Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Jaar: J

Defensie Industrie Strategie (DIS)

In 2007 is de eerste Defensie Industrie Strategie (DIS) verschenen. De ministeries van Defensie en van Economische Zaken hebben deze in 2012 en 2013 geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd. In de bijlage is een kort verslag van de evaluatie opgenomen.

Download  hier de geactualiseerde DIS.

 

Wat heeft de NAVO te zoeken op de Noordpool?

De hoofdtaken van ‘Joint Forces Command Brunssum’ (JFCBS) zijn relatief onbekend. Dit artikel stelt de hoofdtaken aan de orde en richt zich daarbij vooral op een nieuwe taak, ‘Regional Focus’, gerelateerd aan het actuele onderwerp veiligheid op de Noordpool of, wat breder, het ‘Hoge Noorden’. Wat speelt er allemaal in het Hoge Noorden? En moet de NAVO daarbij betrokken zijn? Hierbij belicht ik actuele thema’s als het smelten van de ijskap en de nieuwe, kortere zeeroutes via de Noordoost-passage en de Noordwest- passage die momenteel bevaarbaar worden. Grote hoeveelheden grondstoffen, zoals aardolie, gas en mineralen worden zo bereikbaar. Door al deze ontwikkelingen ontstaan er ook zorgen over de veiligheid in deze regio. Om territorium- en grensgeschillen te voorkomen spelen UNCLOS en de Arctic Council een belangrijke rol. Het artikel analyseert de rol voor de NAVO in het Hoge Noorden en sluit af met de conclusie dat de NAVO ook hier haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Lees het artikel verder in de Militaire Spectator

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