Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Datum: 16/05/2018

Persbericht: 5 redenen voor defensie en bedrijfsleven om nauw samen te werken

1. Militair strategisch

De Nederlandse defensie – industrie levert het beste materieel voor de beste prijs. Zo zijn de Nederlandse dieselelektrische onderzeeboten superieur aan die van andere landen, omdat ze overal ter wereld inzetbaar zijn; ze kunnen in zout en zoet water, warm en koud water opereren. Ook loopt Nederland voorop in de markt voor vliegtuigbekabeling en – landingsgestellen en we zijn vooraanstaand op het gebied van cyberveiligheid. Dat geeft de Nederlandse krijgsmacht een onbetaalbare voorsprong op andere landen en een echt betekenisvolle bijdrage aan internationale samenwerking.

2. School of the Nation en versterking arbeidsmarkt

Het bedrijfsleven staat klaar om te helpen de adaptieve krijgsmacht te versterken en toekomstbestendig te maken door het delen van kennis en de inzet van arbeidscapaciteit. Dat vraag t om samenspel van Defensie, OCW en SZ W . Defensie kan een unieke basis bieden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te maken voor hun verdere loopbaan in het bedrijfsleven. Zo kan de kennis en kunde binnen de overheid én het bedrijfsleven optimaal floreren en wordt de som groter dan alleen de optel som van de delen.

3. Industrieel belang

De versterking van de samenwerking binnen de Gouden Driehoek van kennisinstellingen, de industrie en defensie maakt ons slagvaardiger, productiever, efficiënter en effectiever dan de rest van de wereld. De Nederla ndse defensie – industrie biedt hierdoor direct en indirect werk aan zo’n 15.000 tot 20.000 mensen en weet zo een omzet van ongeveer 5 miljard per jaar te realiseren.

4. R&D en innovatie

Ontwikkeling en onderhoud van high tech materieel vereist hoogwaardig personeel en bevordert innovatie waar de hele Nederlandse maatschappij profijt van heeft. Met een totaal van zo’n 200 mln aan R&D investeringen doet de defensie – industrie mee met de absolute top van de grote innovatieve sectoren in Nederland en lopen we v oorop met fysieke en digitale technologie voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van complexe systemen. Doordat de Nederlandse defensie – industrie deze kennis heeft, kan de krijgsmacht ook worden ontzorgd bij de instandhouding van wapensystemen.

5. Export versterkt Nederlandse positie

Dankzij de launching customer – rol van defensie bij investeringen wordt keer op keer het beste materieel voor de beste prijs geleverd. Daarmee hebben we bewezen, alles in handen om de mondiale exportmarkten te veroveren. Bijkomend voordeel van deze opschaling van productie is dat de marginale operationele kosten van het materie el in Nederland navenant zullen dalen. Door onze producten te exporteren , en zo grotere series te krijgen, kunnen we zelf goedkoper opereren en ziet defensie ontwikkelingskosten terugkomen.

Download het volledige persbericht Hier

‘Bedrijfsleven brengt alles in stelling om defensie te ondersteunen’

‘Het bedrijfsleven brengt alles in stelling om defensie de komende jaren te kunnen ondersteunen in haar belangrijke taak om voor vrede en veiligheid te zorgen.’ Die boodschap brengt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vanavond op een bijeenkomst over de nieuwe Defensienota 2018 met branches, bedrijven, Kamerleden en minister Bijleveld. ‘Samen met defensie, andere overheden en bedrijven moeten we verder doorpakken om schaarse mensen op te leiden voor zowel de krijgsmacht als het bedrijfsleven. Ook is een goede investeringsagenda nodig die zorgt dat defensie kan werken tegen lage kosten en met behoud van een innovatieve en sterke industrie in eigen land.’

Veilig zakendoen

‘Nu de wereld rondom Europa erg onrustig is en bijvoorbeeld het aantal cyberaanvallen enorm toeneemt realiseren wij ons allemaal weer hoe belangrijk veiligheid is. Alleen in een veilige omgeving kun je zakendoen en is er vertrouwen bij ondernemers,’ aldus De Boer.

Defensienota; ‘de goede intenties, nu versneld uitvoeren’

Volgens De Boer bevat de nieuwe Defensienota veel goede intenties- zoals het door VNO-NCW bepleitte concept van ‘school of the nation’- maar komt het nu vooral aan op de uitvoering. Zo moeten we, samen met Defensie en andere Ministeries zoals OCW en SZW, slim samenwerken om bijvoorbeeld jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te maken voor een loopbaan bij defensie die ze daarna voort kunnen zetten in het bedrijfsleven. ‘Nu de krapte op de arbeidsmarkt enorm oploopt is nauwe samenwerking essentieel en moeten we dit komend jaar van de grond krijgen. Ook leveren we zo tegelijkertijd een bijdrage aan verschillende maatschappelijke vraagstukken,’ aldus De Boer. Door een slimme samenwerking met de industrie -bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe onderzeeërs, fregatten en bij bijvoorbeeld cybertechnologie- krijgt defensie verder de beste spullen voor de beste prijs en zorgen we ook nog eens dat Nederland concurrerend blijft met een hoogwaardige industrie met succesvolle producten.

