Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Maand: mei 2018 (pagina 1 van 4)

Nederlandse defensie-industrie is klein, maar hoogwaardig

Nederland is een kleine speler in de wapenindustrie. Het in 2016 geëxporteerde defensiematerieel vertegenwoordigde een waarde van €1,4 mrd, amper 1% van de Europese export (€191 mrd). Afgelopen jaar nam dit af tot €0,8 mrd.

Dat valt te lezen in een rapport dat de Nederlandse overheid eerder deze maand publiceerde over deze sterk gereguleerde sector. De genoemde bedragen hebben alleen betrekking op defensieproducten die op basis van afgegeven vergunningen mogen worden geëxporteerd.

Frankrijk veruit grootste exporteur

De rapporteurs spreken van een hoogwaardige Nederlandse sector, met bedrijven die zich hebben weten te specialiseren in nichemarkten. Er vindt veel vernieuwing plaats. Bijna een derde van het personeel legt zich toe op innovatie. Om de kennis overeind te houden, zoeken bedrijven partners in het buitenland, vooral in Duitsland, de Verenigde Staten, Engeland en België.

Lees verder op  FD.nl

Staatssecretarissen maken kennis met hart Europese F-35-industrie

De positieve economische effecten door de aanschaf van de F-35, maar ook de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het nieuwe vliegtuig. Het waren voor de staatssecretarissen Barbara Visser en Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat redenen naar het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van de Koninklijke Luchtmacht te gaan.

Het Brabantse Woensdrecht verandert straks in het Europese hart van de F-35-industrie. Beide bewindslieden namen nu alvast een kijkje in het warehouse waar de reserveonderdelen voor het nieuwe jachtvliegtuig worden opgeslagen.
Vorig jaar werd bekend dat de reserveonderdelen voor alle Europese toestellen (meer dan 400) in Woensdrecht komen te liggen.

De drijvende kracht achter het binnenhalen van die opdracht is het samenwerkingsverband OneLogistics dat zo’n 70 Nederlandse bedrijven vertegenwoordigt. Het levert extra banen en honderden miljoenen euro’s op. Keijzer en Visser spraken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en met het personeel van het LCW over het onderhoudswerk aan vliegend materieel.

Lees verder op Defensie.nl

Accusations fly over Future Submarine build

The latest round of Senate estimates has seen Defence confirm that a partnership between ASC and Naval Group for the $50 billion Future Submarine project was proposed by the French designer, with accusations from crossbenchers that the government has deliberately sought to exclude ASC.

Under questioning from Centre Alliance senator Rex Patrick, Defence officials confirmed that Naval Group did engage with ASC and propose a partnership with the sovereign shipbuilder for the $50 billion project.

Despite these proposed partnerships, Defence is currently working on the Strategic Partnership Alliance (SPA), which Defence officials confirmed would commit Australia to using Naval Group Australia for the build of the 12 submarines. “There was talk of involvement with ASC in various forms and also the arrangements in which Naval Group would put in place to deliver the submarines,” Rear Admiral Greg Sammut told Senate estimates.

Lees verder Defenceconnect.com.au

Record: marine zes jaar zonder nieuwe schepen

‘Hollen en stilstaan’ schetst de situatie op gebied van de bouw van nieuwe marineschepen. Als in 2022 het nieuwe bevoorradingsschip in dienst wordt gesteld, zijn er zes jaar geen marineschepen aan de Nederlandse vloot toegevoegd. Dat is voor het eerst sinds de marine halverwege de 17e eeuw een permanente vloot kreeg.

De komende jaren worden een aantal records gebroken als het gaat om oude en nieuwe schepen. Dat blijkt uit onderzoek van Marineschepen.nl voor de vernieuwde pagina Koninklijke Marine in cijfers 1945 – 2018.

Minder schepen
De Koninklijke Marine heeft sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw tot het begin van deze eeuw de vloot zien krimpen. Sinds een jaar of tien ligt het aantal schepen vrij stabiel rond 28. Er is de afgelopen jaren echter nauwelijks gebouwd. Het nieuwste schip van de marine werd in 2015 in dienst gesteld, de Nederlandse marinebouw krijgt pas eind van dit jaar of begin volgend jaar voor het eerst weer een Nederlandse order en het eerstvolgende schip voor de marine zal in 2022 in dienst komen.  Sinds in ieder geval 1653 is het niet meer voorgekomen dat er zes jaar geen nieuw schip aan de vloot werd toegevoegd. In dat jaar besloten de Staten-Generaal om 30 marineschepen te bouwen en een deel werd datzelfde jaar in gebruik genomen. In de jaren daarvoor waren er korte periodes dat de marine eigen schepen had, deze werden na een oorlog weer verkocht, of alleen schepen inhuurde. Vanaf 1653 werden eeuwenlang ieder jaar nieuwe marineschepen voor de vloot gebouwd, alleen al de voormalige marinewerf in Amsterdam bouwde, tot de werf in 1915 werd verbouwd tot marinekazerne, zo’n 260 jaar lang vrijwel ieder jaar minstens één marineschip.

