Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Nationale ontwikkelingen (pagina 2 van 8)

Strijd om Nederlandse onderzeeebootdeal feller: TKMS opent aanval

“Het is alsof je Fokker vraagt een straaljager te bouwen,” zei de CEO van de Duitse scheepswerf TKMS Rolf Wirtz zaterdag in De Telegraaf. De marktleider op onderzeebootgebied opende daarme de aanval op de combinatie Saab-Damen die momenteel als een van de grote kanshebbers voor de Nederlandse onderzeeboten geldt. Wirtz legt vooral de nadruk op de relatieve onervarenheid van de concurrenten en de bijbehorende risico’s. 

In 2013, nog voordat Defensie openlijk over vervanging sprak, waren er al intentieverklaringen met Noorwegen en later Duitsland getekend over samenwerking op gebied van onderzeeboten. Uit gesprekken die Marineschepen.nl in de jaren daarop voerde kwamen steeds vaker (onbevestigde) verhalen naar voren waaruit bleek dat TKMS de order zou krijgen. Dat veranderde echter plotseling, in een tijd dat TKMS het op alle fronten moeilijk kreeg. Het verloor bijvoorbeeld de competitie om Australische onderzeeboten van Naval Group, er waren technische problemen met nieuw door hen opgeleverde schepen en onderzeeboten, TKMS werd zelfs uitgeschakeld in de race om Duitse MKS-180 fregatten.

TKMS zakte ver terug. Sinds vorig jaar lijkt de strijd vooral te gaan om Saab-Damen en Naval Group. Aangezien de verwachting is dat twee van de vier partijen naar de volgende ronde zullen gaan, is een derde plaats uiterst zorgelijk voor TKMS. Bij TKMS is er bovendien de vrees dat de strijd al gelopen is en de keuze achter de schermen is gevallen op de Zweeds-Nederlandse combinatie. De tijd om er nog iets aan te doen dringt, want binnen een paar weken wordt de verlossende B-brief van staatssecretaris Barbara Visser verwacht.

Ervaring
TKMS was de afgelopen jaren nauwelijks in de publiciteit omtrent de Nederlandse onderzeebootdeal (wel zijn er veel contacten met Defensie geweest), maar nu wordt het offensief gekozen om uit deze benarde situatie te komen. Speerpunt: de risico’s van onderzeebootbouw. Uiteraard een gevoelig punt in politiek Den Haag, waar men risico’s zoveel mogelijk wil uitbannen. Vanuit PR-oogpunt een (voor de korte termijn) slimme zet, en TKMS heeft ook een punt. TKMS heeft namelijk van alle partijen die deelnemen in de competitie verreweg de meeste onderzeeboten ontworpen en gebouwd. Hoe meer ervaring, hoe meer kennis en hoe minder risico, is het idee. En met die ervaring zit het wel goed. Want TKMS heeft, nadat de laatste door Nederland gebouwde onderzeeboot in 1994 in dienst werd gesteld, volgens een telling van Marineschepen.nl 73 onderzeeboten gebouwd of in bestelling gekregen voor de komende jaren. Deze onderzeeboten werden ontworpen en/ of gebouwd voor twaalf verschillende landen, in tien verschillende variaties en worden over de hele wereld gebouwd. Van Duitsland tot Singapore en van Zuid-Korea tot Brazilië.

Navantia, Naval Group en Saab Kockums komen niet eens in de buurt, zelfs niet als al hun projecten vanaf 1995 bijelkaar worden opgeteld. Naval Group heeft, volgens Marineschepen.nl, sindsdien namelijk 43 onderzeeboten gebouwd/ in bestelling. Veertien daarvan, Scorpènes, werden in samenwerking met Navantia gefabriceerd. Ook de Franse werf bouwde de onderzeeboten in eigen land en het buitenland. Van de 43 bouwden ze zes verschillende varianten.
Een belangrijk voordeel dat Naval Group vergeleken met de andere bouwers heeft, is dat 14 van die 43 onderzeeboten nucleaire onderzeeboten zijn. Acht daarvan zijn zelfs nucleaire onderzeeboten met ballistische raketten (SSBN). Daar zijn de Fransen terecht trots op, want die onderzeeboten zijn nog complexer dan conventionele onderzeeboten.

