Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Datum: 17/04/2018

De werkgroep “Politiek en DV techniek” heeft onderstaande vragen en commentaar op de Defensienota 2018

De nota bevat een groot aantal positieve punten. In de eerste plaats de in het regeerakkoord vastgelegde budgetverhoging, maar ook op vele andere punten beweegt Defensie in een goede richting. Er zijn echter ook een aantal punten van kritiek en schijnbare strijdigheden vast te stellen.

De werkgroep ziet als belangrijk manco dat de Defensienota niet of onvoldoende helder ingaat op hoe een technologisch hoogwaardige krijgsmacht gerealiseerd gaat worden. Het van-de-plank kopen van bewezen producten is inherent aan achterlopen op technologische ontwikkelingen. Een écht technologisch hoogwaardige krijgsmacht zou vóór moeten lopen. Intensieve samenwerking met de industrie en kennisinstituten (voorheen de gouden driehoek) is daarbij gedurende vele jaren een succesformule gebleken. Innovatieve financieringsvormen, die gebruikelijk zijn in andere sectoren, passen daar ook bij.

In een groeiende economie, zoals we die nu kennen, zal er een tekort blijven aan technisch hoogwaardig geschoold personeel. De beleidsvoornemens op personeelsgebied lijken althans op dit moment nog weinig concreet perspectief te bieden hoe Defensie haar achterstand wil inlopen, of zelfs niet te doen laten toenemen.

Lees verder op kivi.nl

Europese aanbesteding Duitse fregatten gaat door ondanks protest

De Europese aanbesteding voor de MKS 180 fregatten voor de Duitse marine gaat gewoon door. Dat zei de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen tegen Welt am Sonntag. In Duitsland waren stemmen opgegaan om de aanbesteding vroegtijdig te stoppen of te wijzigen, nadat het Duitse consortium TKMS – Lürssen was uitgeschakeld. Het Nederlandse Damen, dat samenwerkt met het Duitse Blohm + Voss is nu een van de kanshebbers.

Von der Leyen zei de aanbesteding voor het MKS 180 ongewijzigd door te willen laten gaan. Duitse politici van de regeringspartijen CDU en SPD, en bedrijven hadden er op aangedrongen om de aanbesteding te stoppen. Zij wezen er op dat ook Frankrijk en Italíë voor belangrijke defensieprojecten geen Europese aanbesteding doen, maar de opdracht rechtstreeks gunnen aan een (nationale) partij.

Lees verder op marineschepen.nl

 

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