De strijd om de Noordpool

De klimaatveranderingen rond de Noordpool hebben grote gevolgen. Zo wordt het rendabel om in het gebied naar olie en gas te boren en naar andere grondstoffen te zoeken, één van de redenen waarom landen die aan de Noordpool liggen meningsverschillen hebben over grenzen. Door het smeltende ijs ontstaat tevens een nieuwe zeevaartroute, de noordoostelijke passage, die het goederenvervoer per schip goedkoper zal maken. De van zeevaart afhankelijke Nederlandse economie komt hierdoor zeker voor een uitdaging
te staan. Nederland moet de blik ook naar het noorden richten voor het zekerstellen van de eigen energie- voorziening. De Nederlandse krijgsmacht kan een rol spelen in deze ontwikkelingen en dient zeker een expeditionaire capaciteit in stand te houden om in de koude en nu nog besneeuwde gebieden te kunnen opereren.

Lees dit bericht verder in de Militaire Spectator