Het Spaanse Navantia bouwde dus veertien Scorpènes samen met de Fransen, alvorens zij aan hun eerste eigen project begonnen, de S-80. In totaal 18 boten in de laatste 25 jaar. Wat er gebeurde met de S-80 is bekend, een vertraging van 11 jaar een kostenoverschrijding van ruim een miljard euro. Maar, zeggen de Spanjaarden, we hebben er van geleerd en beginnen niet meer vanaf nul aan een ontwerp.

Lees verder op Marineschepen.nl

WEG AND PRAXIS SIGN MOU TO SUPPORT DAMEN SAAB BID FOR THE BRAZILIAN NAVY

On December 13th, Brazilian company WEG Electric Equipment and Dutch company Praxis Automation Technology, both leading companies within their respective fields, signed a Memorandum of Understanding (MoU) to support the bid of Damen Shipyards Group and Saab for the construction of four corvettes for the Brazilian Navy. For the Tamandaré class corvettes bid, Praxis and WEG will be partners for the supply of the complete Integrated Platform Management System (IPMS).

The signing took place at Damen Schelde Naval Shipbuilding in the Netherlands and was witnessed by staff from Damen, Saab and its strategic Brazilian partner Wilson Sons Estaleiros.

Praxis and WEG already have a track record of cooperation in Brazil, with the two companies jointly installing equipment on board more than 40 vessels built by Wilson Sons Estaleiros and designed by Damen, including the first diesel-electric PSV in Brazil. Praxis develops, manufactures and delivers innovative automation and navigation equipment, while WEG is a Brazilian technology company that among many other activities is active in the area of industrial automation.

With this MoU, the Damen Saab Tamandaré consortium is ensuring another strong partnership with two leading Brazilian companies, which will be part of the project to build four corvettes in Brazil. It proves the intention of the consortium to present a credible and reliable offer to the Brazilian Navy with a proven ship design (SIGMA 10514), a world class Combat Management System and strong partnerships with Brazilian companies for the construction and ‘through life support’ of the future Tamandaré class.

Lees verder op Damen.com

EEN NIEUWE GENERATIE SCHEPEN, EEN NIEUWE GENERATIE MARINEPERSONEEL

Binnen 10 jaar is het zover: de vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten,  mijnenjagers en het combat support ship, zullen kort na elkaar worden opgeleverd. Kenmerkend voor al deze schepen is dat de hoge automatiseringsgraad van de scheepssystemen, het opleidingsniveau en de samenstelling van de bemanning op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kun je in de toekomst met kleinere bemanningen veel meer doen dan vroeger het geval was. Daarover ging het symposium ‘Manning & Automation’ in Den Helder.

Op 1 november presenteerden onder andere TNO, Defensie, en de defensie-industrie (RH Marine, Thales, en Damen) onderzoeksresultaten van meer dan 30 deelprojecten en studies op het symposium Manning & Automation in Den Helder. Kapitein-luitenant ter zee technische dienst Ton van Heusden, manager van het programma ‘Manning & Automation’, adresseert de jonge generatie marinepersoneel in de zaal: “De dreiging wordt steeds complexer, sneller en gevarieerder. Willen wij hier beter op kunnen anticiperen, dan is een nieuwe generatie geavanceerde schepen onontkoombaar. Deze schepen zullen met steeds minder personeel worden uitgerust, waardoor innovaties in de ondersteuning van de bemanning aan boord noodzakelijk zijn. Een nieuwe generatie schepen uitgerust met een nieuwe generatie personeel.”

