Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Datum: 11/05/2018

Port of Den Helder vraagt 7 miljoen extra

Den Helder – Het havenbedrijf Port of Den Helder heeft met spoed 7 miljoen euro extra nodig van de gemeente Den Helder, er is een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan. De raadscommissie Bestuur en Middelen moet op 22 mei het verzoek bespreken.

Het college van burgemeester en wethouder kondigde begin maart al aan dat er een flinke investering zou moeten worden gedaan in de Port of Den Helder N.V. Het havenbedrijf verwacht de komende vijf jaar een tekort op de meerjarenbegroting. Inmiddels heeft zij een hulpvraag van 7 miljoen euro gesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een liquiditeitstekort in de periode van 2018 en 2019.

“Naar aanleiding van de uitwerking van de nieuwe defensienota, in het bijzonder de nieuwe nautische inpassing van de Marine, is een nieuwe situatie voor Port of Den Helder ontstaan”, aldus het college in een toelichting aan de raad. “De uitbreiding van de Marine is gunstig voor Den Helder en de regio. Voor Port of Den Helder vraagt deze situatie zowel om een nieuwe invalshoek voor de toekomst van Port of Den Helder, als om een herijking van de civiel-militaire samenwerking. De inkomsten van Port of Den Helder zijn minder dan voorzien door de veranderende offshoremarkt olie en gas. Port of Den Helder richt zich op de zich nog ontwikkelende markt van de energietransitie, waaronder de offshoremarkt windenergie. Het havenbedrijf wil gereed zijn voor de zich ontwikkelende markt van windenergie en de andere aspecten van de energietransitie. Dit vraagt, terwijl de inkomsten sterk zijn teruggelopen, om grote investeringen om klaar te zijn voor de nieuwe markten.”

Lees verder op denhelderactueel.nl

Innovatiesteun voor topsectoren vooral met de mond beleden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zegt innovatie zowel met generieke als met specifieke maatregelen te ondersteunen. Maar in de praktijk gaat er steeds meer geld naar algemene belastingvoordelen voor innovatie. Tegelijkertijd dalen de uitgaven voor gerichte steun aan vernieuwingen in bijzondere sectoren.

Tot die conclusie komt docent en onderzoeker Evert-Jan Velzing van de Hogeschool Utrecht in het economenblad ESB. Hij wijst op de discrepantie tussen wat EZK met de mond belijdt en waaraan het departement zijn geld uitgeeft. De editie van ESB die deze woensdag verschijnt, bevat een themadeel over de Nederlandse industriepolitiek. Nut en noodzaak van het huidige topsectorenbeleid zijn omstreden.

Winnaars steunen

Na kostbare en vruchteloze pogingen om onder meer de scheepsbouw en de textielindustrie voor Nederland te behouden, richtte het industriebeleid van opeenvolgende regeringen zich vanaf de jaren tachtig hoofdzakelijk op generieke bevordering van innovatie. In 2004 leek opnieuw sprake van een kentering, schrijft Velzing. Economische Zaken (EZ) wees sleutelgebieden aan en later, in 2012, topsectoren, vanuit de gedachte dat de overheid vooral bewezen winnaars een extra steuntje in de rug moet geven.

Lees verder op FD.nl

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