Seminar 15 mei 2017

Marine als ‘launching customer’ brengt innovatie voor maritieme sector (Den Haag, 15 mei, VNO/NCW)

Nederland is een trotse zeevarende natie, met een hoogwaardige marine om onze handels- en Nationale belangen overal ter wereld te beschermen. Daarbij is door de eeuwen heen een uniek ecosysteem ontwikkeld, waarbinnen marine, kennisinstituten en bedrijven gezamenlijk schepen ontwikkelen en bouwen. De Koninklijke Marine fungeert hierbij als ‘launching customer’ voor deze innovatieve scheepstypes en -systemen. De schepen die hieruit voortkomen zijn een visitekaartje voor de hele Nederlandse maritieme sector. Dit leidt over de volle breedte tot meer export van onze ‘hoogcomplexe’ Nederlandse schepen.

Nederland Maritiem Land heeft samen met Netherlands Maritime Technology en de Stichting voor de Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid op 15 mei een rapport uitgebracht waarin de meerwaarde van dit marine-ecosysteem voor de Nederlandse economie in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt aangedrongen op een ambitieus investeringsprogramma voor de Koninklijke Marine en een prominente rol voor de maritieme sector bij de ontwikkeling van de vervangers van marineschepen in de nabije toekomst. Het rapport werd vandaag bij VNO/NCW in bijzijn van een brede vertegenwoordiging uit politiek en de maritieme sector aangeboden aan de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Link naar rapport en samenvatting

Het is niet de eerste keer dat de maritieme sector aandacht vraagt voor het belang van het ‘launching customership’ voor de hele maritieme sector. In het TKI Maritiem Innovatiecontract 2016-2017 en het Werkprogramma Maakindustrie 2016-2018 is dit benoemd als de katalysator van de maritieme innovatie. Daarbij is aangegeven dat het een belangrijke bedrage levert aan de doelstellingen van de innovatiethema’s ‘Schone schepen’ en ‘Slim en Veilig Varen’. Alle aandacht ten spijt is het voor de maritieme sector lastig om de overheid als ‘launching customer’ te benaderen en hier praktisch invulling aan te geven. Dit terwijl het een uitstekende gelegenheid is voor de overheid om tegen lage prijzen, en snelle levering, orders te plaatsen.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in hoogtechnologische toepassingen binnen de maritieme sector, is ook dit evenement interessant om te bezoeken:

Maritieme Energie Transitie
Op 15 maart  2018 ondersteunt Maritiem Nederland alle goede voornemens betreffende duurzaamheid met een inhoudelijk symposium over de energietransitie. Hoe kan de maritieme sector daaraan bijdragen en hoe kunnen schepen op termijn volledig duurzaam varen?Tijdens MET krijgen de bezoekers een inzicht in de technische ontwikkelingen die de Energie transitie mogelijk maken. Hoe gaan we offshore windparken zonder subsidies bouwen? Wat voor schip moet je als reder nu kopen om voorbereid te zijn op alternatieve energiedragers zoals waterstof of accu’s?
We staan stil bij de laatste stand van de technologie, met sprekende voorbeelden en concrete innovaties uit de Nederlandse scheepsbouw, havens en offshore windindustrie. Maar we willen heel nadrukkelijk de stip op de horizon dichterbij halen. Hoe kunnen die schepen echt 100% duurzaam gaan varen? Wat wordt de rol van haventerreinen tijdens de energietransitie? En hoe zorgen we voor een stabiele aanvoer van groene energie uit zee? Naast een plenair gedeelte met actuele onderwerpen en discussies omvat het programma een tweetal parallelsessies.