MANNING AUTOMATION

De partners in Manning & Automation richten zich op uitwisseling en integratie van informatie uit combat-, platform- en bridgemanagement systemen. Hierdoor ontstaan niet alleen betere systemen maar ook effectievere vormen van gebruik en samenwerking tussen de systemen en de bemanning. Van Heusden: ”Door informatie uit te wisselen tussen de systemen en met de bemanning, optimaliseren we de bedrijfsvoering aan boord en is de Marine in staat om betaalbaar met technisch hoogwaardige schepen te blijven varen. Maar dat is niet alles. De kennis die in Manning & Automation wordt ontwikkeld is niet alleen essentieel voor de Marine. Een onderzoeksinstituut als TNO kijkt naar intelligente autonome systemen die met mensen kunnen samenwerken terwijl industrie als Thales, RH Marine en Damen hun innovatieve slagkracht en innovatietempo kunnen vergroten. Iedere partner speelt zijn eigen cruciale rol. Er is een enorme drive om samen beter te worden!”

ONDERZOEK WORDT ECHT OP DE SCHEPEN GEBRUIKT

Een deel van de resultaten die op de innovatiemarkt zijn gepresenteerd wordt momenteel geschikt gemaakt voor implementatie op de schepen en is onderdeel van het eisenpakket van de nieuwbouwschepen. Voorbeelden zijn digitalisatie van battle damage repair, onderdelen van de informatie uitwisselingstructuur, automatisch re-configureren van koudwatersystemen en de effecten van bemanningsoptimalisatie op het ontwerp en de inrichting van operationele scheepsruimten.

Lees verder op TNO.nl

Defensie omarmt MKB op Dag van de Ondernemer

Defensie greep de Dag van de Ondernemer aan om duidelijk te maken hoe belangrijk het Nederlandse Midden – en Kleinbedrijf (MKB) is voor de krijgsmacht. Minister Ank Bijleveld-Schouten ging hiervoor naar Van Halteren in Bunschoten, waar ze een dankbetuiging overhandigde.

Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Emile van Duren
Bijleveld: “MKB’ers zijn enorm belangrijk voor de Nederlandse economie en zeker ook voor Defensie. Wij werken veel en graag met hen samen. Op deze Dag van de Ondernemer staat het MKB in het zonnetje. Terecht! Het zijn innovatieve en flexibele bedrijven met oog voor het maatschappelijk belang. Eigenschappen die wij zoeken om oplossingen te vinden voor uitdagingen.”

Belangrijke dag

Dat Defensie de dag belangrijk vindt, blijkt wel uit de 6 werkbezoeken die het aan verschillende partners brachten. Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Kees Matthijssen bezocht HTC. Samen werken ze aan het Fieldlab Smartbase, een gestandaardiseerde legerbasis van toekomst. Zo ontwikkelden ze een een gestandaardiseerde toegangspoort in een 20feet-container.

Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard en de commandant van Koninklijk Instituut voor de Marine bezochten het bevrachtingskantoor en rederij Spliethoff. Hier liggen kansen bij opleidingen en het ter beschikking stellen van schepen. Zo mogen 10 marineofficieren in opleiding meevaren bij Spliethoff. Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Emile van Duren ging langs bij Sensz een dienstverlener op het gebied van voedselveiligheid en partner van Paresto.

De marine bezocht het Helderse bedrijf Multimetaal. Er werd gesproken over samenwerking zoals het delen van kennis, lassers en het delen van schaarse technische middelen.

Meekijken

De minister sprak bij Van Halteren over de bijzondere manier waarop de partijen het herstel regelen van hoofdcomponenten van het CV90-infanteriegevechtsvoertuig. Defensies Afdeling Techniek onderzoekt of een onderdeel hersteld kan worden en wie dat doet. Als de industrie een onderdeel herstelt, mag de landmacht meekijken om ervan te leren. Een voorbeeld van slim samenwerken zoals dat past binnen een adaptieve krijgsmacht.

Lees verder op Defensie.nl

KPN versterkt Zweeds-Nederlandse samenwerking

KPN heeft vandaag een intentieverklaring getekend, waarmee het bedrijf zich verbindt aan het Zweeds-Nederlandse team voor het vervangingsprogramma voor de Walrusklasse onderzeeboten. KPN biedt ondersteuning op het gebied van innovatieve cyber-oplossingen en veilige data-overdracht bij expeditionaire inzet van de toekomstige onderzeeboten.

