Wat zijn de gevolgen van het strategisch tekort bij de Nederlandse krijgsmacht? In dit derde deel besteedt Dieuwertje Kuijpers aandacht aan de Koninklijke Marine, en komt tot de conclusie dat ook hier korte-termijnpolitiek prevaleert. Zo vertraagt de minister belangrijke besluiten over de vervanging van materieel door onder meer consultants te laten buigen over vragen waar al antwoorden op zijn.

Historisch gezien vindt de marine haar oorsprong in de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen. Daarmee is ze onlosmakelijk verbonden met het beschermen van handelsbelangen, zo betoogde Niels Woudstra van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in het vorige deel over strategische armoede.

Lees verder op FTM