daarvan. Zij vinden de technologie te cruciaal om deze buiten de landsgrenzen te brengen. Dit mag voor Nederland niet anders zijn.

De keuze van het stellen van concurrentie staat dan ook haaks op de lijn van het kabinet zoals verwoord in de Defensie Industrie Strategie (DIS) van eind 2018. “Natuurlijk moet ook de prijs een criterium zijn”, aldus Nulkes, “Maar dan moet in die prijs tevens zijn meegewogen de waarde van op dit niveau opererende Nederlandse ondernemingen, in termen van technologie, innovatie en werkgelegenheid.” In het maritieme domein heeft Nederland van oudsher een stabiele basis met indrukwekkende kennis en bedrijvigheid. Op het gebied van sensortechnologie is Nederland wereldwijd één van de koplopers. “Dan mag je verwachten dat het kabinet uiteindelijk toch wil uitkomen bij Nederlandse werven en toeleveranciers. Waarom dan eerst nog onnodig maximale en heus indrukwekkende internationale tegendruk zoeken?”

“Momenteel voeren Nederlandse bedrijven een grootschalige en succesvolle upgrade uit voor de huidige Walrusklasse-onderzeeboten; 80% doen we dus al.” Nederlandse bedrijven hebben zich verenigd in het NIDV-platform “Dutch Underwater Knowledge Center“(DUKC), die dit programma uitvoeren. Met de verbeteringen van de Walrus is bewezen dat Nederland, in samenwerking, in staat is om succesvol complexe verbeteringen aan te brengen tegen lagere kosten dan landen met vergelijkbare onderzeeboten. Daarmee wordt de levensduur verlengd van de onderzeeboot totdat de nieuwe in de vaart komen. “Dat Nederland de kennis voor de bouw van onderzeeboten niet in huis zou hebben, wordt door de praktijk aantoonbaar weersproken”.

Ook wordt de rol en de (tijdige) inschakeling van de kennisinstellingen zoals TNO en MARIN er zo niet gemakkelijker op. Essentieel voor het succesvolle samenwerkingsverband tussen Defensie, kennisinstellingen en de Nederlandse industrie (Gouden Driehoek) is juist het behoud van nationale (geheime) kennis op het gebied van onderwatertechnologie. Alleen door het verstevigen van de stabiele basis van kennisinstellingen en bedrijven houdt Nederland de aanwezige onderzeeboot-kennis, onderwatertechnologie en productiecapaciteiten in huis en kunnen deze worden uitgebouwd.

Nederland heeft een reputatie als het gaat om ons maritieme heden en verleden. We ontwikkelen en bouwen onze hoogwaardige marinebodems voor een substantieel lagere kostprijs dan andere landen. Ook de huidige Walrus-klasse onderzeeboten zijn innovatief en ook achteraf bezien goedkoop, ook in het gebruik. Militaire projecten gaan om hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland, jarenlange omzet door Nederlandse bedrijven en het effect op andere industriële sectoren (spin-off). Met intellectuele eigendomsrechten en dus zeggenschap binnen Nederland. biedt Launching customership voor onderzeeboten goede mogelijkheden. Het draagt bij aan de uitgangspositie voor het zelfscheppende marinebouwcluster op de consoliderende Europese markt en wereldwijd. Last but not least, het is goed voor het begrip over en weer bij de krijgsmacht en de industrie! Het gekozen vervolgtraject voor de vervanging van de onderzeeboten helpt de (maritieme) Gouden Driehoek niet. Waar mogelijk zal de NIDV bij deze ‘next best’-oplossing Nederlandse toeleveranciers helpen om een rol te krijgen bij de andere consortia.

Van de website van het NIDV