Nederlandse expeditionaire onderzeeboten zijn krachtige inlichtingenplatforms, ontwikkeld voor wereldwijde inzet. Het zijn als het ware varende en duikende ‘data nodes’. Daarmee vormen zij een strategische niche-capaciteit van ons land binnen de NAVO en de Europese Unie. De nieuwe generatie- onderzeeboten moeten ook in de toekomst in staat zijn, om overal ter wereld hun inlichtingen te delen. Met de exclusieve oplossingen van KPN wordt die extra capaciteit geboden, in een wereld waarin cyberdreiging een serieuze militaire dreiging is geworden.

Naast het overzetten van hoog gevoelige informatie, biedt KPN ook ontwikkelmethoden voor ‘remote maintenance’ van de expeditionaire onderzeeboten. De Nederlandse marine heeft immers als unieke capaciteit een onderzeeboot, die wereldwijd opereert zonder ondersteunende schepen die in het kielzog meevaren. Dit betekent dat ook de data voor onderhoud en reparatie veilig met Defensie gedeeld moeten worden. Ook wanneer de onderzeeboot zonder ondersteuning in een overzeese haven ligt.

Het samenwerkingsverband Saab-Damen biedt, samen met een scala aan Nederlandse bedrijven, de vervanger voor de huidige Walrusklasse onderzeeboten aan. Naast bedrijven binnen en buiten het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC), is nu ook KPN verbonden aan dit initiatief. Een welkome Nederlandse uitbreiding, die het ons land mogelijk maakt om ook in de komende decennia veilig met onderzeeboten te blijven opereren en veilige verbinding te houden.

Wie wint de grootste militaire order sinds de JSF?

Vier fabrikanten strijden om de grootste militaire order sinds de JSF: vier nieuwe onderzeeboten. Op de wapenbeurs in Rotterdam lieten ze zich van hun beste kant zien. Maar wat als een oude rot uit het vak het voor het zeggen had? Veteraan Johan Kragten kiest zijn favoriet.

Hij is al 16 jaar met pensioen, maar als het over onderzeeboten gaat weet Johan Kragten uit Den Helder echt wel waar hij over praat. Een kwart eeuw werkte hij onder water. Van 1969 tot 1994 spioneerde hij onder meer de Russen. Sinds enkele jaren is hij nauw betrokken bij het kleine museum van de onderzeedienst waar hij vooral rondleidingen geeft op een historische boot. Als hij dan op de wapenbeurs in Ahoy zo tussen de aller-modernste exemplaren rond scharrelt, begint het toch wel weer te kriebelen, moet hij toegeven. ,,Was ik maar dertig jaar later geboren. Wat een mooie spullen allemaal’’ zegt hij terwijl hij zich vergaapt aan de gelikte presentaties en replica’s waarmee de bedrijven de miljardenorder proberen binnen te hengelen. Verdwenen is de tijd dat matrozen met zijn tweeën in een bedje moesten slapen, valt Kragten op. Iedereen heeft nu zijn eigen plek. De nieuwste generatie onderzeeboten kan zelfs toe met bijna de helft minder personeel dan de 60 tot 70 mannen waar hij vroeger mee op zee zat, blijkt uit het aanbod dat de vier fabrikanten inmiddels aan Nederland hebben gedaan. Het gaat om het Spaanse Navantia, het Duitse ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), het Franse Naval Group en de Nederlands/Zweedse combinatie Damen/Saab. En hoewel de onderzeeboten van alle kandidaten er op het oog allemaal uitzien als een grote zwarte sigaar, sommen de fabrikanten feilloos op waarom zij de beste deal voor Nederland zijn. Maar als Kragten het voor het zeggen had, dan wist hij het wel; Damen/Saab zou van hem de mega-order krijgen. Want dit ontwerp ziet er niet alleen heel goed uit, het is ook een boost voor de Nederlandse marinebouw. En Kragten is nu eenmaal ook beetje chauvinistisch.

