Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Datum: 23/03/2018

Bekijk de video: ” Defensienota uitgelekt: ‘Luchtmacht heeft voorlopig pech!”

De extra JSF’s voor de Koninklijke Luchtmacht laten voorlopig nog even op zich wachten. Onze verslaggever Olof van Joolen vertelt over de toekomstplannen van de krijgsmacht.

Bekijk hier de video op Telegraaf.nl 

Nieuwe Spaanse onderzeeboten anderhalf miljard euro duurder

De Spaanse marine en de Spaanse werf Navantia hebben nieuwe afspraken gemaakt over de kosten voor vier nieuwe onderzeeboten die vanaf 2022 worden opgeleverd. Het totale verwachte prijskaartje wordt zo’n 3,7 miljard euro, waarmee de overschrijding van het oorspronkelijke budget uitkomt op 72,5 procent, meldde de Spaanse krant El Pais vorige maand. Navantia is een van de vier partijen die onderzeeboten voor Nederland wil bouwen.

De hogere kosten zijn onder meer het gevolg van ernstige rekenfouten die in 2013 wereldnieuws werden. Tegen het einde van de oorspronkelijke bouwperiode bleken de subs van de ‘S-80’-klasse 75 tot 100 ton te zwaarom zeewaardig te zijn.

Lees verder op marineschepen.nl

Aanbevelingen Defensienota 2018

De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep heeft onderstaande aanbevelingen voor de Defensienota 2018. Deze zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare stukken en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. De aanbevelingen betreffen uitsluitend technologische of daarmee verband houdende aspecten.

Vanuit het perspectief van de werkgroep is Defensie de laatste decennia niet alleen achter geraakt bij de technologische ontwikkelingen in de rest van de maatschappij, maar ook bij de interactie die in de moderne maatschappij is gegroeid tussen ontwikkelaars en gebruikers van technologie, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, en bij de inzet van financiële middelen. De bezuinigingen, inkrimpingen van personeel en de vele reorganisaties hebben op bestuurlijk niveau ongewild geleid tot een intern gerichte oriëntatie, terwijl de maatschappij en ook de technologische sector veel opener en interactiever is geworden. Defensie zou beter dan nu in de maatschappij geïntegreerd moeten zijn en daarmee kunnen bijdragen aan het innovatieve klimaat en de kenniseconomie in Nederland. Defensie heeft dit zelf ook al vastgesteld en werkt aan een adaptieve krijgsmacht. Deze ontwikkeling is in de uitvoering tot op heden echter vooral gericht op personeel.

Deze en andere ontwikkelingen zijn voor de werkgroep aanleiding voor onderstaande aanbevelingen. Zij kunnen richting geven aan de wens voor nieuw denken, die in de de politiek, de Haagse staven en elders in de defensiesector vaak wordt gehoord.

1. Materieel interactief met bedrijven en kennisinstituten ontwikkelen en aanschaffen om weer over hoogwaardige en relevante militaire capaciteiten te kunnen beschikken
Het huidige kopen-van-de-plank beleid en de beperkte budgetten voor technologie- en systeemontwikkeling hebben tot gevolg dat de Nederlandse krijgsmacht technologisch steeds verder achterloopt. Nieuwe systemen van-de-plank zijn bij de aankoop immers al verouderd. De meeste andere vooraanstaande landen geven wel richting aan ontwikkeling van belangrijke systemen voor hun krijgsmacht. Door intensieve en effectievere samenwerking met bedrijven en kennisinstituten zou Defensie weer over de meest geavanceerde systemen kunnen beschikken. Daarbij is van belang dat opgebouwde technologische kennis bij kennisinstituten, startups en grotere bedrijven behouden blijft en daadwerkelijk wordt omgezet in bruikbare producten die geschikt zijn voor Defensie. Voor Defensie is het van belang om het niet te laten bij experimenten en kleinschalige ontwikkeling, maar ook tot brede toepassing van kennis en producten te komen (scale-up). Stimuleren van kennisontwikkeling en startups alleen is daarvoor niet voldoende.

Lees verder op kivi.nl

Uitgelekte defensienota schetst een ongemakkelijke waarheid

Defensie heeft te weinig geld om extra JSF’s te kopen. Dat blijkt volgens ingewijden uit de plannen voor de toekomst van de krijgsmacht die minister Bijleveld (Defensie) binnenkort presenteert.

Lees verder op Telegraaf.nl

Maarten Poortman: ”France’s defense industry and arms export”

During my posting as deputy defense attaché in Paris, I became fascinated by the way France protects its strategic interests. One of these is the strategic autonomy of the country, for which an autonomous defense industry is one of the pre-requisites. In order for the French defense industry to be and continue to be self-supporting, the export of French armament becomes more and more important, in particular for the more sophisticated systems. This is why the French government makes big efforts to support and promote the French defense industry and its products. It uses a number of mechanisms, amongst which the diplomacy, the defense budget, direct support in various ways by the French MoD, political interventions, export insurances and important or preferential state shareholding in defense industry enterprises.

Lees het volledige bericht van Maarten Poortman hier.

Defensie koopt voorlopig geen extra JSF’s

Defensie heeft voorlopig geen geld om extra JSF-gevechtsvliegtuigen aan te schaffen.

Dat meldt de Telegraaf vrijdagochtend. De krant heeft de Defensienota al ingezien die volgende week verschijnt. Van de 37 JSF’s waarvoor wel geld is, komen de eerste toestellen eind 2019 naar Nederland. In mei en juni 2016 waren de vliegtuigen hier al. De eerste JSF’s worden straks gestationeerd op de vliegbasis in Leeuwarden, later volgt ook de vliegbasis in Volkel.

Vorig jaar pleitte Denny Traas, destijds vertrekkend commandant van de Leeuwarder basis, in deze krant nog voor veel meer JSF’s dan de geplande 37. Volgens hem zijn er tenminste twee keer zoveel nodig.

Lees verder op Leeuwarder Courant

Stelling: De marine moet actief personeel werven in de Noordkop

Er staan bij de Koninklijke Marine maar liefst 1500 banen open. Van matrozen die het dek kunnen zwabberen tot hoog opgeleid technisch personeel.

In de Noordkop stikt het van de vakmensen die vertrekken omdat ze hier geen werk kunnen vinden. Zo ook veel jongeren die na hun studie hun heil in de Randstad zoeken. Hierdoor vergrijst de regio. Het werven van personeel blijkt bij de marine echter behoorlijk te rammelen.

Lees verder op Noordhollandsdagblad.nl

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