Hernieuwd convenant 

Om het belang van een goede samenwerking bij de uitvoering van de Defensienota te onderstrepen ondertekenen defensie en het georganiseerd bedrijfsleven vanavond een hernieuwd Convenant ‘Platform Defensie en Bedrijfsleven’. ‘Of het nou gaat om het inlenen van personeel/materieel, meer reservisten of de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. Er is nog een wereld te winnen de komende jaren en met de ondertekening van dit convenant onderstrepen we dat,’ aldus de VNO-NCW voorzitter.

Achtergronden

De bijeenkomst over de Defensienota wordt georganiseerd door: Bouwend Nederland, Bovag, FME, Koninklijke Metaalunie, Nederland ICT, Netherlands Maritime Technology, NIDV, TLN, VNO-NCW en MKB-Nederland. Meer weten over het belang van de samenwerking tussen defensie en de Nederlandse industrie? Zie de bijgevoegde handout van alle deelnemende partijen. Zie ook onze eerdere NL Next Level publicatie; Een veilig Nederland in Europa en de wereld.

Betrokken branches

Bij de bijeenkomst over de Defensienota zijn tal van branches betrokken die stuk voor stuk een bijdrage willen leveren aan een sterkere krijgsmacht:

·       Jeannine Peek, voorzitter Nederland ICT: ‘De veiligheid van Nederland speelt zich meer en meer af in de digitale wereld. Goede cybersecurity en ICT skills zijn van landsbelang! Om Nederland en de Nederlandse strijdkrachten veilig en slagvaardig te houden denkt Nederland ICT, als vertegenwoordiger van de ICT sector, graag mee met Defensie.’

·       Voorzitter Hans Hillen van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), de stichting die bedrijven ondersteunt in het zakendoen met onder meer de krijgsmacht, is blij dat Defensie weer gaat investeren. De bedrijven zijn er klaar voor om de krijgsmacht te voorzien van goede vliegtuigen, schepen en voertuigen, waarbij cyberveiligheid een steeds belangrijker plaats inneemt. Bij de instandhouding van het materieel ziet hij graag een belangrijke rol voor de industrie, zodat de krijgsmacht zich nog meer kan toeleggen op haar kerntaak, het leveren van gevechtskracht.

·       Bas Ort van Netherlands Maritime Technogolgy: “De Koninklijke Marine fungeert als ‘launching customer’ voor deze innovatieve scheepstypes en -systemen. Door deze wisselwerking van operationele maritieme ervaring en hoogtechnologische maritieme bedrijven kan Nederland altijd beschikken over de meest moderne schepen tegen een aantrekkelijke prijs.”

·       Bert Faessen, hoofd branches en kenniscentra Koninklijke Metaalunie: ‘Gezien de innovatiekracht en flexibiliteit van de Nederlandse mkb-maakindustrie, kan het bijna niet anders dan dat defensie en het mkb elkaar vinden. De verschillende industriële ecosystemen in Nederland weten al lang hoe belangrijk dat is. Een ‘defensie ecosysteem’ is een ultieme aanvulling.’

·        FME-voorzitter en (duo)voorzitter Board Platform Defensie en Bedrijfsleven Ineke Dezentjé Hamming: ‘Defensie kiest voor samenwerking met de industrie en de industrie staat klaar om samen met Defensie deze uitdaging op te pakken. Laten we dus snel samen aan de slag gaan met de versterking van onze krijgsmacht en het innovatievermogen en de exportpositie van de Nederlandse industrie. Het hernieuwde Platform Defensie en Bedrijfsleven biedt hiervoor een goede kans.’

Bericht van VNO-NCW via Perssupport.nl

 

‘Samenwerking tussen industrie en defensie goed voor veiligheid’

‘Het bedrijfsleven brengt alles in stelling om defensie de komende jaren te kunnen ondersteunen in haar belangrijke taak om voor vrede en veiligheid te zorgen.’ Dat was woensdag de boodschap van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, tijdens een bijeenkomst over de nieuwe Defensienota 2018 met branches, bedrijven, Kamerleden en minister Bijleveld. ‘Samen met defensie, andere overheden en bedrijven moeten we verder doorpakken om schaarse mensen op te leiden voor zowel de krijgsmacht als het bedrijfsleven. Ook is een goede investeringsagenda nodig die zorgt dat defensie kan werken tegen lage kosten en met behoud van een innovatieve en sterke industrie in eigen land.’

Hernieuwd Convenant Platform Defensie en Bedrijfsleven

Om het belang van een goede samenwerking bij de uitvoering van de Defensienota te onderstrepen ondertekenden defensie en het georganiseerd bedrijfsleven een hernieuwd Convenant Platform Defensie en Bedrijfsleven. ‘Of het nou gaat om het inlenen van personeel/materieel, meer reservisten of de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten: er is nog een wereld te winnen de komende jaren en met de ondertekening van dit convenant onderstrepen we dat’, aldus de VNO-NCW-voorzitter.

Slimme samenwerking met de industrie

De nieuwe Defensienota bevat volgens De Boer veel goede intenties, maar komt nu vooral aan op de uitvoering. ‘Door een slimme samenwerking met de industrie – bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe onderzeeërs, fregatten en bij bijvoorbeeld cybertechnologie – krijgt defensie de beste spullen voor de beste prijs en zorgen we ook nog eens dat Nederland concurrerend blijft met een hoogwaardige industrie met succesvolle producten.’

Lees verder op vno-ncw.nl en download hier het persbericht 5 redenen voor defensie en bedrijfsleven om nauw samen te werken.

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