Seminar 1 november 2017

Vervangingsprojecten Koninklijke Marine, een kans voor Den Helder (Den Helder, 1 november, Port of Den Helder)

Den Helder is de grootste logistieke offshore hub in het Zuidelijke deel van de Noordzee en natuurlijk de thuisbasis van de Koninklijke Marine. Deze laatste gaat investeren in, onder andere, de vervanging van onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers. Deze investeringen brengen een enorme impuls voor de regio Den Helder met zich mee, maar die komt niet automatisch. Daarvoor is actie benodigd.

Marine en Offshore, zijn twee totaal verschillende bedrijven, maar ze delen veel kennis op het gebied van ‘high-tech op zout water’. Technologieën voor marine- en offshore systemen hebben synergie, kunnen van elkaar leren en naar elkaar toegroeien. Onderhoud en logistiek is de gemeenschappelijke deler.

De opkomst van Offshore Wind en de nieuwe investeringen in de Koninklijke Marine, waaronder nieuwe onderzeeboten, biedt kansen voor een hoogtechnologisch onderhouds- en logistiek cluster in de regio Den Helder. Samen met onderwijs- en kennisinstellingen levert dit een unieke mogelijkheid, om het reeds bestaande cluster te versterken en te laten uitgroeien tot een Centre of Excellence in Maritime Maintenance and Operations. Dit vereist wel goede keuzes in de aanbesteding: de onderzeeërs moeten bijvoorbeeld binnen de Nederlandse maritieme industrie worden gebouwd en onderhouden.

De doorontwikkeling van dit maritieme Centre of Excellence is goed voor Nederland, de regio en Den Helder. De haven en de stad kunnen zich verder onderscheiden en de economische positie versterken. Port of Den Helder kan zich daarmee verder ontwikkelen langs de lijnen van haar investeringskalender, naar een havengebied waarin offshore energie en marine onderhoudskennis en – technologie centraal staan.

Om over deze unieke kans voor Den Helder van gedachten te wisselen, werd op 1 november een symposium georganiseerd in theater de Kampanje in Den Helder.