Pas sinds eind jaren ’60 van de vorige eeuw neemt het aantal nieuwe schepen serieus af en vooral sinds de jaren ’90 is dat goed te zien. De vorige recordperiodes zonder nieuwe schepen was 2007 – 2012. Overigens werden in 1968-1972 en 1998-2002 ook geen marineschepen in dienst gesteld.

Lees verder op marineschepen.nl

Duitse Rekenkamer: minister verdoezelt gebreken bij het leger

De Duitse minister Von der Leyen (CDU) van Defensie verdoezelt gebreken bij het leger. Dat staat in een rapport van het Bundesrechnungshof waar de Bild Zeitung uit citeert.

Wapensystemen die volgens de minister inzetbaar waren, waren dat maar beperkt, aldus de Duitse rekenkamer. Ook was er te weinig personeel, waardoor marineschepen en onderzeeërs deels niet inzetbaar waren.

Lees de Nederlandse vertaling verder op duitslandinstituut.nl  of lees het volledige bericht op Spiegel.de

Minister, kom de mariniers tegemoet

OPINIE Decennialang heeft de politiek bezuinigd op defensie, maar nu is voor het defensiepersoneel terecht de maat vol, schrijft Gert-Jan Ludden van SVDC, een adviesbureau in crisisbeheersing. De defensieorganisatie is sinds 1989 meedogenloos gereorganiseerd. De inkt van het ene plan was nog niet droog of het andere reorganisatieplan diende zich alweer aan. Een herstructurering die niet vanuit efficiencyoverwegingen, maar vanuit ordinaire bezuinigingsmaatregelen is doorgevoerd.

Decennialang is defensie een speelbal geweest van politiek gekleurde beslissingen. Kazernes zijn gesloten, eenheden zijn opgeheven, materieel is afgestoten en de mogelijkheid tot oefenen werd ingeperkt. De krijgsmacht is tot op het bot uitgekleed in een tijdsframe waarin het er niet veiliger op werd in de wereld. Ook de nationale veiligheid is daarmee geweld aangedaan.

Deze inkrimping van de krijgsmacht heeft zijn tol geëist van het personeel. Banen gingen verloren, er was minder carrièreperspectief en de uitstroom van personeel nam toe. Tel daarbij op de druk van uitzendingen naar missiegebieden. Dat alles maakt het er niet rooskleuriger op voor het personeel.

Lees verder op Trouw.nl

NAVO-partners vol lof over Nederlandse krijgsmacht

Als het om defensie-uitgaven gaat, bivakkeert Nederland in het rechterrijtje. Al jaren. Critici in ons land stellen dat we op die manier binnen de NAVO-gemeenschap een freerider zijn geworden. Een gast die steevast graag aan tafel aanschuift, maar die de andere kant op kijkt wanneer de rekening wordt neergelegd. Maar is het echt zo erg? En hoe kijken de grootste spelers op het Europese defensietoneel tegen ons aan?

FRANKRIJK: Krediet door inzet bij internationale missies
Frankrijk heeft het belangrijkste leger van Europa. Vorig jaar kortte president Emmanuel Macron de strijdkrachten, maar in 2018 beloofde hij 1,8 miljard euro extra. Tussen nu en 2025 verruimt hij het defensiebudget tot 2 procent van het bruto nationaal inkomen – de door de NAVO gewenste norm.

Het is een besluit waarop de Nederlandse krijgsmacht vooralsnog alleen kan hopen.
Nederland zit daar ver onder, net als veel andere Europese landen, die tussen de 1 en de 1,5 procent schommelen. Toch hoor je de Fransen niet over het Hollandse budget. Dat heeft een reden met een stevige dosis opportunisme.

Parijs is dolblij met de militaire steun uit de lage landen. Frankrijk intervenieerde vijf jaar terug in Mali, een voormalige kolonie, om de opmars van gewapende moslimextremisten te stuiten. Nederland levert sinds 2014 een grote bijdrage aan de operatie die onder VN-vlag opereert en het land moet stabiliseren.
„Wij worden in Frankrijk gezien als een betrouwbare coalitiepartner voor internationale missies”, weet kolonel van de Landmacht Sander Luijten, defensieattaché op de ambassade in Parijs. „Nederland is relatief klein, met een minder omvangrijke krijgsmacht dan Italië en Spanje, maar onze bijdrage is substantieel. We sturen al jaren militairen en helikopters. Dat heeft ons credits opgeleverd.”

