Afgelopen vrijdag stelde D66-raadslid Chantal Zeegers schriftelijke vragen aan het College over aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit deed zij samen met NIDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en SP. Met de vragen wil zij aandringen op een nieuwe lobby richting Den Haag voor een vrijstelling op de energiebelasting voor walstroom. Een eerdere lobby n.a.v. een motie van D66 leverde nog geen resultaat op. Omdat D66 staatssecretaris Stientje van Veldhoven eind maart aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in samenwerking met gemeenten en provincies voorstelde, zien wij dit als een goed moment om hier opnieuw aandacht voor te vragen. Zeegers: “De lucht in Rotterdam moet schoner worden voor onze gezondheid. Als grote havenstad kan de scheepvaart sector hier een belangrijke bijdrage aan leveren door helemaal over te stappen op walstroom. Dit zullen we nu aantrekkelijk moeten maken”. De maatregel staat ook genoemd in het D66 Actieplan Schone Lucht, wat Stientje van Veldhoven nog als onderdeel van de Tweede Kamerfractie heeft opgesteld.

Lees verder op Rotterdam.d66.nl