Damen/Saab
Sommige onderzeeboten zijn rond aan de buitenzijde, maar dit ontwerp is juist hoekig. Daarmee claimt het bedrijf dat ze nog moeilijker zijn te detecteren voor vijandelijke schepen. Ook de bouwwijze is bijzonder. De complete binnenzijde staat op een rails en kan zo uit boot worden gehaald. Daarmee kan de marine gemakkelijk blijven vernieuwen en later over de modernste systemen blijven beschikken. Ook bijzonder: mariniers die speciale operaties uitvoeren moeten nu nog één voor één de onderzeeboot verlaten: in dit ontwerp kan dat met acht man tegelijk, plus hun spullen. Tel daarbij op dat deze boot mede door een Nederlandse fabrikant wordt gemaakt en voor Johan Kragten is er voor hem geen twijfel mogelijk. Dit is de beste optie voor Nederland.

TKMS
Technologisch gezien de beste en de meest betrouwbare partner, vinden de Duitsers in elk geval zelf. Want sinds de jaren zestig hebben ze al meer dan 160 onderzeeboten afgeleverd. Elke nieuwe generatie wordt nog meer onzichtbaar omdat ze een truc hebben bedacht om bijvoorbeeld het magnetische veld van de boten zo klein mogelijk te houden. Dit maakt ze bijzonder moeilijk te vinden voor helikopters. Ook gebruiken zij een unieke aandrijving met brandstofcellen waarbij geen uitlaatgassen vrij komen. Hierdoor kunnen ze een aantal weken onder water kunnen blijven. Optioneel is een wapensysteem te leveren waarmee ze helikopters uit de lucht kunnen schieten zonder dat ze zelf hun positie verraden. De meeste huidige onderzeeboten moeten nu snel wegvaren of diep zinken om niet gedetecteerd te worden.

Naval Group
Als Naval Group één bijzondere eigenschap van hun boten moeten noemen dan is het wel dat dit de beste zijn is het gevecht met andere onderzeeboten. Ook op hogere snelheden maken hun exemplaren minder geluid dan een wasmachine en dat doet geen enkele andere fabrikant hen na, claimen ze. Zo kun je dus niet alleen de vijand opsporen maar ook ongemerkt dichterbij komen om het uit te schakelen. Indrukwekkend, vindt ook Kragten. Ook hebben ze een bijzonder systeem bedacht om inkomende explosieven te ‘foppen’ en naar een nepdoel te sturen.

Lees verder en bekijk de video via  Algemeen dagblad

Nieuw, nog te bouwen schip voor de marine is nú al een feestje waard

De marine krijgt een nieuw bevoorradingsschip. In 2023 moet het in de haven liggen, de presentatie van het model was al feestelijk. ‘Een eerste stap in de vernieuwing van de vloot van de Koninklijke Marine’.

Virtueel varen is misschien nog wel mooier dan virtueel vliegen. Kijk maar hoe écht dat water klotst en hoe fraai de boot de haven nadert. Dan doven de lichten, gaat het XXL-scherm omhoog en schieten blauwe laserstralen alle kanten op. Hoog boven een vijf zwembaden groot golfbassin naderen van twee kanten cabines met saxofonisten die het Canto Ostinato spelen. Daaronder vaart een model van het prachtschip rechtstreeks op een hoog podium af. Uit het publiek stijgen uitroepen op als ‘geweldig’, ‘bravo’ en ‘wow’. Aan wie danken we deze show op het Maritiem Research Instituut Nederland (Marin) te Wageningen? Presenteert de Efteling alweer een nieuwe spetterattractie? Néé: het schip dat virtueel én als model zijn opwachting maakt, is een nieuw Combat Support Ship oftewel een bevoorradingsschip voor de Nederlandse strijdkrachten ter zee. In 2023 zal het écht de haven van Den Helder binnen varen, nu al is dat reden voor een feest.

Bezuinigingen
Als ergens behoefte leek aan een beetje feest, dan bij het ministerie van Defensie, na bijna drie decennia van bezuinigingen waarin het media-imago verbonden raakte met termen als ‘JSF-debacle’, ‘verouderd materieel’ en ‘achterstallig onderhoud’. Dit jaar kreeg Defensie er eindelijk 400 miljoen euro bij. De opdracht tot op de bouw van het bevoorradingsschip waarvan het model onder de naam ‘MARIN 10000’ voor de lasers opdoemt, was één van de eerste besluiten die uit de generositeit van Rutte III voortvloeiden.

Nederland is geen land met een traditie in pronken. Maar een departement waar het lang ‘armoe troef’ was terwijl de wereld onveiliger werd, mag best laten zien dat het weer dúrft, lijkt de gedachte achter dit evenement te zijn geweest. De muzikale omlijsting van het feest in Wageningen is helemaal Nederlands, van het Canto Ostinato tot Al die willen ten kaap’ren varen dat een zeemansensemble even verderop gehore brengt. Echter: Happy days are here again was vandaag misschien nog wel een toepasselijkere soundtrack geweest – Ronald Reagan, nooit te beroerd om defensie-uitgaven te verhogen, deed daar ook vaak een beroep op.

Iets bereikt 

‘We vergeten wel eens een feestje te vieren, te vieren dat we iets beréíkt hebben’, zegt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie op het hoge podium in Wageningen. Naast Visser geeft collega Mona Keijzer van Economische Zaken acte de présence. Rob Kramer, Commandant der Zeestrijdkrachten, en Marin-directeur Bas Buchner, staan ook op het podium. Buchner is de enthousiaste en charismatische gastheer die al snel vele lachers op zijn hand heeft. Aan een driehoekstafel op het podium vraagt hij Visser en Keijzer of ze ‘iets hebben met bootjes’ (Visser: ‘Ik heb geen vaarbewijs, maar ik ben wel aan de kust geboren’).

Die driehoeksvorm van de tafel heeft alles met bootjes te maken, maar die staat óók voor de innige en o zo Nederlandse samenwerking overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven, leren we van Buchner. ‘Een tafel met vier poten wiebelt, een driehoekstafel is een stévige tafel.’

Het feest voor Defensie is ook Buchners feest – het Combat Support Ship is het tienduizendste testmodel van MARIN. In dit instituut vol bassins komt flink wat geaccumuleerde Hollandse maritieme kennis samen. Vrachtschepen, zeilschepen, onderzeeërs – veel wat de afgelopen 86 jaar in Nederland te water ging, was bij Marin ontwikkeld en getest. De Efteling is hier net zo goed klant als Defensie: zonder de bassins in Wageningen geen veilige waterpret in de Vliegende Hollander.

Lees verder op Volkskrant.nl

Royal IHC lanceert maritiem B2B-platform ShipSupport.com

Royal IHC heeft 2 november ShipSupport gelanceerd: het gloednieuwe e-commerce platform voor de maritieme industrie. Hiervoor heeft het de krachten gebundeld met zijn wereldwijde netwerk van vertrouwde leveranciers en biedt zo een geheel nieuwe ervaring aan zijn maritieme klanten.

Dit B2B-platform is volgens IHC ‘een regelrechte game changer’, het is gemakkelijk in gebruik en levert overal ter wereld hoogwaardige onderdelen. ‘Onderdelen bestellen zou een simpel en efficiënt proces moeten zijn dat je altijd en overal moet kunnen doen wanneer het jou uitkomt’, zegt Maaike de Rover, oprichter en drijvende kracht achter de corporate startup.

Online shoppen
‘Onze klanten zijn bekend met de nieuwe digitale wereld. Ze zijn vertrouwd met online shoppen bij Amazon of Bol.com. Dat is precies het idee achter ShipSupport.com. Inloggen om prijzen te kunnen zien of tijd verspillen aan een offerte opvragen is niet meer van deze tijd. Onze klanten kunnen zich zo richten op hun echte werk, goed werkend equipment en schepen zijn daarbij vanzelfsprekend.’

Dave Vander Heyde, CEO van Royal IHC, reageert zonder aarzeling op de vraag wat ShipSupport zo anders maakt dan andere e-commerce platforms binnen de huidige maritieme industrie: ‘De oplossingen van IHC komen altijd vanuit een gezamenlijk iteratief proces met onze klanten. We luisteren naar hun uitdagingen en behoeftes en bieden passende oplossingen, waarmee ze hun performance en inzetbaarheid kunnen maximaliseren.

