Van militairen die bij gebrek aan kogels ‘pang pang’ moeten roepen tijdens oefeningen tot weigerende wagens bij de landmacht. De uitgeklede krijgsmacht was de laatste jaren steevast in het nieuws. Rutte III trekt maar liefst 1,5 miljard uit om defensie weer op volle sterkte te krijgen. Maar is een financiële injectie toereikend, of is er meer nodig?

Diverse krijgsmachtonderdelen kampen met grote materiële tekorten. Met name de landmacht kwam hierom de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. Niet alleen was amper de helft van de voertuigen inzetbaar, ook aan munitie was een tekort. Het krijgsmachtonderdeel stond zelfs letterlijk voor de keuze om ofwel verder te bezuinigen op materieel, ofwel te stoppen met het uitbetalen van salarissen. Onder de vorige commandant, Mart de Kruif, werd logischerwijs ingezet op het personeel. Hierdoor raakte het materieel verder in verval.

De huidige commandant van de landmacht, Leo Beulen, liet onlangs in een interview weten dat materieel letterlijk tot op de draad is versleten: ‘De viertonners en Mercedessen zijn hard aan vervanging toe. […] Het gaat zeker niet alleen om het grote materieel. Sommige kleine, essentiële onderdelen als helderheidsversterkers en verbindingsmiddelen zijn oud, doen het niet goed, of we hebben er te weinig van. Daar moeten we echt iets aan doen.’

Lees verder op FTM