Wat Frankrijk en Nederland op dit moment nader tot elkaar brengt, zijn materieelprojecten bij de marine. Ons land steekt miljarden in nieuwe fregatten, onderzeeboten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. De fregatten zijn in Nederland ondergebracht bij Damen. De laatste van de drie wordt aanbesteed door Nederland en België samen. De zuiderburen hebben de leiding en kijken volgens ingewijden nadrukkelijk richting Franse aanbieders.
Van de orders gelden de onderzeeboten als de grote klapper die elk bedrijf wil binnenhalen. Defensie heeft 2,5 miljard euro gereserveerd. Het werkelijke contract zal hoogstwaarschijnlijk meer waard zijn. Een van de partijen die meedingt, is de Franse Naval Groep. Met deze order van nationaal belang boven de markt, kijken de Fransen wel uit om te mopperen over onze spaarzaamheid.

Lees verder op NRC.nl

Pleidooi voor meerjarig defensiefonds

DEN HAAG – Het defensiebudget moet worden vastgelegd in een meerjarig fonds, opdat de uitgaven niet afhankelijk zijn van politieke wispelturigheid. Dat wil de ChristenUnie, die maandag voorstelt om de defensie-uitgaven over meerdere kabinetsperioden vast te leggen.
De komende jaren gaat de defensiebegroting omhoog. Tegen 2021 komt er jaarlijks 1,5 miljard euro extra bij. Het extra geld is slechts voldoende om de krijgsmacht enigszins op krachten te laten komen, maar niet om de slagkracht te laten toenemen. Kabinet en coalitie erkennen dat er geld bij moet en willen daar volgend jaar al iets voor regelen.

De komende jaren gaat de defensiebegroting omhoog. Tegen 2021 komt er jaarlijks 1,5 miljard euro extra bij. Het extra geld is slechts voldoende om de krijgsmacht enigszins op krachten te laten komen, maar niet om de slagkracht te laten toenemen. Kabinet en coalitie erkennen dat er geld bij moet en willen daar volgend jaar al iets voor regelen.

CU-Kamerlid Voordewind: „We moeten proberen te vermijden dat het defensiebudget te veel een speelbal wordt van politieke prioriteiten voor de korte termijn. Als we het als kabinet en Kamer eens kunnen worden over een langetermijnvisie, moet die voor een periode van minstens een jaar of tien, vijftien vastgelegd kunnen worden.” Voordewind wil hiermee voorkomen dat Defensie opnieuw zo zwaar te lijden krijgt onder bezuinigingen als in de afgelopen twintig jaar is gebeurd.

Lees verder Telegraaf.nl

Groen licht voor onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensie

De onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiepersoneel  kunnen beginnen. De ministerraad heeft daarvoor vandaag groen licht gegeven. De centrales van overheidspersoneel zijn hierover ingelicht in het Sectoroverleg Defensie.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt 1 oktober af. Het streven is dat tijdig op te laten volgen door een nieuwe overeenkomst.

Met de start van de onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden wordt ook gesproken over een nieuw pensioenstelsel voor militairen, zoals overeengekomen in het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord.

Lees verder Defensie.nl

Ministerraad keurt vervanging fregatten van de marine goed

De ministerraad keurde de vervanging goed van twee fregatten van de Belgische marine. De twee nieuwe fregatten zullen zowel in nationaal als internationaal (NAVO en EU) verband ingezet worden. De ingebruikname van het eerste Belgische schip is voorzien vanaf 2027 en het Belgische aandeel in dit project bedraagt ruim één miljard euro. De nieuwe fregatten moeten in staat zijn om zichzelf en de te beveiligen eenheden te beschermen tegen allerlei types dreiging op zee, en meer in het bijzonder vijandelijke onderzeeboten kunnen opsporen en neutraliseren. Binnen NAVO-verband wordt immers steeds vaker gewezen op de onderwaterdreigingen. Voor de vervanging van de fregatten en de (eerder goedgekeurde) aankoop van nieuwe mijnenvegers werkt ons land samen met de Nederlandse marine, die dezelfde schepen vervangt. Nederland neemt de leiding in het dossier van de fregatten, terwijl België de lead neemt in het dossier van de mijnenvegers.

Lees verder Metrotime.be

Oudere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