Lees verder op Schuttevaer.nl

Thales biedt nieuwe NS50-radar aan voor nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen

Met de presentatie van de nieuwe NS50 radar heeft Thales de portefeuille van moderne radars compleet. De onthulling van de nieuwe sensor had eerder deze week in bij Euronaval in Parijs plaats, op de grootste marinebeurs van Europa. Deze radar biedt Thales aan voor de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Familie

De NS50 is de kleinste telg in de familie van AESA-radars uit Hengelo. De grootste, de SMART-L MM/N, is klaar om op de LCF’en te worden gezet zodat de fregatten ballistische raketten kunnen detecteren tot op 2.000 km afstand. Een kleinere radar is de NS200 en de derde radar is de NS100. Deze radar is onlangs op Zr.Ms. Rotterdam geplaatst.

De NS50 is nog een slag kleiner: de radome waar de radar in staat is maximaal 2,5 meter. Maar de NS50 is weldegelijk een AESA-radar en dat is uniek.

Net als de grotere NS100 is het een dual-axis multibeamradar met AESA (active electronically scanned array) technologie. Met andere woorden, de radar is een multibeamradar: de radar zendt meerdere radarbundels boven elkaar uit. “de radar dekt de ruimte af met meerdere radarbundels tegelijk” Op deze manier kan het sneller informatie over het doel verkrijgen dan traditionele single-beam radars die met één straal het hele luchtruim moeten scannen.

Verder kan de radar niet alleen vanaf de antenne recht naar voren kijken, maar deze kan ook elektronisch naar links en rechts bewegen. Dus ondanks dat de radar draait kan een radarbundel net iets langer op een contact gericht worden, zodat het meer informatie vergaart over bijvoorbeeld een contact dat een verhoogde dreiging oplevert. AESA technologie stelt radars in staat om een groot aantal bundels uit te zenden, die elektronisch worden gestuurd (we zenden met 1 bundel en ontvangen met meerdere bundels. De zendbundel omvat de enveloppe van de ontvangstbundel). “AESA technologie stelt radars in staat om een zoekgebied met een groot aantal bundels in een keer af te dekken” Deze radars zijn opgebouwd uit vele zend- en ontvangstelementen en kunnen in een groot aantal verschillende frequenties uitzenden. Hierdoor zijn de radaruitzendingen door vijandelijke eenheden veel moeilijker te ontdekken en terug te leiden tot de bron.

Lees verder op Marineschepen.nl

Damen Shipyards en Saab Kockums bekrachtigen samenwerking

Tijdens de Euronaval beurs in Parijs hebben Damen Shipyards Group en Saab een intensieve samenwerking aangekondigd. Een eerste gezamenlijk project is de ontwikkeling van een nieuwe expeditionaire onderzeeboot ter vervanging van de bestaande Walrus-klasse.

“Het vervangen van de onderzeeërs van de Walrus-klasse vraagt om een bijzondere aanpak”, zegt Gunnar Wieslander, vice president Saab Kockums. “Om aan de hoogste operationele eisen te voldoen is een combinatie nodig van Zweedse modulaire ontwerp- en productietechnieken en de Nederlandse ervaringen in de scheepsbouw.”

“De samenwerking moet uitmonden in een expeditionaire onderzeeboot die volledig is aangepast aan de eisen van de klant. Met deze boten kan de Nederlandse Marine zowel in Europese wateren als wereldwijd een belangrijke rol blijven spelen”, aldus Hein van Ameijden, managing partner Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Het ontwerp van de nieuwe expeditionaire onderzeeboot is een doorontwikkeling van de capaciteiten van de Zweedse A26-onderzeeërs. Daarnaast bouwt het voort op de ervaringen met de in Zweden ontworpen Australische onderzeeboten van de Collins-klasse.

Ook de lessen van het Gotland Mid Life Upgrade-programma van de Zweedse marine komen van pas bij de vernieuwing van de Walrus-klasse. Doel van Damen en Saab Kockums is een van de meest moderne luchtonafhankelijk aangedreven onderzeeboten ter wereld te ontwikkelen.

Lees verder op Maritiemnederland.nl

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