Tweede Kamerlid Salima Belhaj heeft met haar initiatiefnota grote stappen gezet voor meer duurzaamheid bij Defensie. Het ministerie gaat de eigen organisatie, gebouwen en haar aankopen verduurzamen. De plannen zijn met ruime steun in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Met deze voorstellen van Salima Belhaj gaat de staatssecretaris concreet aan de slag:

 • Plan van aanpak
  In het voorjaar van 2019 ontvangt de Tweede Kamer een concreet plan van aanpak hoe de staatssecretaris de doelstellingen voor de overgang naar schone energie bij Defensie gaat realiseren.
 • Stand van zaken
  In de jaarverslagen van Defensie zal voor het eerst inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van deze duurzame doelstellingen. Zo kan de Tweede Kamer goed controleren wat er terecht is gekomen van de gemaakte afspraken.
 • Aanbestedingseis
  Duurzaamheid zal voortaan een onderdeel zijn van de eisen die gesteld worden bij de aankoop van materieel.
 • Koploper
  Energiereductie is op dit moment geen prioriteit bij de innovatiestrategie van Defensie. Dit gaat veranderen. Defensie zal een leidende rol spelen in het stimuleren van duurzame samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten, zoals TNO.

Veiligheid vergroten

Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, is een ander belangrijk doel van Belhaj de veiligheid op missies te vergroten, door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Staatssecretaris Visser gaf tijdens het notaoverleg op 21 september 2018 aan deze doelstelling volledig te ondersteunen: “Wij hebben het nodig om ervoor te zorgen dat wij ons fossiele verbruik wat terugdringen, vooral bij de missie-inzet, omdat je daarmee risico’s beperkt — dat onderschrijf ik dus volledig — en bij de gewone vredesbedrijfsvoering om de kosten naar beneden te krijgen.”

Risico’s beperken

Alleen al bij het transport van brandstof zijn de risico’s groot. Van eenvoudig tanken zoals in Nederland is geen sprake. Voordat een soldaat op missie dit kan doen, gaat een groot en kostbaar proces aan vooraf. De brandstof moet van een haven naar een legerbasis vervoerd worden. Onderweg nemen de  risico’s op aanvallen van vijandige  groepen toe. Hierdoor is het noodzakelijk brandstoftransporten te beschermen.

Lees verder op D66.nl